Osale kampaanias “Kingi koolile raamat”!

Raamatukogude aasta, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Hoiuraamatukogu ja kooliraamatukogud kutsuvad kaasa lööma kampaanias „Kingi koolile raamat“.

Kooliraamatukogudel napib sageli vahendeid, et pakkuda lastele vajalikku ilukirjandust ning see probleem mõjutab umbes 150 000 last. Raamatute annetamise kampaania eesmärk on varustada kooliraamatukogusid nende ilukirjanduslike raamatutega, mida koolilapsed lugeda soovivad ja mis on vajalikud kooliprogrammis, et toetada laste lugemise indu. Selleks viime kokku raamatusõbrad ja kooliraamatukogud, et inimesed saaksid saata teisele ringile raamatud, mis neil seisavad, kuid on palavalt oodatud koolilaste poolt.

Kampaania algab 7. novembril ning raamatuid saab kooliraamatukogudele annetada novembri lõpuni.

 • Huvitatud kooliraamatukogud saavad registreeruda kampaanias osalejateks. Osalemise eeldus on kooliraamatukogu valmidus annetatavaid raamatuid ise vastu võtta ja annetada soovivate inimestega suhelda. Registreerumise tähtaeg on 21. oktoober ja registreerimisvormi leiab SIIT.
 • Kampaanias osalevad kooliraamatukogud koostavad nimekirjad raamatutest, millest nende raamatukogudes kõige rohkem puudus on. Pikkus maksimaalselt 20 nimetust ilukirjandust. Nimekirjade esitamise tähtaeg on samuti 21. oktoober.Nimekirja saab lisada samasse registreerimisvormi.
 • Kampaania info, nimekiri osalevatest kooliraamatukogudest ja nende soovitavatest raamatutest on kampaania perioodil leitavad raamatukogude aasta veebilehelt ja osalevate koolide kodulehtedelt.
 • Juhuks kui raamatukogu ei jõua enda nimekirja koostada, siis oleme koostanud üldnimekirja, mis peegeldab ühe keskmise kooliraamatukogu vajadusi ning mida on võimalik kasutada. Selle nimekirja koostas Eesti Lastekirjanduse Keskus.
 • Kui annetaja ei leia sobivat kooliraamatukogu, kellele raamatuid viia, saab ta üldnimekirja alusel viia raamatuid ka Hoiuraamatukogusse, kes juba praegu tegeleb kooliraamatukogude vajaliku lastekirjandusega varustamisega. See tegevus jätkuks annetuskampaaniaga paralleelselt oma tavapärasel moel ehk Hoiuraamatukogu võtab raamatud vastu enda vahetuskogusse ja kõigil soovijail on võimalus sealt neid endale valida.
 • Kampaania keskse kujunduse ja kommunikatsiooni eest vastutab raamatukogude teema-aasta. Visuaalsed materjalid jagatakse kõikidele osalejate, kes osalejaks registreeruvad.
 • Rahalised annetused ei ole selle kampaania raames võimalikud.

 

Reeglid projektis osalevatele kooliraamatukogudele

 • Registreeri enda kooliraamatukogu kampaanias osalema. Tähtaeg selleks on 21. oktoober.
 • Koosta kuni 20 nimetusest koosnev raamatute nimekiri, millest su kooliraamatukogu kõige enam puudust tunneb ja mis raamatuid soovid, et annetajad teile tooksid.
 • Kui nimekirja koostada ei jõua, võid kasutada ka üldnimekirja. Märgi see registreerumislehel ära.
 • Iga osalev raamatukogu peab olema ise valmis annetusi vastu võtma ning selleks sobiva aja + juhised paika panema. Selle kohta peab info koonduva samuti registreerimisvormi. Raamatute vastuvõtmise süsteem võiks olla võimalikult annetaja sõbralik.
 • Lisa vahetult enne kampaania algust info selle kohta ka oma kooli veebilehele ning sotsiaalmeediasse (vm nähtavale), et inimesed oleksid kursis ning saaksid kooliraamatukogudele raamatuid kinkida.
 • Ole valmis, et annetada soovijad soovivad kampaania teemal suhelda ning vasta neile aegsasti ja sõbralikult.
 • Kampaania kommunikatsiooni meedia suunal korraldab raamatukogude teema-aasta (pressiteated, intervjuu pakkumised, sotsiaalmeedia ja kampaania kujundused), aga mida rohkem olete valmis sellesse ka ise panustama, seda edukam kogu ettevõtmine on.
 • Aita pärast projekti lõppu panustada kokkuvõtete tegemisel. Seega palun markeeri ära, kui palju raamatuid sinu koolile annetati. Osalejatele saadetakse selleks eraldi vorm novembri jooksul.

Juhised annetajale

 • Otsi raamatukogude aasta kodulehelt või selle kooli, kuhu soovid annetada lehelt, nimekiri raamatutest, millest konkreetne kooliraamatukogu kõige enam puudust tunneb.
 • Äkki on just need raamatud su enda kodus riiulisse seisma jäänud või oled valmis neid raamatupoest ostma ja kooliraamatukogule annetama. NB! Kingitav raamat peab olema terve ja korralik.
 • Kui sa ei leia sobivat raamatukogu, kellele sa annetada soovid, siis võta ühendust Hoiuraamatukoguga ja uuri, kas nemad oleksid valmis su annetuse kooliraamatukogude tarbeks vastu võtma. Hoiuraamatukogu ootab annetusi Eesti Lastekirjanduse Keskuse koostatud nimekirja põhjal.

Foto: Unsplash/Anita Jankovic