Raamatukogu lahtiolekuajad kevadpüha eel

Raamatukogu on suletud reedel, 28. aprillil – sisetööpäeval ja esmaspäeval, 1. mail – kevadpühal.

Olete oodatud raamatukokku 29. aprillil ja siis juba 2. mail.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

Väikese kooli noored meistrid tulid raamatukogudele appi 

Valga valla väiksematel raamatukogudel on siiani puudunud raamatute tagastuskast. Nüüd on see mure leevenenud – neljal haruraamatukogul on nüüdsest olemas rõõmsavärvilised kastid, kuhu lugeja saab panna tagastatava raamatu ka asutuse kinnioleku ajal.

Abi tuli Valga Jaanikese kooli õpetaja Jüri Freimani poolt, kelle juhendatud poiste-tüdrukute osavate käte all valmisidki puidust, postkastilaadsed tagastuskastid. Seejärel said need oma külgedele toredad maalingud ja nii need rõõmsamustrilised kastid märtsis Valga Keskraamatukogusse jõudsidki.

Tagastuskastid leiavad endale uue kodu neljas raamatukogus, kus neid hetkel kõige enam vajatakse – Harglas, Koikkülas, Soorus ja Tagulas. Raamatukoguhoidjate sõnul muudab see raamatute üleandmise lugeja jaoks tunduvalt mugavamaks ja nii saab raamatukoguteenust ka maal osutada palju paindlikumalt.

Neljapäeval olid Jaanikese kooli õpilased ja õpetajad kutsutud külla Valga keskraamatukogusse, kus nad oma kätetöö raamatukoguhoidjatele üle andsid ja võtsid vastu raamatukogudepoolse südamliku tänu. Oma tänulikkust ja mitmesuguseid trikke näitas lastele ka “majakoer” Rima.

Jaanikese kooli lapsed koos õpetaja Jüri Freimaniga on ka varasemalt palju rõõmu toonud. Möödunud aastal jõudis keskraamatukogu lasteosakonda muinasjutuline kapp, mis nüüd muinasjututorni paigutatuna peidab endas lõputult saladusi. Raamatukogu fuajees on olnud väljas ka laste käsitööd.

Valga Keskraamatukogu ja haruraamatukogud on ütlemata tänulikud selle südamliku kingituse ja meid ühendava toreda koostöö eest. Aitäh!

August Gailiti novelliauhinna pälvis Katariina Libe

Valgas antakse tänavu välja juba kaheksas August Gailiti novelliauhind, sedapuhku saab selle Katariina Libe oma novelli “Enesetapja” eest, mis valiti välja seitsme sõelale jäänud teose seast. Žürii hinnangul olid kõik seitse vägagi eripalgelised novellid, “Enesetapja puhul toodi esile just sisu ja vormi väga head kooskõla.

Kahe aasta tagant väljaantav auhind määratakse kõige gailitlikuma novelli eest, mis kahel eelneval aastal ilmunud. Viieliikmelise žürii osaks on lugeda läbi väljapakutud teosed ja kaaluda, milline neist oleks August Gailiti auhinna vääriline. Kui vahepeal on rõhutud ka näiteks teoste fantaasiarikkusele, mis on võrreldav Gailiti raamatuga “Toomas Nipernaadi” ehk märgati seiklushimulisi ja romantilised tegelasi, maalilist kujutamislaadi või lüürilist alatooni, siis seekord vaadati Gailiti loomingule laiemalt.

Nagu sageli varasemalt ei olnud seekordki žürii töö kergete killast. Tuli läbi lugeda novellid, neid analüüsida, kaitsta oma poolt- ja vastuargumente. Mõttevahetuse tulemusena jäi seitsmest esitatust sõelale kolm kandidaati: juba mainitud Katariina Libe “Enesetapja”, Piret Raua “Pink” ja Tauno Vahteri “Kofferdam”. Pakutud oli veel Marje Ernitsa “Kassi kodu”, Piret Raua “Katarsis”, Imre Siili “Sepamärdi Reinu õnnelimiit” ja Urmas Vadi “Küla”. Omajagu gailitlikkust leidus neis kõigis, küll aga erinevates nüanssides. Hääletuse tulemusel võitnud novell “Enesetapja” ei jätnud ükskõikseks ühtki žürii liiget, kuigi tunnistati, et nime tõttu suhtuti sisusse esmalt väikese eelarvamusega. Ja tõsi – see viib lugeja küll näiliselt väljapääsmatus olukorras inimese argiellu, kuid olukorra traagilisust ja lootusetust pehmendavad tumedavõitu huumor ja autori viis sõnu seada.

