Raamatukogu lahtiolek jõulupühade ja aastavahetuse ajal

Raamatukogu on avatud 23. detsembril kell 10.00-15.00. Oleme suletud 24.-26.  ja 31. detsember ning 1. jaanuar.

Aado Lintrop Valga Keskraamatukogus 25. novembril

25. novembril külastas Valga Keskraamatukogu folklorist Aado Lintrop, kes tutvustas meile mansisid. Ta tutvustas seda rahvast, folkloori ja mütoloogiat. Aado Lintrop rääkis erinevaid rahvajutte, mis on iseloomulikud jus mansidele. Väga liigutavalt ja kaasahaaravalt läks Lintrop oma jutustavate lugude sisse ja tõi ilmekalt välja selle väikse rahva omased sümbolid, traditsioonid ja kultuuri omapära. Lisaks sai kuulda mansikeelseid tekste, mida maailmas oskavad vaid vähesed inimesed. Isegi mansid ise ei oska omakeelseid tekste lugeda. Kohtumist ilmestasid värvikad slaidid ja kaasahaaravad kommentaarid neile. Kohtumise lõpus kinkis Aado Lintrop Valga Keskraamatukogule pühendusega oma raamatu “Linn seitsme tiivaga raudhobuse seljas : mansi rahvaluulet”. Oleme väga tänulikud selle kohtumise eest!

 

             

Sissepääs raamatukogusse ajutiselt maja hoovipoolsest uksest alates 24.11

Alates 24.novembrist alustatakse Valga Keskraamatukogus töödega tuleohutuse parandamiseks. Ehitustööde käigus likvideeritakse Lõuna päästekeskuse ettekirjutustes märgitud puudused ning ehitatakse ümber Valga Keskraamatukogu trepikojad vastavalt kehtivatele tuleohutusnõuetele.
Ehituslike muudatuste tulemusena tekivad evakuatsioonitrepikodadest ja korrustest omaette tuletõkkesektsioonid otsepääsuga välja, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks tagatud inimeste ohutu evakueerumine või nende evakueerimine hoonest.
Ehitustööde maksumus käibemaksuga on ligi 30 000 eurot, hankeprotsessi tulemusena valis Valga vallavalitsus töid teostama Status Pluss Ehitus OÜ.

Raamatukogu jääb külastajatele avatuks ka ehitustööde ajal.
Seoses ehitustöödega on peauks ajutiselt suletud, kuid sissepääsuks on avatud maja hoovipoolne uks.

Vaadates tagasi XXI maaraamatukoguhoidja päevale

Jalad kergeks, silmad selgeks, näpud virgaks, tarka meelt pähe, hääd sõnad suhu!

(Otepää khk)

29. oktoobril sai Valgamaa Kutsehariduskeskuses teoks XXI maaraamatukoguhoidja päev. Kohal oli poolsada raamatukoguhoidjat üle Eesti ning sama palju jälgis üritust veebis.

Päeva avasid Valga vallavanem Monika Rogenbaumi tervitus. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu poolt tervitas  Reet Olevsoo, kes andis edasi ka Lea Rand tervitused. Järgnes tervitus Valga Keskraamatukogu direktorilt Triinu Rätseppalt.

Päev esimeses pooles saadi osa Janika Kronbergi ja Jaanus Vaiksoo aruteluvestlusest Gailit täna. Selgus, et Gailiti loomingus on palju ka praegusele ajale iseloomulikke nüansse.

Lauri Õunapuu vestis lugusid pärimustekstidest muusikas ning võttis kätte nii torupilli kui kandle.

Päeva teises pooles nautisime Piret Pääri südamlikku ja huvitavat jutuvestmist, mis andis mõtteainet tükiks ajaks.

Tunnustati 2021 aasta maaraamatukoguhoidja nominente. Maaraamatukoguhoidjate pidupäeva lõpetas tort.

Päeva jooksul külastati nii Ülo kui Nipernaadi silmade läbi virtuaalselt Valgamaaga seotud paikasid. Tuju hoidis üleval päevajuht Marek Mekk. Näpuvõimlemisel meisterdati ühiselt järjehoidjaid. Võimalik oli saada osa Hans Eineri näitusest.

29.10 toimunud XXI maaraamatukoguhoidja päev Valgas on üks ERÜ traditsioonilistest üritustest, mis toimub igal aastal raamatukogupäevade raames erinevates maakondades. Sel aastal oli au Valgamaal sündmust võõrustada. Tuleval aastal kohtutakse Ida-Virumaal

Valga Keskraamatukogu tänab kõiki sündmuse õnnestumisse panustanud töötajaid.

Kõik osalejad said sümboolselt Valgamaad tutvustava mapi, mille täitmisele aitasid kaasa Valgamaa turismiinfokeskused ja asutused: Valga Gümnaasium, Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon SA.

Meelehead tõid Tagula raamatukogu juhtaja käsitööna valmistatud tervitused.

