Valgamaa memuaarteostes

 

 

Leo Allas (1921)

 

 

Leo Allase koolitee algas 1929. aastal Valgas Lembitu tänava koolis. 1939. a. lõpetas Valga Ühisgümnaasiumi. Õppis Tallinna Tehnikaülikoolis. 1944 lahkus Saksamaale. 1949 lõpetas tsiviilinsenerina Hannoveri Tehnikaülikooli, 1950 siirdus Austraaliasse, sealt 1958 Kanadasse, 1968 Brasiiliasse, 1970 tagasi Kandasse. Ehitas hüdroelektrijaama ja tammisid Austraalias, Kanadas, Aasias, Lõuna- ja Kesk-Ameerikas. Oli Kanada aukonsul Minas Geraise osariigis Brasiilias. 1970 lõi oma firma, ehitusobjektid asusid viiel mandril. Üldse ehitanud 35 hüdroelektrijaama, üle 40 tammi, 240 elektrijaama, tunneleid. Kuulub Rotary klubisse. Elab (2011) Vancouveris. „Kapten Irve tänav“ on autori kuues raamat.

„Kapten Irve tänav : Lapsepõlve mälestusi“  (2010)

Irve tänav oli ennesõjaaegses Valgas autori kodutänav. Praegu on see Raudtee tänav. Raamat räägib elust Valgas aastatel 1923-1941.

Raamatus on peatükid „Valga, „Noorte tegevus ennesõjaaegses Valgas“ ja „Koolid okupatsioonide ajal“.’

Autor kirjutab:

„Peale Eesti uuesti vabaks saamist oleme külastanud mitmel korral meie kodumaad. Valgas olles veetsime aega mu sugulastega, kes suviti meie aias tööd tegi ja sellel ajal ka mõnda aega meie majas elasid.

Istusime mu endise lihtsa toa nüüd seal  olevatel pehmetel sohvadel, sõime meie köögis. Olime aias, kõndisime pikki Raudtee tänavat, käisime liivaauke vaatamas ja ojakese ääres istumas.

Kõik on teisiti.

See idüll, mis minu noorusajal Kapten Irve tänaval ja ta ümbruses oli, seda enam ei ole.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaan Hanni (1927-2017)

 

Jaan Hanni oli eesti baptisti vaimulik, endine Valga Betaania koguduse ja Kohtla-Järve Saaroni koguduse presbüter.

 

Artikkel: https://teek.ee/teemad/19-in-memoriam/1968-in-memoriam-jaan-hanni

„Ehitajad : Eluloolisi märkmeid Jumala riigi ehitamisest“ (2005)

Autor kirjutab: „Seda kirjutades olen uuesti läbi elanud oma põneva elu, milles paistab veelgi selgemalt Jumala arm, kui otseses võitluste pingeväljas. Sellest on saanud minu avatud eluraamat lugeja ees. Seda lugedes, minuga kaasa tulles ja samastudes tunnetad sama külluslikku Jumala armu, milles olen elanud ja töötanud kogu elu.“

 

Otu Jallai (1937)

 

 

 „Tallatud radu ja käidud teid…“(2003)

 

Autori kokkuvõte sisust: “Jutustuses olen talletanud oma isiklikke, ent ka ligi 200 isiku meenutusi aastaist 1937–1960. Kooliaastad Sagadis ja Viinistul, sõjajärgsed arreteerimised, metsavendlus, 1949. a küüditamine, elu Siberis, haridustee jätkamine Valga II (vene) keskkoolis.“

 

Artikkel: https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=6&artid=83566

 

 

 

 

 

 

Ernst Kirs (1910-1994)

 

1910. aastal sündinud Ernst Kirsi lapsepõlvekodu oli tollasel Viljandimaal (a-st 1931 Valgamaa), Helme vallas Vansa talus. Üldhariduse sai Tõrva Ühisgümnaasiumis, 1928. a. astus Tartu Ülikooli õigusteaduskonda. Sealt viis tema tee läbi Tartu Ülikooli õigusteaduskonna poliitilisse tegevusse. Ta oli aktiivne Põllumeeste Kogude tegelane mitmes maakonnas, agiteeris Laidoneri poolt ja Pätsi vastu. «Vaikival ajastul» tõrjuti ta selle eest poliitikast kõrvale. Teise maailmasõja ajal teenis E. Kirs Saksa armees ning viibis selle eest hiljem kümme aastat «külmal maal». Uue energiaga lülitus ta poliitikasse Eesti Vabariigi taastamise ajal, jagades noortele poliitikutele oma rikkalikke kogemusi.