Auhinnatud teos võlus just musta huumori ja meisterliku sõnakasutusega. Žürii tööd juhtinud kirjandusteadlase, õpetaja ja kirjanik Jaanus Vaiksoo hinnangul on Katariina Libe „Enesetapja“ suurepärane klassikalise novelli näide: napp stiil, täpne sõnastus; lugu, mis lõpeb puändiga. “Žürii tõstiski esile just nimelt novelli sisu ja vormi väga head kooskõla,” märkis Vaiksoo. Nauditavas stiilis jutustatud lugu aktiviseerib tema lugejas olulised lülitid, mis panevad tööle kujutlusvõime ja vallandavad lugemise mõnu tekitavad ained. Sümpaatselt mõjub tema sõnul ka autori must huumor ja eluterve ellusuhtumine. “Kriitiline Gailit oleks novelli kindlasti nautinud,” leiab Vaiksoo.

Žürisse kuulusid peale Jaanus Vaiksoo veel Valga Vallavalitsuse esindajana Tiina Lall, keskraamatukogu lugejate esindajana Endla Schasmin, MTÜ August Gailiti Sünnikodu Seltsi esindajana Heili Kalbri ja Valga Keskraamatukogu direktor Triinu Rätsepp.

August Gailiti nimeline novelliauhind antakse üle 8. juunil Valgas. Auhinna väljaandmist toetavad Eesti Kultuurkapital, Valga Vallavalitsus ja Valga Keskraamatukogu.

Varasemalt on August Gailiti novelliauhinna võitnud Lauri Sommer, Valdur Mikita, Mehis Heinsaar, Kärt Hellerma, Ervin Õunapuu, Maimu Berg ja Armin Kõomägi.

Katariina Libe. Foto autor Krõõt Tarkmeel

Triinu Rätsepp: raamatukogud aitavad vaimu tugevdada

Keskraamatukogu direktor Triinu Rätsepp vaatab raamatukogude aastale tagasi ja tõdeb, et aasta oli igas piirkonnas oma raamatukogu(de) nägu. Samas tuli hakkama saada väga piiratud eelarvega. “Vähese rahaga ja õhinapõhiselt tegime palju algatusi kaasa ja näib, et kogude mainekujundusele mõjus teema-aasta hästi. Tegelikult tõstis see ka kogukondade ootusi”. (Avaldatud Lõuna-Eesti Postimehes 9. veebruaril 2023: https://lounapostimees.postimees.ee/7708849/raamatukogud-aitavad-vaimu-tugevdada)

  • Raamatukoguaasta tõi valdkonnale vajalikku tähelepanu.
  • Kogukonnad on muutunud raamatukogude suhtes nõudlikumaks.
  • Raskel ajal ei tohiks raamatukogusid kergekäeliselt sulgeda.

Raamatukogudele pühendatud teema-aasta sai läbi. Võib tõdeda, et see kõnetas osapooli erisugusel viisil. Ühtviisi märkasid seda meie külastajad ja potentsiaalsed huvilised, oma vaatenurgast kogude pidajad ehk rahvaraamatukogude puhul omavalitsused ja kolmandal viisil meie asutustes töötavad inimesed.

Rõhutati võimalusi, mida raamatukogud pakuvad. Püüti nihutada piire nii füüsiliselt kui ka mõttemaailmas. Ühelt poolt eeldab ühiskond, et pakume lisaks laenutustegevusele teenuseid. Teisalt on aga ka neid, kellele selline mõtteviis polegi nii sümpaatne: raamatukogu jäägu nende meelest oma liistude juurde.

Aasta oli igas piirkonnas oma raamatukogu(de) nägu ja seda mõjutas peale koguhoidja enda initsiatiivi oluliselt veel üks asjaolu. Isegi kui on tahe kogukonna heaks teenuseid uuendada-laiendada, ruume nüüdisajastada, üritusi korraldada ja külalisi kutsuda, siis ainult heast tahtest ei piisa.

Tähtis roll on ka eelarvel. Aga me olime tublid. Vähese rahaga ja õhinapõhiselt tegime palju algatusi kaasa ja näib, et kogude mainekujundusele mõjus teema-aasta hästi. Tegelikult tõstis see ka kogukondade ootusi. Olen näiteks isegi saanud paar telefonikõnet, kus on küsitud õmblusmasina kasutamise võimaluse kohta meie asutuses.

Töötajate seisukohalt näitas see aasta ilmekalt, kuivõrd kiiresti on võimelised meie inimesed üleskutsetele reageerima, sest ürituse-eelset planeerimisaega oli kohati väga napilt. Teisalt mõjus võidujooks ajaga – oma põhitöö tuli ju ka ära teha – ning hirm ressursside jagumise pärast päris kurnavalt ning aasta teises pooles oli juba tunda teatavat väsimust.

