Suhtlemine raamatukoguga online`is

Nüüd saate suhelda raamatukoguga otse -(We are online)
või jätta sõnumi keskraamatukogu kodulehele- (Leave us a message)
Lingi leiate kodulehe alumises paremas servas!