Valga valla rahuloluküsitlus

Valga vald on koostanud rahuloluküsitluse, mida saab täita 31. maini.

Küsitluse eesmärgiks on hinnata seni tehtut ning anda võimalus kaasa rääkida, kuidas muuta Valga valla elukeskkond paremaks. Ootame kaasamõtlemist selles, millised on olulised lahendamist vajavad probleemid ja milliseid tegevusi peaksime lähiaastatel ellu viima.
Vastamiseks on kuus valla arengut puudutavat küsimust (ja isikuandmed).
Küsitluse käigus kogutud andmeid kasutatakse ainult Valga valla arengueesmärkide täiendamisel ja vajaduspõhisel uuendamisel.
P.S. Isikuandmete töötlemisel lähtub Valga vald seadusandlusest ning kõigi vastajate anonüümsus on tagatud.

Rahuloluküsitlust saab täita nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal Vaga keskraamatukogus ja haruraamatukogudes. Elektroonilisel täitmisel abistavad teid raamatukogu töötajad. Paberkandjal on raamatukogus kohapeal nii eesti- kui venekeelne ankeet. Täidetud ankeedi saate jätta kohapeal olevasse vastavalt märgitud kasti.

Elektroonilise rahuloluküsitluse leiad SIIT.