Rääkisime sel teema-aastal palju kõigest heast, mis meie raamatukogudes on – justkui tähistasime sünnipäeva. Tähelepanu said teenused ja võimalused, kuid rohkem oleks oodanud ka raamatukogudes töötavate inimeste märkamist – nende olulisuse, töömahu ja killustatuse pilti toomist ja ka avalikke arutelusid meie töötajate töötasudest.

Nüüd aga tuleb mitmelt poolt teateid raamatukogude sulgemise ja ümberorganiseerimise kohta. Ka Valga valla raamatukogudes on 1. aprillist jõustumas muudatused, mis puudutavad töötajate struktuuri. Siiski püütakse vallas hoida raamatukogude võrku ja säilitada teenuseid. Oleme selle eest tänulikud.

Vähese rahaga ja õhinapõhiselt tegime palju algatusi kaasa ja näib, et raamatukogude mainekujundusele mõjus teema-aasta hästi. See tõstis ka kogukondade ootusi.

Raamatukogu pidaja saab palju ära teha, et asutus toimiks hästi. Esmalt tuleb sõnastada konkreetsed ootused ja teisalt võtta sammhaaval ette investeeringuid. Kui varem pole selleks raha planeeritud, siis ühel hetkel tuleb seda siiski teha.

Igasugune ehitamine ja remont on alati kallis, kuid viimastel aastatel on «kallis» saanud hoopis mastaapsema tähenduse. Raamatukogudesse investeerimine nõuab arvestatavat väljaminekut, aga tuleks vaadata laiemat pilti: millist abi ja tuge asutused oma mitmekesiste teenustega kogukondadele pakuvad.

Inimeste elatustase on viimastel aastatel langenud. Hinnatõusud on pannud kaaluma, milliseid kulutusi teha ja milliseid edasi lükata. Ligipääs kirjandusele ja infole on aga tänapäeva ühiskonnas hakkama saamiseks sama oluline nagu kütus, toasoe ja toit.

Sulgedes raamatukogusid, lõikame inimesed ära infost, meelelahutusest, kultuurist. Üha enam soovitatakse teistest tegutsevatest asutustest, näiteks postkontorist või pangast oma asjaajamistega seotud probleemide lahendamiseks pöörduda raamatukogusse. Aga mis saab siis, kui ka meie pakutav teenus pole enam ühel hetkel enesestmõistetav ja kättesaadav?

Toetades raamatukogude püsimist ja toimimist, aidatakse ühtlasi oma piirkonna inimestel hakkama saada kriisisituatsioonis. Tsiteerin siinkohal Eesti raamatukoguhoidjate ühingu juhatuse avalikus kirjas öeldut: «Raamatukogu on toimiv ja elujõuline ühiskonna toetamise mudel» ja «Raamatukogu toetab ühiskonnas kolme olulist sammast – kultuuri, haridust ja kogukonda –, täites seejuures ka sotsiaalset funktsiooni.»

Viimasel ajal tehtud otsused, mis on ka meedias tähelepanu pälvinud, näitavad ilmekalt, et tegelikult on kohalikud omavalitsused hädas. Raamatukogu on vaja kogukondadele ja teisalt nii omavalitsusele kui ka riigile oma eesmärkide täitmiseks. Samas tasub meeles pidada, et ka kaugel ääremaal asuva metsatalu elanik on osa riigist.

Ligipääs kirjandusele ja infole on tänapäeva ühiskonnas hakkama saamiseks sama oluline nagu kütus, toasoe ja toit.

Omavalitsuste eelarved on tugeva surve all ja siinkohal vajavad nad riigi tuge – nii majanduskulude katteks kui ka töötajate palkade tõstmiseks, et õnnestuks kriisi ajal maksimaalselt raamatukogude võrku säilitada.

Siiski võib mõnel pool olla tarvis teha raskeid otsuseid. Seejuures on aga oluline otsuse põhjendatus ning selle tegemisse võiks olla kaasatud kõik seotud osapooled. Nende kaasamine tagab info parema liikumise, mõistmise ja ka võimaluse lahenduseks uues perspektiivis. Sellised arutelud võivad olla ajamahukad, aga see on siiski hästi kulutatud aeg.

Hea meel on lugeda lugusid kiiduväärt ettevõtmistest, kus lugemisvaramu tarbeks renoveeritakse uusi ruume ning astutakse üha enam samme, et muuta raamatukogud kogukonnakesksemaks. Seega on paljud asjaolud ka vaatenurga ja suhtumise küsimus.

Hea näitena toon välja Valga valla toetusel Sooru raamatukogu kolimise uutesse ruumidesse. Seal on nüüd võrreldes endisega palju paremad tingimused nii lugejate teenindamiseks kui ka mahuka lugemisvara paigutamiseks. Ruumid on mugavad, valgusküllased ja avarad ning esimene korrus võimaldab head juurdepääsu.

