Suur tänu, Aili! Ilusat puhkust!

Täna on viimane tööpäev meie armsal kolleegil Ailil!

Aili Värtoni kohta võib kahtlemata öelda: ta on meie maja raudvara ja püsivuse supernäide. Sügisel täitus 55 aastat päevast, mil Aili äsja keskkooli lõpetanuna tollases Valga Rajooni raamatukogus ametisse asus, alguses rändfondi, kuue aasta möödudes juba komplekteerimisosakonna juhatajana. Seda ametit on ta pidanud tänase päevani.

Pidulikul koosviibimisel kolleegidega maakonna raamatukogudest vaatas Aili tagasi tööaastaile praeguses majas ja ka eelnevas asukohas – endises pangahoones Aia tänavas – ja meenutas, kuidas on töö raamatukogus muutunud läbi aastakümnete. See on olnud pikk teekond kartoteegikappide ja paberkataloogide ajast arvutiajastusse, mille sisse mahuvad laenutusringid käsikohvriga, lõputud virnad pabersedeleid, kirjutamine trükimasinal ja arvutamine arvelaua ja nõukaaegse arutusmasinaga Felix, üleminek elektroonsele laenutusele ning palju-palju muud.

Kõigi nende aastate jooksul, mil ta on näinud ja läbi teinud erinevaid etappe raamatukogu arengus, on Aili andnud endast parima, et Valgamaa raamatukogud oleks komplekteeritud võimaluste piires võimalikult hästi ja kuluefektiivselt. Oma töös on ta olnud alati täpne ja kohusetundlik, ühtlasi kandnud hoolt, et tema erialased teadmised toetaksid tema igapäevast tööd. „Aili pühendumus, vastupidavus ja järjepidevus töötada samas asutuses järjest rohkem kui pool sajandit teevad temast tõelise „raamatukogu soola“. Töötatud aja jooksul on tal olnud neli erinevat juhti, muutunud on riigikord, süsteemid, toimunud on tsentraliseerimisi. Aili on olnud tõeline oma valdkonna järjepidevuse kandja,“ toob välja keskraamatukogu direktor Triinu Rätsepp.

Ailit olid tänamas kolleegid keskraamatukogust ja Valgamaa raamatukogudest. Keskraamatukogu direktor Triinu Rätsepp ja peaspetsialist Kristi Simson andsid üle kolleegide tänuavalduse ja Kultuuriministeeriumi tänukirja. Valga vallavalitsuse nimel tänasid Aili Värtonit vallavanem Monika Rogenbaum ja kultuurispetsialist Kaisa Kerge.

Aitäh, Aili! Soovime Sulle kaunist suve, ilusat aega pere seltsis ning palju toredaid võimalusi elu nautida ja puhata!

Kohtume ikka raamatukogus!

Tänusündmust toetas Eesti Kultuurkapital Valgamaa ekspertgrupp.

1. mai raamatukogu suletud

Seoses kevadpühaga on Valga keskraamatukogu 1. mail suletud.
Vabandame ebameeldivuste pärast!

Laatre raamatukogul oli väärikas sünnipäev – 110!

Möödunud nädala kolmapäeval said Valga Keskraamatukogu harukogus – Laatre raamatukogus – kokku kallid külalised lähemalt ja kaugemalt, et tähistada raamatukogu 110. sünnipäeva.

Raamatukogu on Laatre elanike jaoks ka külakeskuseks, kus käiakse koos aega veetmas, ühtlasi saab ära ajada tarvilikud ametlikumad toimingud ja koju minnes võetakse kaasa meelepärast lugemist.

