Õpilaste hulgas läbi viidud Valga valla raamatukogude kasutajauuringu tulemused

Õpilaste hulgas toimus Valga Keskraamatukogu ja haruraamatukogude küsitlus perioodil 21.05-11.06. Küsitlusele vastas kokku 175 õpilast Valga vallast – 53% poisse ja 47% tüdrukuid. Osalesid õpilased 1.-9. klassini. Välja kuulutatud raamatuloosis osales 56 vastanut.

Enamus vastanud õpilasi (66%) on peamiselt Valga Keskraamatukogu külastajad. Vastanutest 25% on Tsirguliina raamatukogu külastajad ning 7% Lüllemäe raamatukogu külastajad.

Suurel osal õpilastest on võimalik minna raamatukogusse iseseisvalt jalgsi või jalgrattaga – 63%. Vanemate transporti vajab raamatukogu külastamiseks 26% vastanuist ning 6% kasutab ühistransporti.

Raamatukogus viibimine

Üldiselt õpilastele meeldib raamatukogus – 49% õpilastest ütlevad, et neile meeldib raamatukogus ning 44% vastavad nii ja naa.

Kõige enam 67% toovad lapsed välja, et raamatukogus meeldib neile enim palju huvitavaid raamatuid. Sellele järgneb vastus, et raamatukogu töötajad on sõbralikud ja abivalmid – 57 %. Raamatukogus on lihtsalt hea olla 53% vastanute arvates ja 41% hindab raamatukogutöötajate abi õppekirjanduse leidmisel.

24% on välja toonud juttude kuulamise  ja 21% meisterdamise võimaluse. Vastanuist 23% meeldib mängida muinasjututornis. Huvitavad lauamängud on välja toonud 16% vastanuist ja suvelugemise programmid 14% vastanuist.

26% vastanute arvates on raamatukogu sisekujundus aegunud ning 21% arvates on raamatukogus vähe ruumi. 19 % vastanuist sooviks raamatukogus olla rohkem omaette. Vastanuist 15% arvates pole raamatukogus huvitavaid raamatuid ning 17% arvates pole raamatukogus midagi huvitavat teha.

Enamus õpilasi külastavad raamatukogu mõned korrad aastas -34% ning 30% teevad seda kooliajal tihedamini. Kord kuus leiavad tee raamatukogusse 26% vastanuist ja kord nädalas 11%. Ligi viiendik vastanuist ei oska oma külastuse sagedust hinnata.

Eelkõige külastatakse raamatukogu raamatute laenutamiseks -70%, millele järgneb kohustusliku kirjanduse laenutamine – 65%.  Vaba aja veetmise eesmärgil leiab tee raamatukogusse 32% õpilastest. Raamatukogus õpivad 21%  ning referaadi/uurimistöö allikate leidmiseks külastavad raamatukogu 18% vastanuist. Raamatukogu tundides on osalenud 15% vastanuist.

Tulevikule mõledes eelistab vastanuist 56% raamatukogus niisama  või koos sõpradega aega veeta. Arvestatav hulk vastanuid (37%)  sooviks raamatukogus muusikat kuulata.

Küsitlusest selgus, et 27% vastanud õpilasi sooviks õppida keeli, 21% tegeleda loovate tegevustega. Küsitlustulemustes selgus ka, et  12 last sooviks raamatuklubis osaleda, 19 raamatulaagrites, 9 sooviks õppida loovkirjutamist ja 23 ilukirja.

Raamatueelistused

Kõige rohkem eelistavad õpilased lugeda seiklusjutte/seiklusromaane (54%), kriminaaljutte/kriminaalromaane (40%) ja koomikseid (37%). Noorsookirjanduse vastu on huvi 34% õpilastest ja lastekirjandust üleüldse eelistab 29%. Ulmejutte/romaane loeb 23%. Ligi viiendik vastanuist eelistavad muinasjutte, luuletusi ja erinevaid teadusraamatuid.

69% vastanute arvates on raamatud neile hästi leitavad ja 22% arvates mitte.

60% vastanuile meeldib ise riiulitest raamatuid otsida ning 59 % küsivad abi raamatukogutöötajatelt. Vaid 18 vastanut otsivad raamatuid elektronkataloogist ning 13% lastele valivad raamatuid vanemad.

Huvitav raamatukoguüritus

Huvitaval raamatukoguüritusel on 58% arvates kirjanik. Uusi asju katsetada meeldiks 47% õpilastest ning 37% meeldivad erinevad ühismängud. Lisaks toodi pea kolmandiku vastanute poolt välja veel soov ise midagi välja mõelda, meisterdada ja erinevatel teemadel kaasa rääkida.

Vastanuist on õpetaja eestvedamisel külastanud raamatukogu koos klassiga 74% ning 65% vastanuist see meeldib. Vastanuist 66% meeldiks kui raamatukogu töötaja tuleks kooli raamatukogutundi läbi viima. Virtuaalsetes raamatukogu tundides osaleks meeleldi 41% vastanuist.

Infot raamatukogu tegemiste kohta.

Enamus vastanuid soovib saada infot raamatukogude tegemiste kohta kodulehelt – 51%, õpetajatelt 43% ja 29% sõpradelt.  Veerand vastanuist soovib saada infot raamatukoguhoidjalt, pereliikmetelt ja plakatitelt.

Auhinnaloos

Täname kõiki õpilasi, kes leidsid aega küsimustikule vastamiseks. Hindame kõrgelt Teie antud tagasisidet ning püüame oma tegevuse planeerimisel muuta Valga valla raamatukogusid Teile atraktiivsemaks. Täname ka õpetajaid, kes suunasid õpilasi küsimustikku täitma ning on järjepidevalt õpilasi raamatukogutundidesse suunanud.

Raamatuloosis soovis osaleda 56 õpilast. Auhinnaks on raamat „Tom õpib rahamängu“. Tegemist on Eesti esimese rahatarkuse raamatuga. See räägib ühes vahvast poisist nimega Tom, kes läbi igapäevaste eluliste situatsioonide saab teada uusi ja põnevaid teadmisi raha, ettevõtlikkuse ja oluliste väärtuste kohta. Loosimise video leiad siit: youtube link.

Võitjatega võtame ühendust jaanuari alguses ning kui sel korral õnn ei naeratanud saab raamatu laenutada raamatukogust.

Kohtumiseni raamatukogus!