Sissepääs raamatukogusse ajutiselt maja hoovipoolsest uksest alates 24.11

Alates 24.novembrist alustatakse Valga Keskraamatukogus töödega tuleohutuse parandamiseks. Ehitustööde käigus likvideeritakse Lõuna päästekeskuse ettekirjutustes märgitud puudused ning ehitatakse ümber Valga Keskraamatukogu trepikojad vastavalt kehtivatele tuleohutusnõuetele.
Ehituslike muudatuste tulemusena tekivad evakuatsioonitrepikodadest ja korrustest omaette tuletõkkesektsioonid otsepääsuga välja, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks tagatud inimeste ohutu evakueerumine või nende evakueerimine hoonest.
Ehitustööde maksumus käibemaksuga on ligi 30 000 eurot, hankeprotsessi tulemusena valis Valga vallavalitsus töid teostama Status Pluss Ehitus OÜ.

Raamatukogu jääb külastajatele avatuks ka ehitustööde ajal.
Seoses ehitustöödega on peauks ajutiselt suletud, kuid sissepääsuks on avatud maja hoovipoolne uks.