Lugemisisuga loeti enam kui poolteist tuhat raamatut!

Täna panime toreda kohtumisega Valga põhikoolis punkti LUGEMISISU programmile!

Raamatusõpradega oli kohtumas paljude armastatud lasteraamatute autor Kairi Look. Ta on elanud aastaid Amsterdamis ja töötanud rahvusvahelises teaduskirjastuses kirjastajana. Kairi Look on praeguseni avaldanud kümme lasteraamatut, lisaks raamatutele ilmub aeg-ajalt tema lastelugusid ajakirjades Täheke, Hea Laps ja Pere ja Kodu. Ta on kirjutanud lühiproosat ka täiskasvanutele ja tõlkinud hollandi keelest laste- ja noortekirjandust.

Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt algatatud üle-eestilises lugemisprogrammis osalesid lapsed alates 5 eluaastast kuni 6ndate klassideni, sealjuures osales lasteaed Buratino Aabitsamõmmi rühmaga, Priimetsa kool, eriti uhkelt oli aga esindatud Valga põhikool, kus osalejaid oli lausa 144!

Vapraid lugejaid ja nende õpetajaid kirjanik Kairi Look ja lastekirjanduse osakonna juhataja Ulvi Lind tänasidki. Boonuseks saadud lugemiselamusele ja meiepoolsele tänule oli tänase külalise esinemine. Kairi Look rääkis muuhulgas, kust tuleb inspiratsioon ja kuidas sünnivad lood, kes oli tema enda lemmikautorid lapsepõlves, kirjeldas mõnede oma raamatute tegelasi, ja palju muud huvitavat.

Kõige hakkajam lugeja oli seekord 3.d klassi õpilane Kadi Kuivits, kes luges õppeaasta jooksul läbi 124 raamatut! Tema sai muuhulgas ka personaalse kingituse – autori pühendusega raamatu “Härra Klaasi pöörane muuseum”. Tublisid lugejaid, kes ühe lugemispassiga ei piirdunud, oli veelgi ning meil on hea meel tõdeda, et laste lugemisisu püsib. Kokku loeti 1589 raamatut!

Täname Valga Keskraamatukogu poolt kõiki osalenud lapsi, nende vanemaid ja õpetajaid lugemishuvi toetamise eest ning meie suurepärast külalist Kairi Looki!

Täname Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgruppi toetuse eest!

Soovime kõigile toredaid lugemiselamusi ka saabuval suvel!

30. mail raamatukogu suletud

Valga Keskraamatukogu on suletud 30. mail seoses koolituspäevaga. Sel päeval raamatukapi tellimusi ei täideta. Palume kasutada raamatute tagastuskasti.
31. mail on raamatukogu avatud tavapärastel kellaaegadel.

Vabandame ebamugavuste pärast!

Valga Keskraamatukogu võtab tööle veebihaldur-konsultandi

Tööülesanded:

 • Raamatukogu kodulehe ja andmebaaside haldamine ning sisuloome
 • Raamatukogu sotsiaalmeedia haldamine ja sisuloome
 • Internetitoa külastajate abistamine, juhendamine ja nõustamine
 • Plakatite ja teiste tööks vajalike materjalide kujundamine, printimine, avaldamine
 • Töö kogudega
 • Lugejateenindus
 • Osalemine raamatukogu üritustel ja ürituste korraldamise protsessis.

Nõudmised kandidaadile:

 • Soovituslikult kõrgharidus (võib olla omandamisel); minimaalselt kutseharidus keskharidusega.
 • Vähemalt ühe võõrkeele oskus, valmidus õppida töö käigus ka vene keelt.
 • Kodulehe haldamise oskus
 • Kujundusprogrammide kasutamise oskus (Canva vms, palume CV-s välja tuua)
 • Võime koostada sisu ja tekste avaldamiseks
 • Teotahe, iseseisvus, algatusvõime ja oskus planeerida oma aega
 • Täpsus, põhjalikkus ja kohusetundlikkus
 • Teenindus- ja koostöövalmidus
 • Väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
 • Õppimisvalmidus läbi igapäevaste tööülesannete;
 • Väga hea üleüldine arvutikasutamise ning info ja kommunikatsiooni seadmete kasutamise oskus;

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus raamatukogus
 • raamatukoguhoidja kutse
 • kirjanduse tundmine

Omalt poolt pakume:

 • mitmekülgset ja huvitavat tööd;
 • abivalmis kolleege;
 • enesetäiendamise võimalusi;
 • hubast töökeskkonda;
 • puhkust 35 päeva aastas;

Tööaeg: täistööaeg

Töökoha asukoht: Aia 12, Valga, Valga maakond

Tööle asumise aeg:  juuni 2024

Kandideerimiseks palume esitada järgmised dokumendid: Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, esseevormis nägemus tööst veebihaldur-konsultandina (1 lk A4). Dokumente ootame elektrooniliselt triinu@valgark.ee või Valga Keskraamatukogu postiaadressile Aia 12, Valga, 68203.