Siinkohal on sobilik vaadata ajas tagasi:

1914. aastal asutati Laatres seltsi Kaja raamatukogu. Laatre Hariduse Selts Kaja jätkas tegevust ka Eesti Vabariigis. Raamatukogu asus tollal valla magasiaidast ümber ehitatud majas ja sisaldas ligikaudu 500 eksemplari raamatuid. Raamatukogu arenes, näiteks 27. märtsil 1927. aastal peetud seltsi aastakoosolekul määrati 3000 marka raamatukogu täiendamiseks, 300 marka ajakohase kapi muretsemiseks ja 1000 marka kooli raamatukogu toetamiseks. Raamatukoguhoidjaks valiti preili J. Kurvits.

Pärast Teist maailmasõda alustas raamatukogu Harald Rebase juhatamisel tööd 20. detsembril 1946. aastal, siis juba Laatre 7-klassilise kooli ruumides. Sealtpeale raamatukogu kolis ühtelugu ja juhatajad vahetusid sageli. Järgmisel kahel aastal paiknes raamatukogu rahvamaja ühes ruumis, juhataja oli Salme Põder. 1949. aastal sai raamatukogu asupaigaks koolimaja klassiruum, juhatajaks Armilda Lindpere. Alates 1950. aastast oli raamatukogul kolhoosi Stalini Tee kontorihoones üks tuba. Aastatel 1951-53 oli juhataja Juta Kaaramaa ning 1953-56 Evi Sõrmus.

Raamatukogu saatus on kulgenud tõusude ja mõõnadena. Asutus likvideeriti 15. aprillil 1956. aastal ja teavikud anti üle Tsirguliina raamatukogule. Tõlliste küla rahvasaadikute nõukogu 27. detsembri 1967 otsusega muudeti aga alates 1. jaanuarist 1968 Iigaste külaraamatukogu Laatre külaraamatukoguks. 1968. aastal oli raamatukogu avatud teisipäeval, neljapäeval ja reedel ning laenutuspunkt Iigastes esmaspäeval ja kolmapäeval. Pärast Iigaste laenutuspunkti kadumist oli raamatukogu alates 1983. aastast avatud viiel nädalapäeval. Laenutuspunkte on ka varasemalt tegutsenud ning samuti tehti peredel kojukannet. Taasavamisaastast kuni 2002. aasta lõpuni töötas raamatukogu juhatajana Elvi Kängsepp. Alates 1. jaanuarist 2003 töötab raamatukogu juhatajana Ene Kahro.

Ajalooallikatest on näha, et raamatukogul pole olnud paikset asukohta ning ajad on olnud rasked. 1973. aastani paikneti kaupluse ja selle juhataja korteriga ühes hoones, mille valmimisaasta oli 1860. Aastatel 1973-1988 tegutseti 1959. aastal ehitatud elumajas. Ka edaspidi oldi kortermajades: aastatel 1988-1996 viiekorruselises keskküttega majas ning aastast 1996 kuni aastani 2013 kolmekorruselises elektriküttega majas. 2013. aasta 1. aprillist kuni tänaseni asub raamatukogu vallale kuuluvas Vabaajakeskuse majas.

Väärikal päeval oli külla kutsutud tuntud tele- ja raadioajakirjanik Märt Treier, kelle eluolulised jutud alati kuulajaid köidavad. Õnnitlejate seas oli vallavalitsuse esindajaid, kolleege meie raamatukogudest, häid naabreid ja igapäevaseid külastajaidki. Suur tänu teile kõigile!

Täname Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgruppi toetuse eest!

Kuu viimasel reedel on sisetööpäev

Seoses sisetööpäevaga on reedel, 26. aprillil Valga Keskraamatukogu külastajatele suletud. Palume kasutada raamatute laenutuskappi ja tagastuskasti.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast ja kohtume raamatukogus juba laupäeval.

Viimaseid päevi saab osaleda üle-eestilises raamatukogude rahulolu-uuringus

Foto: pexels.com

Eesti rahvaraamatukogudes toimub 24. aprillini rahulolu-uuring, mille eesmärk on paremini aru saada lugejate vajadustest suurimas avalikus teenusevõrgustikus ning parandada teenuse kvaliteeti. Oma arvamust saab avaldada üle Eesti rohkem kui 500 rahvaraamatukogus.

