Emakeelepäeva viktoriini küsimused

Foto: ERR/Siim Lõvi

Valga Keskraamatukogu emakeelepäeva viktoriinis saavad osaleda eelnevalt registreeritud võistkonnad. Kopeeri küsimused või laadi alla fail viktoriiniküsimustega, ja tagasta see. Kui midagi jääb arusaamatuks või esineb tehnilisi probleeme, palume ühendust võtta kontaktidel ulvi@valgark.ee või 766 8890.

Täidetud vastustelehe palume saata hiljemalt kell 14.00 e-posti aadressile ulvi@valgark.ee. 

Küsimustelehe saad alla laadida SIIT. Link küsimustele on saadetud ka registreerunud võistkonna e-posti aadressile.

Kindlasti palume lehel ära märkida:

osaleva võistkonna kool ja klass; 

võistkonna nimi (kui on olemas);

võistlejate ees- ja perekonnanimed.

 

Viktoriini küsimused:

1. Mis käändeid kutsutakse ka «ninataga» kääneteks? Nimeta need käänded – 5 punkti
a) nelja esimest käänet
b) kahte esimest ja kahte viimast
c) nelja viimast käänet
d) selliseid käändeid ei olegi

2. Millise Eesti ansambli nimi on palindroom? – 1 punkt

3. Järgmistest sõnadest on õigesti kirjutatud. Vali õige(d) – 2 punkti
a) brožüür;
b) effekt;
c) kandidaat.

4. Kes tõi eesti kirjakeelde õ-tähe? – 1 punkt

5. Mitu tähte on Eesti tähestikus ilma võõrtähtedeta? – 1 punkt

6. Paranda vead järgnevas lauses: „Kass Jaagup mängis laua all, aga Ira vaatas Ukraina keelset „Tähekest“ ning unistas reisist Põhja-euroopasse.“ – 4 punkti

7. Kes oli see keeleteadlane, kes tõi eesti keelde järgmised sõnad: mõrv, roim, nõme, kolp? – 1 punkt

8. Kirjuta sõnale naerma vähemalt 3 sünonüümi. – 3 punkti

9. Millised on sõna hall kolm erinevat tähendust? Too näitelaused. – 6 punkti

10. Paranda lauses vead: „Hiina geiser imetles hoogsalt mulksuvat keiserit.“ – 3 punkti

11. Mida tähendab slängis kasutatav sõna haipima? Too näitelause. – 2 punkti

12. Millises murdekeeles on lause „Ümber mao anti mehele iä kehätäüs.“ Mida see lause tähendab? – 2 punkti

13. Tee neljarealine luuletus, kus riimuvad sõnad on kool, hool, leppida ja õppida. – 1 punkt

14. Eestis tähistatakse emakeelepäeva 14. märtsil. Millal on rahvusvaheline emakeelepäev? – 1 punkt

15. Milline nendest sõnadest ei ole osastavas käändes õigesti kirjutatud? – 1 punkt
a) boršši
b) dušši
c) harfi

16. Millised järgmistest sõnadest on õigesti kirjutatud. Vali õige(d). – 1 punkt
a) inglise keelne;
b) ingliskeelne;
c) inglisekeelne.

17. Millise Eestis tegutseva ameti ülesanne on:
keelepoliitika elluviimine, riiklik järelevalve keeleseaduse ja keele kasutust sätestavate õigusaktide nõuete täitmise üle ning riikliku sunni kohaldamine seaduses ette nähtud alusel ja ulatuses? – 1 punkt

18. Kes on see tuntud eesti lastekirjanik, kelle 95. sünniaastapäeva veebruaris tähistati? Mis on selle raamatu pealkiri, kus seesama kirjanik jutustab oma lapsepõlvest ja eluloost? – 2 punkti

19. Aseta puuduvad kirjavahemärgid (raamatust “Kui isa kinkis raamatuid” Jüri Parijõgi). – 3 punkti
„Nii tuli raamat meie juurde kui olime alles lapsed. Nüüd neid raamatuid enam alles ei ole kuid kõiki neid lugusid mäletame selgesti nagu oleksid nad alles eile loetud.”

20. Mida tähendab vanasõna „Kingitud hobuse suhu ei vaadata“? – 1 punkt

Head vastamist!