Tähtaeg:  02. juuni 2024

Lisainfo: tel: 5190 6606, e-post:info@valgark.ee

 

Manifest juhib tähelepanu raamatukogude olulisusele

Euroopa raamatukoguühingud EBLIDA, PL2030, NAPLE, IFLA ja LIBER on koostanud manifesti „Libraries for a sustainable future“. Üleskutse on Euroopa Parlamenti kandideerijaile, sõnumiga märgata Euroopa raamatukogude tööd ja  rolli kestliku tuleviku loomisel ja toetamisel. Raamatukogude jaokski on olulised Euroopa Liidu poliitika prioriteedid nagu rohepööre, digipööre, demokraatia edendamine ning raamatukogud saavad nende eesmärkideni jõudmisel päriselt kaasa töötada.

Manifesti eesmärk on teadvustada poliitikutele ja laiemale avalikkusele neid igapäevaseid tegevusi, mida raamatukogudes ette võetakse tagamaks kestlik areng. Kuid mida ehk ei osata teadvustada kui raamatukogu teenuseid ja tegevusi või peetakse neid nii iseenesestmõistetavaks, et unustatakse, kes nende teemade eest seisab.

Lisaks on eesmärk tõmmata Euroopa otsustajate tähelepanu raamatukogule kui demokraatia ühele tugisambale.

Manifest tuletab meelde, miks raamatukogudes tehtav töö on oluline, tõestab, et raamatukogudele tuge pakkudes toetatakse kõigi inimeste elu edendamist ning kirjeldab, milliseid vahendeid on vaja, et missiooni täita.

Sõnastatud on 5 alateemat, mis ka lühidalt on lahti kirjutatud. Lisaks ettepanekud, mida poliitikakujundamisel arvestada, et toetada raamatukogude tegevusi missiooni elluviimiseks (nt tagada ressursid raamatukogude taristu ja personali arenguks, lihtsustada taotlusvoorudest toetuse saamist, märkama ja tunnustama raamatukogude tööd kogukondade sidujate ja kaasajatena).

 1. Raamatukogud tagavad võrdse juurdepääsu kõigile
 2. Raamatukogud on elujõulise demokraatia aluseks
 3. Raamatukogud on avatud teaduse ja kaasava innovatsiooni selgroog
 4. Raamatukogud on Euroopa mälu kaitsjad
 5. Raamatukoguvõrgustik on globaalse arengu toetaja

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kui EBLIDA ja IFLA liige ning raamatukoguvaldkonna eestkõneleja Eestis, juhib Euroopa Parlamenti kandideerijate tähelepanu manifestis rõhutatule ja kutsub üles rakendama raamatukogude potentsiaali kestlikuma tuleviku ehitamisel.

Mainfesti tõlget saab täismahus lugeda ka ERÜ veebist.

Teksti tõlkis eesti keelde Kaarin Birk.

Raamatukapi töös esines tõrkeid

Seoses tehnilise probleemidega, esines raamatukapi töös tõrkeid alates 14. mai lõunast kuni 15. mai hommikuni. Kui te ei ole saanud oma raamatut sel perioodil kätte raamatukapist, siis võtke ühendust raamatukoguga tel 766 9988.

Vabandame ebameeldivuste pärast!

Otsime ruume Koikküla raamatukogule!

Valga Keskraamatukogu harukogu Koikküla raamatukogu vajab edasise järjepidevuse hoidmiseks pinda. Üürileping praegustes ruumides on lõppemas ning senised otsingud avalikes portaalides ei ole edu toonud. Kui Sinul või Sinu tuttaval on Koikkülas kasutuskõlbulik kinnisvara, mis võiks sobida raamatukogule uueks koduks, anna meile sellest teada: Triinu Rätsepp, info@valgark.ee; 5190 6606.