“Meie rahvaraamatukogud, kus küsitlust läbi viiakse, on oma rohkem kui 500 avatud uksega üks suuremaid avaliku teenuse võrgustikke. Kasutajate ja lugejate tagasiside on seega oluline, et oleks võimalik pakkuda veelgi paremat ja kvaliteetsemat, kogukonna ootustele vastavat raamatukoguteenust. Ootame kõiki raamatukogudes käijaid küsitluses aktiivselt osalema ning arvamust avaldama,” ütles Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm.

Rahuloluküsitluses palutakse lugejatel hinnata oma viimast raamatukogukülastust. Soovi korral saab lisada, mis meeldis ja mis võiks olla parem. Küsitlusele on võimalik vastata nii raamatukogus kohapeal kui ka veebi vahendusel, vastava lingi leiab kohaliku raamatukogu veebilehelt või sotsiaalmeediast.

Küsitlust korraldab Eesti Rahvusraamatukogu Kultuuriministeeriumi tellimusel. Tänavu esmakordselt toimuvat küsitlust hakatakse kordama igal aastal.

Küsimustele saad vastata SIIN või raamatukogus paberankeeti täites.

Valga Keskraamatukogu võtab tööle komplekteerimisosakonna juhataja

Tööülesanded:

 • komplekteerimisosakonna töö juhtimine: tööplaanide ja aruannete koostamine, dokumentatsiooni korrashoid jm tööga seonduv;
 • koostöö maakonna raamatukogude ja keskraamatukogu osakondadega: komplekteerimisega seotud informatsiooni jagamine, nõustamine kirjanduse tellimisel, komplekteerimise planeerimine, koordineerimine, järelkomplekteerimine, kultuuriperioodika tellimise koordineerimine jms;
 • koostab ja edastab teavikute koondtellimused, kontrollib saatedokumentide õigsust, jagab saabunud teavikud vastavalt tellimustele;
 • rahalise arvestuse pidamine raamatukogude lõikes;
 • jälgib sisestatud andmete ja informatsiooni õigsust raamatukoguprogrammis.

Nõudmised kandidaadile:

 • raamatukogunduslik kõrgharidus või muu kõrgharidus;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • teotahe, iseseisvus, algatusvõime ja oskus planeerida oma aega;
 • täpsus, põhjalikkus ja kohusetundlikkus;
 • majanduslik mõtteviis;
 • teenindus- ja  koostöövalmidus, väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
 • õppimisvalmidus läbi igapäevaste tööülesannete;
 • väga hea arvutikasutamise oskus.

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus raamatukogus;
 • raamatukoguhoidja kutse;
 • kirjanduse tundmine;
 • lugemisharjumus;
 • B-kategooria juhilubade olemasolu.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekülgset ja huvitavat tööd;
 • abivalmis kolleege;
 • enesetäiendamise võimalusi;
 • hubast töökeskkonda;
 • puhkust 35 päeva aastas.

Tööaeg: täistööaeg

Töökoha asukoht: Aia 12, Valga, Valga maakond

Tööle asumise aeg: juuni 2024

Kandideerimiseks palume esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, esseevormis nägemus tööst komplekteerimisosakonna juhatajana. Dokumente ootame elektrooniliselt triinu@valgark.ee või Valga Keskraamatukogu postiaadressile Aia 12, Valga, 68203.

