Rõõmus sündmus raamatukogus

Valga Keskraamatukogu  juures tegutseb 2005. aastast raamatusõprade klubi. Klubi liidab venekeelsed raamatusõpru ja nende juhendajaks ja innustajaks on olnud algusest peale energiline ja vaimuergas Niina Nusberg. Ta on teinud väga suurt ja tänuväärset tööd. Igakuistel kokkusaamistel on tutvustatud nii Valga, Eesti kui ka maailma kultuuri. Suvised ringreisid ulatuvad Riiast Rakvereni  ja Haapsalust Mustveeni. Eesti kultuuri aktuaalsed teemad, nagu näiteks raamatukogude aasta, leiavad klubis ikka kajastamist.

Veebruaris täitus klubi eestvedajal Niina Nusbergil 80. eluaastat. Õnnitleme ja soovime tugevat tervist ja loodame koostöö jätkumist veel paljude aastate jooksul.