Valga Keskraamatukogu nõukogu koosseis

Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustab vallavalitsus viieliikmelise nõukogu. Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus, nimetades nõukogu esimehe ja neli liiget.

Valga Vallavolikogu 14. detsembri 2022 määruse nr 32 „Valga Keskraamatukogu põhimäärus“ § 10 lõigete 1 ja 2 alusel andis Valga Vallavalitsus korralduse kinnitada Valga Keskraamatukogu nõukogu koosseis alljärgnevalt:

Valga Keskraamatukogu nõukogu koosseis:

  1. Kaisa Kerge – Valga Vallavalitsuse kultuurispetsialist;
  2. Hille Tamman;
  3. Eha Mandel;
  4. Riina Ojamets;
  5. Maria Usk

Korraldus jõustus 1. veebruaril 2023.

Korraldus