Tsirguliina ja Lüllemäe raamatukogus lõppes Lugemisisu hooaeg

Lugemisprogrammi eesmärgiks on innustada 5–10-aastasi lapsi lugema, pakkudes selle juurde mängulist lisategevust. Lapsed saavad raamatukogust valida endale lugemiseks meelepäraseid raamatuid. Läbiloetud raamatud pannakse lugemispassi kirja ja täidetakse nende kohta loomingulised ülesanded. Õppeaasta lõpus premeeritakse kõiki lugemispassi täitnud lapsi lugemisdiplomiga. Lasteaialapsed saavad lugemisprogrammis osaleda õpetaja eestvedamisel rühmana. Programmi läbinud rühmasid tunnustatakse lugemisdiplomiga.
Lisaks oli lugemisprogrammis osalevatel klassidel ja lasteaiarühmadel võimalik registreeruda raamatukogu teematundidesse.
Valga valla raamatukogudest vahendasid programmi Tsirguliina ja Lüllemäe raamatukogud.
Lugemisisu programmi läbis 3 lasteaiarühma ja 31 õpilast. Läbi viidi 14 teematundi.