Emakeelepäeva veebiviktoriini tulemused on selgunud

Seekordses emakeelepäeva veebiviktoriinis said esikolmikusse need vastajad, kes oma töö põhjalikult üle vaatasid ja vastuste ära saatmisega ei kiirustanud. Viktoriini vastustes jäi silma üsna palju kiirustamist ja hooletusvigu. Mõnelgi võistkonnal ei olnud aega oma võistlejate nimesid vastustelehele ära märkida.

Raskemateks küsimusteks osutusid murdekeelsete lausete ja sõnade eesti keelde tõlkimine (6. ja 9. küsimus). Aga üks raskemaid oli kindlasti ka kirjavigade parandamisega seotud teema (11. ja 18. küsimus). Mitmetele valmistas kerget segadust 16. küsimus. Enamasti väga hästi saadi aga hakkama Kristi Piiperi ja Contra teoste loetlemisega ja 19. küsimusega, kus taheti teada, mitmendat korda toimub tänavu Vikerraadio e-etteütlus.

Viktoriini tulemusedViktoriini küsimused ja vastused

Täname kõiki vastajaid ja õnnitleme võitjaid!

Auhinnad saab kätte Valga Keskraamatukogu lasteosakonnast.

Edukat ja rõõmsat kevadet soovides

Ulvi Lind
Valga Keskraamatukogu
lasteosakonna juhataja