Kriisi saab käsitleda ka kui võimalust. Osapoolte koostöös tekivad võimalused raamatukogude töö tõhustamiseks just oma piirkonna eripära arvesse võttes. Soovin, et kõigil osapooltel oleks paindlikkust otsida lahendusi ka südamega ja vajadusel anda võimalus uuele tulevikuväljavaatele.

Teatavasti on 2023. aasta kuulutatud lisaks liikumisaastale ka sauna-aastaks. Sümpaatselt kirjutas kirjandusteadlane Pille-Riin Larm Sirbis, et «iga väike raamatu­tuba ongi vaimne saun». Kriisides hakkama saamiseks peab inimese vaim tugev püsima ja just selles panevad raamatukogud oma tegevusega õla alla. Hinnakem seda, kuigi see pole rahaliselt mõõdetav.

Muudetud on keskraamatukogu harukogude lahtiolekuaegu

Valga Keskraamatukogu haruraamatukogude lahtiolekuajad on muutunud  31. märtsi 2023 Valga Vallavalitsuse korralduse alusel. Muudatused puudutavad Lüllemäe, Sooru, Laatre ja Hargla raamatukogusid.

Kõigi Valga Keskraamatukogu harukogude lahtiolekuajad:

Hargla Raamatukogu:
T: 9.30-18.00, lõuna 12.00-12.30
K: 10.00-16.00
N: 10.00-16.00
R: 9.00-15.00

Kaagjärve Raamatukogu
E: 8.30−18.00
T-K: 8.30−17.30,
N: 8.30−18.00
lõuna: 12.00−12.30

Koikküla Raamatukogu
E: 10.00−17.00
T: 10.00−19.00
K: 10.00−17.00
N: 10.00−17.30
R: 8.00−15.00
lõuna: 12.00−12.30

Laatre Raamatukogu
E: 9.00−17.00
T: 9.00−17.00
K: 12.00−18.00
N: 12.00−18.00
R: 10.30−19.00
lõuna: 12.30−13.00 (välja arvatud kolmapäeval ja neljapäeval)

Lüllemäe Raamatukogu
E: 8.30−16.00
T: 8.30−17.00
K: 8.30-17.00
N: 8.30−18.00
R: 8.30−11.30
lõuna: 12.00−12.30 (välja arvatud reedel)

Sooru Raamatukogu
E: 10.30−18.00
T: 8.30−16.00
K: 8.30-16.00
N: 10.30−19.00
R: 8.30−15.00
lõuna: 12.00−12.30

Tagula Raamatukogu
E-K: 9.00−15.00
N: 12.00−18.00
R: 11.00−17.00

Tsirguliina Raamatukogu
E ja T: 8.00−17.00
K: 11.00−18.00
N: 8.00−16.00
R: 8.00−15.00
lõuna: 11.30−12.00

Õru Raamatukogu
E: 13.00−19.00
T: 12.00−18.00
K: 13.00-17.00
N: 12.00-18.00
R: 13.00–17.00

Kirjandusmängu aprillikuu küsimus ootab vastuseid!

Kirjandusmängu „Kes sellel kuul on sündinud…” aprillikuu küsimus ootab vastuseid!
Tallinna Kirjanduskeskuse algatusel tähistatakse sellest aastast 30. jaanuaril, Anton Hansen Tammsaare sünniaastapäeval eesti kirjanduse päeva. Valga Keskraamatukogu tervitab Tallinna Kirjanduskeskus algatust ja eesti kirjandusklassika tutvustuseks või meeldetuletuseks pakub lugejatele igakuiselt peamurdmist kirjandusmänguga „Kes sellel kuul on sündinud…”. Iga kuu alguses avaldatud küsimus puudutab sellel kuul sündinud eesti kirjandusklassiku loomingut.
Ja nüüd aprillikuu küsimus!
✒ Mõttetera Juhan Liivilt: „Kas olete lammast näinud, kes tuleks, nuga hammaste vahel, ja ütleks: võta ja tapa mind! Suurrahvaste idee: tulgu väikesed ja ütelgu: võta ja lõpeta mind.” (30.01.1910)
Juhan Liiv sündis 30. aprillil 1864. aastal. Aprillis on sündinud ka Artur Alliksaar, Aimèe Beekman, Richard Roht, Uno Laht ja Paul Kuusberg.
❓ Meie küsime: Kes neist on laulude „Vana klaver” ja „Hüljatud talud” sõnade autor?
🎈 Märtsikuu mängu auhinnaraamatu võitis Külli Ots. Palju õnne!
📷 Fotokollaažil ülalpool nimetatud autorid

7. aprillil raamatukogu suletud

Kallid lugejad!

Reedel, 7. aprillil suurel reedel on raamatukogu suletud. Vabandame ebamugavuste pärast ja ootame teid raamatukokku juba laupäeval, 8. aprillil.