Suur tänu, Aili! Ilusat puhkust!

Täna on viimane tööpäev meie armsal kolleegil Ailil!

Aili Värtoni kohta võib kahtlemata öelda: ta on meie maja raudvara ja püsivuse supernäide. Sügisel täitus 55 aastat päevast, mil Aili äsja keskkooli lõpetanuna tollases Valga Rajooni raamatukogus ametisse asus, alguses rändfondi, kuue aasta möödudes juba komplekteerimisosakonna juhatajana. Seda ametit on ta pidanud tänase päevani.

Pidulikul koosviibimisel kolleegidega maakonna raamatukogudest vaatas Aili tagasi tööaastaile praeguses majas ja ka eelnevas asukohas – endises pangahoones Aia tänavas – ja meenutas, kuidas on töö raamatukogus muutunud läbi aastakümnete. See on olnud pikk teekond kartoteegikappide ja paberkataloogide ajast arvutiajastusse, mille sisse mahuvad laenutusringid käsikohvriga, lõputud virnad pabersedeleid, kirjutamine trükimasinal ja arvutamine arvelaua ja nõukaaegse arutusmasinaga Felix, üleminek elektroonsele laenutusele ning palju-palju muud.

Kõigi nende aastate jooksul, mil ta on näinud ja läbi teinud erinevaid etappe raamatukogu arengus, on Aili andnud endast parima, et Valgamaa raamatukogud oleks komplekteeritud võimaluste piires võimalikult hästi ja kuluefektiivselt. Oma töös on ta olnud alati täpne ja kohusetundlik, ühtlasi kandnud hoolt, et tema erialased teadmised toetaksid tema igapäevast tööd. „Aili pühendumus, vastupidavus ja järjepidevus töötada samas asutuses järjest rohkem kui pool sajandit teevad temast tõelise „raamatukogu soola“. Töötatud aja jooksul on tal olnud neli erinevat juhti, muutunud on riigikord, süsteemid, toimunud on tsentraliseerimisi. Aili on olnud tõeline oma valdkonna järjepidevuse kandja,“ toob välja keskraamatukogu direktor Triinu Rätsepp.

Ailit olid tänamas kolleegid keskraamatukogust ja Valgamaa raamatukogudest. Keskraamatukogu direktor Triinu Rätsepp ja peaspetsialist Kristi Simson andsid üle kolleegide tänuavalduse ja Kultuuriministeeriumi tänukirja. Valga vallavalitsuse nimel tänasid Aili Värtonit vallavanem Monika Rogenbaum ja kultuurispetsialist Kaisa Kerge.

Aitäh, Aili! Soovime Sulle kaunist suve, ilusat aega pere seltsis ning palju toredaid võimalusi elu nautida ja puhata!

Kohtume ikka raamatukogus!

Tänusündmust toetas Eesti Kultuurkapital Valgamaa ekspertgrupp.