Küsitlus: Raamatukoguteenuse vajadus ja edasine korraldamine Koikküla piirkonnas

Kohalik raamatukogu on olukorras, kus rendileping praegustes ruumides on lõppemas ning uut pinda pole õnnestunud leida. Siiski töötame selle nimel, et leida lahendus tagamaks kohalikele elanikele kättesaadavus vähemalt esmasele raamatukoguteenusele.

Küsitlus on koostatud eesmärgiga kaardistada Koikküla piirkonna elanike ootused ja vajadused raamatukoguteenuse osas.

Oleme tänulikud, kui leiate aega vastamiseks ning aitate kaasa küsimustiku levitamisele.

Küsitlusele saab vastata kuni 12. maini (k.a.). Küsitlus on anonüümne.

Kui Sinul või Sinu tuttaval on Koikkülas kasutuskõlbulik kinnisvara, mis võiks sobida raamatukogule uueks koduks, anna ka meile sellest teada:

Triinu Rätsepp, info@valgark.ee; 5190 6606

Link ankeedile:

https://forms.gle/NgNJiMVjnzCAFWYK6

Kutsume arutlema Koikküla raamatukogu tuleviku teemal

Kutsume Koikküla piirkonna elanikke kaasa mõtlema ja kõnelema raamatukoguteenuse edasise korraldamise üle. Kõik huvilised on oodatud!
Kui Sind huvitab kohaliku raamatukogu käekäik, tule esmaspäeval, 6. mail kell 18 kindlasti kohale!

Avasta Eesti raamatukogusid!

1.maist 1. oktoobrini 2024 ootab Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kõiki avastama enda jaoks uusi raamatukogusid, kuhu tavaliselt ei satu.

Selleks, et mööda erinevaid ja erilisi raamatukogusid rändamine veelgi kaasahaaravam oleks, oleme loonud templimängu. Oma rännakute jooksul saab lahendada spetsiaalselt loodud mõistatusi ja koguda templeid raamatukogudest, kuhu teed viivad.

Osalemiseks:

 • Külasta erinevaid raamatukogusid.
 • Küsi raamatukoguhoidjalt lahendamiseks ülesanne.
 • Lahenda see ära ja palu enda templipassile tempel.
 • Kui oled kokku kogunud viie erineva raamatukogu templid ja templipass on täis, siis anna see raamatukoguhoidjale ning osaledki auhinnaloosis.

Esimese viie templi saamiseks tuleb lahendada ülesanded, aga see ei tähenda veel sugugi, et rännak tuleks lõpetada. Kui esimene templipass saab täis, siis saab raamatukogust küsida uue ja asuda seda täitma.

Need, kellel on kokku kogutud 10 templit, osalevad loosis kaks korda. Need, kel 15 templit, osalevad loosis kolm korda ja nii edasi.

Auhinnaloos toimub 20. oktoobril. Võitjatega võetakse ühendust.

Et oma seiklusi raamatukogudes jagada ning saada ideid teistelt rännusellidelt, kasuta sotsiaalmeedias postitades teematrelle #avastaeestiraamatukogusid #eestiraamatukoguhoidjateühing

Mõnusat avastamist!

NB! Mängus osalemiseks küsitakse sinu kontaktandmeid, et võidu korral saaks ühendust võtta. Mängu lõppedes täidetud templipassid hävitatakse.

Esmakordselt sai mängus osaleda 2022. aastal, mil tähistati raamatukogude aastat.

Mõistatamismängu raames külastati raamatukogusid kokku enam kui 2700 korral ning täidetud templipasse tagastati rohkem kui pooltuhat. Kõige agaram templite koguja Merje Meerits külastas kokku 55 Ida-Virumaa raamatukogu.

„Olen alati teadnud, et raamatukogud on toredad, aga tegelikult on nad lausa väga toredad! Sain mängus osaledes nii palju uut teada ja seda nii mõistatamismängu küsimustele vastates kui väga südamlike raamatukogutöötajatega vesteldes,“ ütles Merje Meerits. „Linnas elanuna võtan ma raamatukogusid enesestmõistetavana, aga maakohtades on raamatukogud lausa maa sool,“ kinnitas Meerits.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatus

Info: Krista Visas – krista.visas@pkr.ee

Kristi Veeber – kristi.veeber@tln.lib.ee; Maris Nool – maris.nool@taltech.ee