 

„Kord olin ma röövlite päälik… : Ühe Mulgimaa hallparuni elukeerud“ (1996)

Raamatus on huvitavaid andmeid Mulgimaa ajaloo ning paljude tuntud inimeste kohta. Illustreeritud fotode ja dokumentidega.

 

 

 

 

 

 

Oskar Kruus (1929-2007)

 

 Oskar Kruus oli eesti kirjandusteadlane, kriitik ja kirjanik. Sündis 1929 Vana-Otepää vallas.

Ta lõpetas 1953 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina ja oli 19531973 Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudi teadur.

„Tiibade kasvamise aastad : Mälestusi 1933-1953“ (2004)

Memuaaride algusosa, mis jutustab õpinguaastatest Otepääl ja Tartus. Meenutatud on nii anekdootlikke juhtumeid kui ka tõsiseid probleeme. Oma kodutalu ja selle ümbrust, vanemaid ja suguvõsa meenutamine. Kujutatakse ka kirjanikuks saamise kutsumust, mis avaldus juba koolipõlves.

 

 „Unistuste purunemise aastad : Mälestusi 1953-1964“ (1996)

«Olin tulnud Tallinna kümmekond aastat tagasi suurte lootustega, pea täis naiivseid unistusi. Olin tahtnud armastada ja olla õnnelik, olin ihanud teha suuri tegusid, võita kirjanduslikku kuulsust. Ühiskond ei olnud mind toetanud, vaid tahtnud mind teerulliga lamedaks rullida. Olin pidanud liiga palju jõudu kulutama enda kaitsmiseks. Olin tahtnud endaks jääda. Kas olin seda suutnud?»

 

Tahavaatepeegel: Mälestusi 1965-2000“ (2001)

Isiklike elusündmuste kõrval on suur osakaal kirjanduselul, kokkusaamistel kirjanikega. Huvitavad on mälestused välisreisidest, eriti Rootsist ja kohtumistest pagulaskirjanikega.

 

 

Helve Kruus-Sarapuu (1933-2017)

Helve Sarapuu (1963.  aastani Kruus) sündis Vana-Otepää vallas. 1941–1948 õppis ta Vana-Otepää koolis ja 1948–1952 Otepää keskkoolis. Õpingud jätkusid Tartu ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna bioloogiaosakonnas.

 „Puu mõõdab inimest : Mälestusteraamat“ (2005)

Raamatus  antakse põgus ülevaade botaanik Helve Kruus-Sarapuu elust. Tutvustatakse tema õpinguid Otepää keskkoolis ja Tartu ülikoolis ning tööaastaid Tallinna botaanikaaias.

 

 

„Nüüd elan Mustamäel… : tõsielu episoode“ (2014)

Botaanik Helve Kruus-Sarapuu mälestusteraamat on avameelne lugu naisest, kellele saatus tõi tõsiseid katsumusi.
Kajastamist leiavad autori lapsepõlv Lõuna-Eesti väiketalus, õpingud Otepää Keskkoolis ja Tartu Riiklikus Ülikoolis. Pikemalt käsitletakse Tallinna Botaanikaaia rajamise lugu ja autori kauaaegset töötamist seal.
Raamatu lõpetab hiline armulugu.

 

Boris Kull (1925-2016)

 

„Kepp mul käes ja mantel üle õla…“ (2004)

Raamat räägib Eestist põgenenute elust Saksamaal viimastel sõjakuudel ja esimestel aastatel päras sõda. Vanu päevikuid ja fotosid appi võttes on autor püüdnud seda aega uuesti elustada ja lugejate ette manada.

