Lahtiolekuajad jaanipühade ajal

Valga Keskraamatukogu on 22. juunil avatud kell 10.00-15.00.

23. ja 24. juunil on raamatukogu suletud.

Palun kasutage raamatute tagastamiseks tagastuskappi, mis asub raamatukogu peasissekäigu ees.

Häid pühi!

 

 

Tsirguliina ja Lüllemäe raamatukogus lõppes Lugemisisu hooaeg

Lugemisprogrammi eesmärgiks on innustada 5–10-aastasi lapsi lugema, pakkudes selle juurde mängulist lisategevust. Lapsed saavad raamatukogust valida endale lugemiseks meelepäraseid raamatuid. Läbiloetud raamatud pannakse lugemispassi kirja ja täidetakse nende kohta loomingulised ülesanded. Õppeaasta lõpus premeeritakse kõiki lugemispassi täitnud lapsi lugemisdiplomiga. Lasteaialapsed saavad lugemisprogrammis osaleda õpetaja eestvedamisel rühmana. Programmi läbinud rühmasid tunnustatakse lugemisdiplomiga.
Lisaks oli lugemisprogrammis osalevatel klassidel ja lasteaiarühmadel võimalik registreeruda raamatukogu teematundidesse.
Valga valla raamatukogudest vahendasid programmi Tsirguliina ja Lüllemäe raamatukogud.
Lugemisisu programmi läbis 3 lasteaiarühma ja 31 õpilast. Läbi viidi 14 teematundi.

August Gailiti nimelise novelliauhinna üleandmine

Valga Linna 437. sünnipäeva pidustuste raames toimub August Gailiti nimelise novelliauhinna üleandmine Säde pargis Nipernaadi kuju juures. Auhind määratakse eesti autorile kõige gailitlikuma novelli eest, kus on kas fantaasiarikkust, seiklushimulisi ja romantilisi tegelasi, maaliline kujutamislaad või on novellil lüüriline alatoon. Auhinda antakse välja alates 2009. aastast. Sellel aastal saab auhinna Lauri Sommer novelli “Pärlipyydjad” eest. Meeleolukas kultuuriprogrammis astuvad üles muusikalises ja sõnalises võtmes näitleja Imre Õunapuu ja Stand-up koomik Karl-Alari Varma. Intriigi loob Eesti Noortekirjanduse Ühingu väitlus teemal “Kuupeale see kohustuslik kirjandus.”
August Gailiti nimelise novelliauhinna välja andmist toetavad Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp ja Valga vald.

 

                                                                                                 

Опрос библиотек Валгаской волости

Библиотеки Валгаской волости проводят исследование с целью улучшения качества библиотечных услуг. Мы учитываем результаты анкетирования при составлении плана развития библиотеки.
Анкета открыта с 07 июня по 04 июля. Заполнение анкеты занимает не более 15 минут.

Благодарим вас за помощь в распространении анкеты.
Всем респондентам гарантируется анонимность.

Вы можете ввести свой номер телефона или адрес электронной почты в конце анкеты – мы разыграем и выберем трех счастливчиков среди всех респондентов, которые в качестве благодарности получат популярную книгу с верхних строчек список продаж. Мы свяжемся с победителями.

Спасибо за заботу и за то, что нашли время внести свой вклад в развитие муниципальных библиотек!

Валгаская центральная библиотека и её филиалы

Анкет ЗДЕСЬ

 

Valga valla raamatukogude uuring

Valga valla raamatukogud viivad läbi uuringu eesmärgiga parandada raamatukogu teenuste kvaliteeti. Küsimustiku tulemusi arvestame raamatukogu arengukava koostamisel.
Küsimustik on avatud perioodil 07. juunist kuni 04. juulini. Ankeedile vastamine võtab aega maksimaalselt 15 minutit.
Oleme tänulikud kui aitate meil küsimustikku levitada oma tutvusringkonnas.
Kõigile vastanuile on tagatud anonüümsus.
Ankeedi lõppu on võimalik sisestada oma telefoninumber või e-posti aadress – kõigi vastanute vahel loosime välja kolm õnnelikku, kes saavad tänuauhinnaks müügiedetabelite tipus oleva populaarse raamatu. Võitjatega võtame ühendust.

Aitäh, et hoolid ja võtad aega panustamaks valla raamatukogude arengusse!

Valga Keskraamatukogu ja haruraamatukogud.

Küsimustiku leiad SIIT

 

 

Kultuuriminister Anneli Ott külastas Lüllemäe raamatukogu

Neljapäeval, 3.juuni õhtul külastas Lüllemäe raamatukogu kultuuriminister Anneli Ott. Minister on järjepidevalt esile tõstnud raamatukogude rolli ja tähtsust ühiskonnas ning rõhutab oma väljaütlemistes maaraamatukogude vajalikkust. Arutelus osalesid Valga Keskraamatukogu direktor Triinu Rätsepp, peaspetsialist Kristi Simson ja Lüllemäe haruraamatukogu juhataja Janyka Jurs. Rääkisime maaraamatukogu funktsioonidest ja võimalustest ning millist tuge raamatukogud järjepidevaks arenguks vajavad. Arutasime, kuidas oleks võimalik motiveerida noori erialase ettevalmistusega spetsialiste töötama ka maaraamatukogudes. Täname kultuuriminister Anneli Otti, et ta oma tihedas ajagraafikus leidis võimaluse külastada ka ühte väikest maaraamatukogu. Kohtumine oli inspireeriv ning usume ühiselt, et raamatukogude tulevik saab olema helge!

Valga Keskraamatukogu lahtiolekuajad suvekuudel

Alates 1. juunist kuni 31. augustini on Valga keskraamatukogu avatud teisipäevast reedeni kell 10.00-18.00

ja laupäeval kell 10.00-15.00. Pühapäeval ja esmaspäeval oleme suletud.