Valga Keskraamatukogu logo ideekavandi konkursi tulemused on selgunud!

Möödunud aasta oktoobris kuulutasime välja konkursi Valga Keskraamatukogule uue logo leidmiseks. Konkursile esitati kokku neli kavandit.

Kavandid said hinnangu mitmel tasandil. 23.-29. jaanuarini oli rahvahääletus nii keskraamatukogu Facebooki lehel, kodulehel kui ka raamatukogus kohapeal, samal perioodil koguti kokku ka töötajate arvamus. Võidu nimel konkureerisid kõigis kolmes hääletusvoorus kaks kavandit – graafiliselt joonistatud lind ja Zenckeri villast inspireeritud logo.

30. jaanuaril kogunes žürii koosseisus:
Maria Usk – lavastaja, draamaõpetuse koolitaja,
Elisabet Tõnisson – Valga valla meediaspetsialist
Juris Freimanis – tehnoloogiaõpetaja ja kunstiringide juhendaja
Raivo Berhsin – Valga valladisainer
Lea Margus – Valga Keskraamatukogu huvijuht-raamatukoguhoidja
Kristi Simson – Valga Kesraamatukogu peaspetsialist (maakondlik vaade)
Triinu Rätsepp – Valga Keskraamatukogu direktor

Võidutöö valimisel võeti arvesse rahvahääletuse tulemust, töötajate hulgas läbi viidud hääletuse tulemust ja hääletust žüriis.

Rahvahääletuse võitjaks oli graafilise linnu kujuga ideekavand (autor Rena Süsta), töötajate ja žürii poolt said enim hääli aga Zenckeri villast inspireeritud kavand (autor Laura Mägi).

Lõpliku otsuse tegemine oli žürii jaoks päris keeruline ülesanne. Sellele eelnes pikk ja põhjalik arutelu erinevatest aspektidest lähtudes, kusjuures mõlema kavandi poolt esitati tugevad argumendid. Lõplik hääletus andis tulemuse: 4 häält “Zenckeri villa” poolt, 2 häält “graafilise linnu” poolt ja 1 žüriiliige jäi erapooletuks.

Seega valiti võitjaks Zenckeri villast inspireeritud kavand – autor Laura Mägi.

Hinnati logo sobivust Valga Keskraamatukogule, selle lugu, kaasaegsust, originaalsust, atraktiivsust ning kasutusvõimaluste rohkust.

Võidu saanud logo vastas eelpool välja toodud tingimustele ning lisaks tõi žürii välja järgmist:
⦁ Minimalistlik ja akadeemiline
⦁ Lihtne, arusaadav graafiline disain
⦁ Kohaldatav erinevatele objektidele
⦁ Kompaktne
⦁ Läbimõeldud kompositsioon
⦁ Tugev sümbol

Žürii arutelu tulemusel sõnastati autorile ettepanekud logo ideekavandi täiendamiseks. Muudatuste tegemise järel asub Valga Keskraamatukogu samm-sammult uut visuaali rakendama.

Võitjale – Laura Mägile – on auhinnaks 100 euro väärtuses raamatuid vabal valikul Eesti kirjastustelt. Tugeva konkurentsi pakkumise eest motivatsiooniauhind ka Rena Süstale.

Võtame mõlema autoriga peagi ühendust.