Tähtaeg:  30. aprill 2024

Täiendav informatsioon: tel: 5190 6606, e-post: triinu@valgark.ee

Kohalikud autorid tutvustasid oma loomingut

Kolmapäeva, 17. aprilli õhtupoolikul said Valgas, kohvikus Carl kokku kirjandussõbrad, kirjandussõpradega omakorda kohalikud kirjanikud Ene Arikainen ja Juhani Tamminen. Mõlemad autorid saavad öelda, et Valga on nende kodulinn.
Kohtumine kujunes vägagi huvitavaks, osalt just seetõttu, et juttu tuli täiesti erinevatest teostest. Ene Arikaineni neljandat raamatut, äsja trükivalgust näinud “Karulauk minu aias. Karulauk minu köögis” saab nimetada aianduse-kokanduse käsiraamatuks. Selles on nippe karulaugu “kodustamiseks”, aga ka mitmeid retsepte, kuidas karulauk köögilaual rõõmu võiks pakkuda. Teatavasti see taim Lõuna-Eestis väga kasvada ei soovi, ometi on aednikutaustaga kirjanikul see siiski – ehkki mitte kergelt – õnnestunud. Külastajale pakkus Ene lahkelt ka kaasa võetud külakosti – värskelt valminud koduleiba koos väga maitsva karulaugupesto ja –võiga.
Juhani Tamminen on kindlasti tuttavam krimikirjanduse austajatele. Sel korral aga räägiti rohkem tema siin- ja sealpool Soome lahte üsna suurt tähelepanu saanud teosest “Estonia saladused”, mis vaatleb “Estonia” laevahukku perspektiivist, mille on loonud vastuolulised uurimismaterjalid, avaldatud ametlikud andmed ja intervjuud ellujäänutega. Raamatus otsibki autor vastuseid küsimustele.
Kohtumisel rääkis Tamminen ka detailidest, mis raamatukaante vahele kas ei jõudnudki või on algsest käsikirjast välja jäänud, sest on liiga valusad meenutada.
Mõlemad tutvustatud raamatud on saadaval ka meie raamatukogudes. Olete lahkelt oodatud laenutama!

Kutsume osalema rahuloluküsitlusel!

HEA RAAMATUKOGU KASUTAJA!

Eesti Rahvusraamatukogu koostöös Kultuuriministeeriumiga viib läbi Eesti raamatukogude teenusega rahulolu küsitlust. Küsitluse eesmärk on saada paremini aru Sinu vajadustest, et parandada teenuse kvaliteeti.

Palume hinnata oma viimast raamatukogu külastust. Soovi korral saab lisada, mis meeldis ja mis võiks teisiti olla. Küsitlusele saab vastata nii elektroonselt kui ka raamatukogus kohapeal paberankeeti täites. Küsitlus on anonüümne.

Vasta küsitlusele SIIN

Vastuseid ootame 24. aprillini (k.a).

Kui oled nõus, et võtame vajadusel tagasiside täpsustamiseks ühendust, lisa ka oma e-posti aadress. Soovi korral saab paluda oma e-posti aadressi kustutamist vastusest.

Andmeid säilitatakse 1 aasta alates küsitluse lõpust.

Küsitlust korraldab ja kogutud andmete eest vastutab:
Eesti Rahvusraamatukogu Kultuuriministeeriumi tellimusel (www.rara.ee).

Lisainfo: statistikateenuse juht Riin Olonen,
statistika@rara.ee

Sinu tagasiside on meie jaoks väga oluline! Head vastamist!

Kohtumine kirjanikuga tõi koolipäeva elevust

Esmaspäeva hommikupoolikul astus Valga põhikooli õpilaste ette laste- ja noortekirjanik Grethe Rõõm.

Kirjanik rääkis eelkõige oma viimasest raamatust, tänavu ilmunud lasteraamatust „Ruudi, Tuula ja hambahaldjas Tauno“ sedavõrd humoorikalt ja kaasahaaravalt, et jutud ja küsimused raamatu teemal ei tahtnud kuidagi vaibuda. Niivõrd põnevaks kujunes seekordne kohtumine.

