Aita luua Valga Keskraamatukogule uut visuaali!

Kuulutame välja konkursi Valga Keskraamatukogule uue logo leidmiseks. Käesolev aasta on kuulutatud raamatukogude aastaks ning just nüüd on sobilik läbi viia uuendusi ja muudatusi, millest üks võiks olla uus logo. Uue visuaali ideekavandeid võivad esitada kõik huvilised. Kavandeid ootame 31. detsembriks.

Tänavu saab Valga Keskraamatukogu „kodu“, Zenckeri villa 120 aastaseks. Ka väärikas hoones asuv raamatukogu ise on väärikas eas – Valga Linnaraamatukogu (saksa keeles Walksche Stadt Bibliothek) põhimääruse kinnitas Valga linna raad 8. veebruaril 1865. aastal. Zenckeri villas asume alates 1996. aastast.

Ideekavandist:

 • Osalema on oodatud kõik huvilised
 • Kavand võib olla kujundatud veebikeskkonnas või joonistatud
 • Kavandile lisada autori andmed (nimi, telefon, e-post)
 • Ideekavandeid hindab:
 • žürii
 • raamatukogu kogukond/veebihääletusel
 • raamatukogutöötajad
 • Hinnatakse logo sobivust Valga Keskraamatukogule, selle lugu, kaasaegsust, originaalsust, atraktiivsust ning kasutusvõimaluste rohkust
 • Sobivaimat kavandit täiendatakse vajadusel koostöös autoriga ning sellest kujundatakse sobivusel Valga Keskraamatukogu logo.
 • Raamatukogu jätab endale õiguse saabunud kavandite hulgast valida võidutöö, kuid mitte kinnitada seda ametlikuks logoks.
 • Kavand saata aadressil info@valgark.ee või tuua Valga Keskraamatukogu laenutusletti
 • Kavandi esitamise tähtaeg on 31. detsember 2022
 • Tulemused kuulutame välja hiljemalt 31. jaanuaril 2023
 • Võitja saab auhinnaks 100 euro väärtuses raamatuid vabal valikul Eesti kirjastustelt

Valga Keskraamatukogu on maakonnaraamatukogu staatuses ja raamatukogu täidab Valga valla keskraamatukogu ülesandeid. Aastast 2018 kuuluvad keskraamatukogu struktuuri ka haruraamatukogud: Hargla raamatukogu, Kaagjärve raamatukogu, Koikküla raamatukogu, Laatre raamatukogu, Lüllemäe raamatukogu, Sooru raamatukogu, Tagula raamatukogu, Tsirguliina raamatukogu ja Õru raamatukogu.

Kui oled mõelnud konkursil osaleda, tuleb kasuks tutvumine meie asutuse ajalooga

Vaata ka virtuaalnäitust