1. oktoobrist alustab lugemisprogramm “Lugemisisu”

1.oktoobrist 2021 kuni 31. maini 2022 kestab Lugemisisu hooaeg Valga Keskraamatukogus, Kaagjärve, Tsirguliina, Õru ja  Lüllemäe raamatukogudes.

Lugemisprogrammi eesmärgiks on innustada 5–10-aastasi lapsi lugema, pakkudes selle juurde mängulist lisategevust.

Lugemisprogramm „Lugemisisu“ tutvustab uuemat lastekirjandust ja avardab laste kultuurikogemust.

Programm toetab üleriigilist õppekava, arendades laste keele- ja kirjanduspädevust. Klassidel ja lasteaiarühmadel on võimalik valida erinevate teematundide vahel. Rohkem infot: https://elk.ee/opetajale/lugemisisu/ ja programmis osalevatest raamatukogudest.