Täname Jaanikese kooli ja juhendajat Juris Freimanist imelise fotoseina valmimise eest! Täname Valga Muuseumi näituse eest ja  toetuse eest Valgamaa Arenguagentuuri.

Rohkem fotosid leiate Valga Keskraamatukogu Facebooki lehelt.

 

                                                         

                          

Hargla raamatukogu 100. Juubeli tähistamine raamatute kinkimise kampaaniaga

Käesoleva aasta 6. märtsil möödus 100 aastat Hargla Raamatukogu loomisest. Seoses 100. juubeliaastaga viis Hargla Kooli 7. klass kohaloo projektõppe raames läbi üritus-kampaania “Kingime Hargla Raamatukogule 100 raamatut”.

Ettevõtmine tõmbas tähelepanu  raamatukogule, suurendas huvi lugemise vastu kogukonnas ja eriti noorte seas.  Kampaania tulemusena kingiti raamatukogule uusi põnevaid raamatuid.

Pidulik sündmus toimus 15.oktoobril, kus õpilased andsid Hargla raamatukogule üle kingitusena 100 raamatut.

Õpilastega oli sel päeval kohtumas noor kirjanik Berit Sootak, kes tutvustas oma ilmunuid raamatuid kui ka peagi trükivalgust nägevat teost.

Pidapäeva tarbeks valmistasid õpilased üheskoos tordi.

Õpilasi toetasid ürituse läbiviimisel Hargla Raamatukogu, Hargla Kool ja Valga Keskraamatukogu. Ürituse korraldamist toetas Eesti Kultuurkapital Valgamaa ekspertgrupp

Valga Keskraamatukogu ja Hargla raamatukogu tänavad Hargla kooli ja juhendajat Rasmus Onkelit  eestvedamise eest!

                 

Lüllemäe raamatukogu 110. juubel on väärikalt tähistatud

Karula Rahvaraamatukogu avati  1911. aastal, mida saab väita ajaleht Olevik 1914.a. nr. 42 ilmunud artikli põhjal. Lüllemäe raamatukogu saab lugeda Karula Rahvaraamatukogu järeltulijaks. Sünnipäevaks peame artikli alusel kuupäeva 25.märts.

Juubeli raames toimusid kohtumised võrumeelsete kirjanikega Contra ja Olavi Ruitlasega, millest said osa nii lapsed kui täiskasvanud.

Lasteaialapsi rõõmustas Anni-Manni mängumaalt Indiaanitüdruk Ann, kes jutustas lasteaiarühmadele muinasjutu ning pakkus mitmeid teisi mängulisi tegevusi.

Põhikooli vanemale kooliastmele korraldati lühijutu võistluse. Teemadeks: a) Raamatukogude roll ja vajadus täna ja tulevikus. b) Minu unistuste raamatukogu.  Parimateks lühijuttude autoriteks valiti: Rasmus Erik kadakas, Vahur Erland Lang, Tõnn Freiberg, Tõiv Peegel ja Oliver Sisov.

Kuulutati välja Lüllemäe raamatukogu logokonkurss. Konkursile laekus kokku 5 kavandit (3 täiskasvanult ja 2 lastelt). Parimaks logokavandiks valiti Rena Süsta töö.

Süsta sõnum: Lüllemäe Raamatukogu logo on inspireeritud eelkõige kohast kus see asub. Lüllemäe küla nimi on tuletatud rahva lillede toomise kombest Mäele (rahvapärane kohanimi) kalmistupühadel, pulmade või matuste ajal. eestigiid.ee Logo ülesanne on eelkõige midagi teistest omasugustest eristada. Lüllemäe Raamatukogu logo kajastab selle tegevust, raamatuid ning viitab nimele mägi ja lill. Raamatukogu ühendab samas ka kogukonna inimesi, millest on tuletatud logo värvid. Karula kihelkonna rahvariiete seelikuvärvid. Raamatud on logos asetatud lilleõiena ja nõnda võib selles logos ühteaegu näha nii raamatuid, lillekroonlehti, kogukonnavärve kui ka mäge. Logo on lihtne ja seetõttu hästi kasutatav ka vähendatud kujul või negatiivis (must-valgena).

Rahvahääletus toimus Lüllemäe raamatukogu Facebooki lehel. Rahvahääletuse parimate hulgast valisid võidutöö Lüllemäe raamatukogu juhataja, Valga Keskraamatukogu direktor ja ringijuhendaja Juris Freimanis.

Koostöös Karula Muinsuskaitse Seltsiga toimus huvilistele ringkäik Lüllemäel “Raamatukogu radadel” ning ühtlasi oli võimalik osa saada fotonäitusest, mis kajastas raamatukogu eelmisi asukohti ning tegemisi.

Sünnipäeva tähistamist toetas Eesti Kultuurkapital Valgamaa ekspertgrupp.