„Mälestuste kirevad killud“ (2009)

Valgas 1925. aastal sündinud väliseestlase mälestuskillud Austraaliast, Kanadast, reisist Skandinaaviamaades ja taasiseseisvunud Eestist. Oma uuest kodulinnast Tõrvast kirjutab Boris Kull nii: „Eakale inimesele pakub Tõrva just seda, mida ta vajab – rahu ja puhkus.“

Artikkel: https://www.eesti.ca/boris-kull-kepp-mul-kaes-ja-mantel-ule-ola/article9686

Johan Kõpp (1874-1970)

 

 

Johan Kõpp sündis Holdres, õppis Valgas.  Oli eesti usuteadlane, ajaloolane ja haridustegelane. Tartu Ülikooli rektor ning Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku piiskop ja peapiiskop. Asutava Kogu ja I Riiginõukogu liige.

 

„Mälestuste radadel 1 : Kodu ja kool“ (1953)

Johan Kõpu mälestused ilmusid neljas köites. Esimene raamat „Kodu ja kool“ jutustab lapsepõlvest ja kooliaastatest. J. Kõpp õppis Valga Eesti Peetri koolis, Valga linnakoolis ja Hugo Treffneri koolis. Raamatus on peatükid „Kilde eesti elust Valgas“ ja „Valga koolid“.

 

 

Jaan Lattik (1878-1967)

Jaan Lattik oli eesti kirjanik ning usu-, haridus- ja poliitikategelane.

Lõpetas 1908 Tartu Ülikooli usuteaduskonna. Oli prooviaastal Peterburi Jaani koguduses. Ordineeriti pastoriks 29. novembril 1909 Riia Jakobi kirikus kindralsuperintendent Theophil Gaethgensi poolt. Töötas Viljandi Pauluse koguduse (rahvapäraselt ka Viljandi maakogudus) õpetajana (ja ka kooliõpetajana) 19101939.

Oli Kristliku Rahvaerakonna juhte, I–V Riigikogu liige, 19251927 haridus- ja 19281931 välisminister. 19381940 Eesti saadik Leedus.

Lahkus 1944 Rootsi ning oli seal kirikuõpetaja. Alguses Södertälje kuulutuspunkti hooldajana, kuid 19521967 teenis emeeritusena Södertälje kogudust[5]. 1. märtsil 1945 valiti ta Göteborgi eesti pihtkonna õpetajaks.

Nagu paljud teised põgenikud Balti riikidest, töötas Lattik ka arhiivitöölisena. Tema töökohaks oli Stockholmi Kõrgkool.

Wikipedia

 „Meie Noored“ (1907)

Raamatu kaanel on tutvustus:

„Karula valla talurentniku ja kirikuõpetajast, riigitegelasest ja kirjanikust poeg jutustab selles raamatus lugusid elust 19. -20. sajandi vahetuse Karula kihelkonnas. Need lood kõnelevad kehvast, kuid nii laste kui täiskasvanute poolt palavalt armastatud kodust, tollest kaugest ajast, kui väikesel Jaanil veel püksa ei olnud ning edimädsest armastusest… „

„Meie vanad“ (2002)

 

Tutvustus raamatu tagakaanel:

„„Meie vanad“ on ühtede kaante vahele koondatud tagantjärgi. See on elu näinud mehe tundeline päevaraamat. Siin on kirjeldusi, mõtisklusi, meelekosutusi ja palveidki eest rahvale saatuslikust sõjaajast ja pagulaspõlvest. Kirja pandud vahetute elumuljete põhjal, see on mõnes mõttes kogu rahva „sõjaraamat“. Need on lugejat meelekindlusele ja julgustavad kõnelused. Meie saame nende kaudu vaadata aastatesse 1942-1961 oma minevikust.“

 

„Koolipoisid“ (1982)

 

Raamatu algusel on juttu koolielust Valgas. Valdav osa raamatust on pühendatud Tartule ja õpingutele Treffneri koolis.