Grete Rõõm ütleb ise, et peaasjalikult leiab ta inspiratsiooni juhtumistest oma lastega ja teistest igapäevaelu seikadest, kuid suuresti ka kohapärimusest. Palju on juttudes Rõuge-ainest, sest just Rõuge Ööbikuoru serval kirjanik elab ja oma kirjatööd teebki. Ta ise on kirjutanud: “Minult on küsitud, et miks ma kirjutan konkreetsest kohast? Aga sellepärast, et kui sa silmad lahti teed, siis näed, et imed juhtuvad su oma nina all. Teine põhjus on see, et tahan avada neid kohti, mis on mulle midagi andnud. […] See on minu võimalus aitäh öelda ja pai teha.”

Nii sündisid Rõuges ja jõudsid raamatukaante vahele “Lohe Lembitu lood : pahandus Ööbikuorus” (2009) ja “Lohe Lembitu lood : kitserööv” (2010). Lugusid Ööbikuorus elavate lohede ja Ööbikuoru kõrval elavate inimeste seiklusrikkast sõprusest on kogunenud aga rohkemgi.

Kui raamat “Raamatuvardjad : tähtraamatu tagasitulek” (2010) on samuti lastele, siis eelmisel aastal ilmunud „Kaarnapuu“ on juba läbinisti noortekas – põnev ja natuke müstiline lugu sõprusest, armastusest ja julgusest. Autor lubab raamatule järge, teisisõnu – „Kaarnapuu“ on triloogia esimene osa.

Õpilaste küsimused ei tahtnud kuidagi lõppeda ja vabalt oleks võinud teist samapalju aega veel otsa rääkida. Hiljem oli noortel kirjandushuvilistel võimalus autoriga vestelda ja autogrammigi küsida.

Grethe Rõõm on töötanud ajakirjanikuna maakonnalehes Võrumaa Teataja ja ajakirjas Eesti Naine ning fotograafina. Praegu elab kirjanik Võrumaal Rõuges, on emaks neljale lapsele ja lisaks kirjutamisele töötab ühes väikeses koolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana.

Aitäh toreda kohtumise eest, Grethe Rõõm ja Valga põhikool!

Kohtumise noorte lugejatega korraldas Valga Keskraamatukogu.

Vendade Liivide konkursile läheb Valgamaad esindama Ly-Sandra Solbaja

Täna toimus Valga Keskraamatukogus XXXVI vendade Liivide ja Juhan Liivi luuleauhinna laureaatide loomingule pühendatud etlusvõistluse Valgamaa eelvoor. Konkursil osales 10 õpilast Valga maakonna koolidest. Iga osaleja esitas ühe pala Juhan või Jakob Liivi loomingust ning ühe pala Juhan Liivi luuleauhinna laureaatide loomingust. Valikus oli üks luuletus ning üks proosakatkend.
Veel enne, kui etlusvõistlus sai alata, tervitas noori lastekirjanik -ja luuletaja Kristina Ruder, kes ka žürii töösse panustas. Paljude lasteraamatute autor rääkis, miks ja kuidas temast kirjanik sai ning kuidas tema raamatud sünnivad. Sellest, kui suur jõud on unistustel – eriti kui need kuuldavaks teha -, oli samuti juttu.
Kristina Ruder panustas ka žürii töösse koos koolitaja Tiina Lalli ja Valga Kutseõppekeskuse eesti keele õpetaja Üllar Kadaiga. Žürii hinnangul kujunes paremusjärjestus järgmiseks:
🍀 1. koht – Ly Sandra Solbaja (Valga Põhikool, õp Pauliina Võõras);
🍀 2. koht – Uku Samuel Käis (Tsirguliina Kool, õp Ülle Vihm);
🍀 3. koht – Rosanna Heleri Grencštein, Valga Põhikool, õp Ene Sõstar);
🍀 Eripreemia – Maximus Tamm (Valga Põhikool, õp Pauliina Võõras).
Õnnitleme🤍!
Suur tänu kõigile osalejatele toredate ja julgete esituste eest! Te olite suurepärased!
XXXVI etluskonkursi lõppvoor toimub Liivi Muuseumis laupäeval, 13. aprillil, Valga maakonda esindab Ly Sandra Solbaja.