Valga Keskraamatukogu võtab tööle komplekteerimisosakonna juhataja

Tööülesanded:

 • komplekteerimisosakonna töö juhtimine: tööplaanide ja aruannete koostamine, dokumentatsiooni korrashoid jm tööga seonduv;
 • koostöö maakonna raamatukogude ja keskraamatukogu osakondadega: komplekteerimisega seotud informatsiooni jagamine, nõustamine kirjanduse tellimisel, komplekteerimise planeerimine, koordineerimine, järelkomplekteerimine, kultuuriperioodika tellimise koordineerimine jms;
 • koostab ja edastab teavikute koondtellimused, kontrollib saatedokumentide õigsust, jagab saabunud teavikud vastavalt tellimustele;
 • rahalise arvestuse pidamine raamatukogude lõikes;
 • jälgib sisestatud andmete ja informatsiooni õigsust raamatukoguprogrammis.

Nõudmised kandidaadile:

 • raamatukogunduslik kõrgharidus või muu kõrgharidus;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • teotahe, iseseisvus, algatusvõime ja oskus planeerida oma aega;
 • täpsus, põhjalikkus ja kohusetundlikkus;
 • majanduslik mõtteviis;
 • teenindus- ja  koostöövalmidus, väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
 • õppimisvalmidus läbi igapäevaste tööülesannete;
 • väga hea arvutikasutamise oskus.

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus raamatukogus;
 • raamatukoguhoidja kutse;
 • kirjanduse tundmine;
 • lugemisharjumus;
 • B-kategooria juhilubade olemasolu.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekülgset ja huvitavat tööd;
 • abivalmis kolleege;
 • enesetäiendamise võimalusi;
 • hubast töökeskkonda;
 • puhkust 35 päeva aastas.

Tööaeg: täistööaeg

Töökoha asukoht: Aia 12, Valga, Valga maakond

Tööle asumise aeg: juuni 2024

Kandideerimiseks palume esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, esseevormis nägemus tööst komplekteerimisosakonna juhatajana. Dokumente ootame elektrooniliselt triinu@valgark.ee või Valga Keskraamatukogu postiaadressile Aia 12, Valga, 68203.

Tähtaeg:  30. aprill 2024

Täiendav informatsioon: tel: 5190 6606, e-post: triinu@valgark.ee