Lugemishuvi on võimsalt kasvanud

Möödunud laupäeval panime punkti meie tänavusele suvelugemisele ja tänasime neid lapsi ja noori, kes koolivaheajalgi raamatuid ei unustanud ja suvelugemise aktsioonis vahvalt kaasa lõid – olgu siis ühe, viie, või viieteistkümne raamatuga. Üllatavalt palju oli neid, kes jõudsid läbi lugeda kõik suvelugemise nimekirjas olnud raamatud, ja enamgi.

See näitab, et laste lugemishuvi on võimsalt kasvanud. Kui möödunud aastal osales meie suvelugemises täpselt sada last, kes ühtekokku lugesid läbi ligemale seitsesada raamatut, siis sel aastal olime heas mõttes üllatunud – osales 169 last ja kolmes vanuserühmas läbiloetud raamatuid oli 1238. Väga toredad olid meie kõige nooremad lugejad, kes joonistasid iga loetud raamatu kohta pildi ja lõpuks sai neid joonistusi nii palju, et septembri lõpus paneme neist kokku uhke näituse.

Suvelugemine toimus ka haruraamatukogudes – Laatres, Lüllemäel, Kaagjärves, Soorus ja Tsirguliinas. Kõiki suvelugejad said tänukirjad, hakkajamad neist ka Tubli Lugeja või Võitja medali.

Lasteosakonna juhataja Ulvi Lind tänas kõiki, kes osalesid ja lugesid läbi kasvõi ühe raamatu. Ta märkis, et lugemist ei saagi mõõta ühe mõõdupuuga “Te olite igaüks omamoodi tublid ja tegijad. Need, kes lugesid kümme ja enam raamatut, tõestasid end väga heade lugejatena. Samas pidid mõnel juhul ühe või kaks raamatut lugenud lapsed end võib-olla rohkemgi ületama. Eriti kui lugemine või raamat eriti ei meeldinudki”.

Ikka on olnud nii, et suvelugemise lõpetamisel oleme ette võtnud midagi toredat või kutsunud huvitava külalise. Sel korral oli külaliseks Karilatsi Vabaõhumuuseum oma toredate juttude ja töötubadega. Näitasid vana-aja asju. Tutvustasid unustusehõlma vajunud tegemisi. Huvilised said proovida vokil ketramist ja võimalust küsida küsimusi neid huvitavatel teemadel kasutasid noored usinalt.

Meie tahame veelkord tänada suvelugemises osalenud lapsi, nende vanemaid, aga ka õpetajaid, kes on hoolega lapsi lugema innustanud. Täname ka Transpordiametit vaheauhindade eest. Suvelugemist toetas Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp.

Suur AITÄH teile kõigile!