3. oktoobrist alustab lugemisprogramm “Lugemisisu”

3. oktoobrist 2022 kuni 31. maini 2023 kestab Lugemisisu hooaeg Valga Keskraamatukogus, Kaagjärve, Tsirguliina, Õru, Lüllemäe ja Koikküla raamatukogudes.

Lugemisprogrammi eesmärgiks on innustada 5–10-aastasi lapsi lugema, pakkudes selle juurde mängulist lisategevust.

Lugemisprogramm „Lugemisisu“ tutvustab uuemat lastekirjandust ja avardab laste kultuurikogemust.

Programm toetab üleriigilist õppekava, arendades laste keele- ja kirjanduspädevust. Klassidel ja lasteaiarühmadel on võimalik valida erinevate teematundide vahel. Rohkem infot: https://elk.ee/opetajale/lugemisisu/ ja programmis osalevatest raamatukogudest.