Tutvu Valga Keskraamatukogu arengukava eelnõuga ja tee ettepanekuid!

Tutvu Valga Keskraamatukogu arengukava eelnõuga ja tee ettepanekuid! Muudame koos raamatukogud paremaks!

Valga Vallavalitsus on suunanud avalikule väljapanekule Valga Keskraamatukogu arengukava eelnõu aastateks 2022-2026. Eelnõu on avalikustatud Valga valla ja Valga Keskraamatukogu veebilehel tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks 16. augustist kuni 30. augustini 2022 (k.a).

Arengukava eelnõu sisu puudutavaid muudatusettepanekuid saab esitada elektroonselt e-posti teel valga@valga.ee või tuues paberkandjal Valga Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee 8, Valga kuni 30. augustini 2022.

Muudatusettepanekute laekumise korral korraldab Valga Vallavalitsus avaliku arutelu. Teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel.
Arengukava 2022-2026 eelnõuga saab tutvuda: https://bit.ly/3C7Xpha