Raamatukogude aasta dialooginädal lõi uusi koostöid

Septembri lõpus tutvustati Tallinna Keskraamatukogus dialooginädala mõjuanalüüsi. 6.-12. juunil toimunud „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus“ dialooginädala raames korraldasid raamatukoguhoidjad üle Eesti 12 avalikku arutelu. Sündmusele tagasiside andnute hinnangul oli dialooginädal vajalik ning kogukonnas oodatakse veel avalikke arutelusid.

Kokku osales esmakordsel dialooginädalal üle 120 inimese, kellest 66 andsid korraldajatele ka kirjalikku tagasisidet. 98,5% vastanutest kinnitas, et dialoogid nende kogukonnas on vajalikud või väga vajalikud. „Aitäh, et aitate Eesti inimesed omavahel rääkima,“ kirjutas üks osaleja Haapsalust.

Valga Keskraamatukogu osales dialooginädalal, kaasates noori. Noorte suvekoolis korraldatud dialoogides püüdsime selgust saada noorte ootustest raamatukogudele ja vaadata koos nendega tulevikku. “Tegu oli väga avardava kogemusega. Olen tänulik, et on loodud selline programm ja tööriist, mis annab raamatukogudele võimaluse olla veel rohkem kogukonnakeskuseks,” märkis direktor Triinu Rätsepp, kes läbis käesoleval aastal ka dialoogide läbiviimist toetava koolitusprogrammi.

„Saame projekti ja selle mõju üle uhkust tunda. Inimeste tagasiside näitas, et dialoog on hea viis kogukondades oluliste teemade üle arutamiseks ning raamatukogud, kus on dialoogi loomise ja kogukonna kaasamise oskused, saavad soodustada kodanikuaktiivsust ja kogukonna sidusust,“ sõnas Eesti Koostöö Kogu juhataja ja projekti üks eestvedaja Kairi Tilga. Dialooginädalast tõukus ka mitu uut koostööd, mis tugevdavad veelgi osalenud raamatukoguhoidjate rolli avalike vestluste võimaldajatena. „Näiteks plaanib Riigikantselei kutsuda osalenud raamatukoguhoidjad üleriigilise kaasamisprojekti „Arvamusrännak“ arutelude korraldajate hulka, Valga raamatukogu juhataja viis Valgamaa Noorte Suvekoolis läbi dialoogimaratoni ning nii Türi, Toila, Põhja-Pärnumaa kui teised osalenud raamatukogud said kutseid korraldada dialooge mujalgi,“ lisas Tilga.

„Osalejate tagasiside annab lootust, et dialoogikultuur saab oluliseks osaks meie ühiskonnast. Aitamaks dialoogide kokkukutsujaid ja algatajaid valmib enne aasta lõppu „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus“ projekti tulemusena ka dialoogi loomise e-käsiraamat, mis võimaldab igal ühel ise oma organisatsioonis, seltsis, kogukonnas, koolis, vallas, maakonnas dialooge olulistel teemadel luua,“ lisas Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu esimees Tuuliki Tõiste.

Käimasoleva raamatukogude aasta üheks fookuseks on raamatukogude tutvustamine kogukonnakeskustena. Selleks käivitus kevadel esimest korda toimuv suurprojekt „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus”, mis toimub raamatukogude aasta, SA Eesti Koostöö Kogu ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) koostöös.

Mõjuanalüüsi leiab siit.

Raamatukogude teema-aasta kutsus ellu Kultuuriministeerium ja seda veab koostöös 870 raamatukoguga Eesti Rahvusraamatukogu. Kogu teema-aasta programmi leiab:  www.raamatukogudeaasta.ee.

Fotod mõjuanalüüsi tutvustamisest ja koolitusprogrammi tänavuse lennu tänusündmusest asuvad siin. Fotode autor on Liis Reiman.