 

Alfred Käärmann (1922-2010)

 

 

Alfred Käärmann on sündinud Harglas, õppis 1939-1943 Valga tööstuskoolis. Oli Omakaitse liige, 1944 mobiliseerituna Saks sõjaväes. Nõukogude okupatsiooni naastes hakkas end varjama koduümbruse metsades, sai 1945. a. haaranguajal raskesti haavata. Arreteeriti 1952. a. ja mõisteti järgmisel aastal 25 aastaks vangilaagrisse koos viieks aastaks asumisele saatmisega. Oli kuni 1968. aastani laagris. Alles 1981. a. sa ta elamisloa Eestisse.

„Vabaduse vaim“ (2000)

Raamat on autori elust Petserimaal ja Nõukogude Eestis 1992. aastani. Raamatu teljeks on autori kohtumised Nimetuga, inimesega, kes okupatsioonivõimudele jäigi nähtamatuks.

„Surmavaenlase vastu : Eesti lõunapiiri metsavenna mälestusi“ (1998)

Autor kirjutab:
«Eesti taasvabanemine ei toimunud ilma vereohvriteta. Eesti vabaduse altarile on ohvriks toodud kõigi nende veri, kes kaitsesid Eestit surmavaenlase hävitustöö eest 1941. aastal. Hiljem võideldi surmavaenlase sissetungi vastu Narva rindel, Sinimägedes, Tartu all, jätkati lootusetut võitlust Eesti metsades viimse meheni. Saatjaks kõigi surmavaenlase poolt hukatute veri, küüditatute piinad ja hauad Venemaal, kümned tuhanded hävitatud Eesti kodud üle maa. «Kes meist ellu jääb -- see teatagu tõtt, siis kui aeg selleks tuleb.» Need palju kordi kuuldud sõnad mu kaaslaste suust on mulle volituseks ja kohustuseks, et avaldada seda, mis muidu kaoks koos minuga.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaan Matt

„Teel mets“ (2004)

Elupõlise metsamehe mälestused läbikäidud eluteest (kooliaastad Luual, tööaastad Vetlas, Mahtras, Purdis ja Pühajärvel) ja mõtisklused metsast. Illustreeritud autori fotodega.

«Need mälestuskillud metsateelt on mõeldud ehk enam noortele. See on elutöö tulevastele põlvedele. Hea oleks, kui tänapäeva noor inimene saaks ettekujutuse kunagisest ülekohtusest ajast tulenevatest muredest, hädadest ning sellest, kuidas juba hilisemate pingutuste taustal, kirjeldatud eluloolistes visandites lõpuks jõuti ikkagi mingisuguse lahenduseni.»

 

 

 

 

 

 

Juhan-Ivan Manninen (1923-2010)

 

Artikkel: https://lounapostimees.postimees.ee/2229079/juhan-manninen-on-ehitusmees-kes-paistnud-silma-eriliste-juhiomadustega

„Saatuse määratud“ (2004)

See raamat kirjeldab eesti hõimurahva ingerisoome esindaja elu- ja töökäiku sünnist kaasajani. Raamatu autor põgenes vagunikatusel Venemaalt Eestisse aastal 1945. Leidis mõistmist, tööd ja varjamist Võrumaa taludes. Aastast 1946 kuni pensionile jäämiseni töötas ehitusalal Võru-, Valga- ja Viljandimaal.

Raamatu lisas on juttu Ingerimaa ajaloost ja väikese ingerisoome rahvakillu katsumustest.

Artikkel: https://lounapostimees.postimees.ee/2201563/valga-ehitaja-hakkas-kirjanikuks

 

Kiur Mölder (1912-2005)

 

„Naistearst meenutab“ (1997)

Meenutused on aastatest 1940-1949. Juttu on lapsepõlvest ja õpingutust Tartus ning tööst maa-arstina Pukas.

 

Bernard Kangro (1910-1944)

 

Bernard Kangro sündis Oe külas Vana-Antsla vallas Võrumaal taluomaniku Andres Kangro ja Minna (Kangro) perekonnas.

Ta õppis Kiltre algkoolis (19191922), Antsla kõrgemas algkoolis (1922–1924) ja Valga gümnaasiumis (1924–1929). Lõpetas Tartu Ülikooli (1929–1938) eesti ja üldise kirjanduse eriala magistrikraadiga cum laude.

Aastatel 19431944 töötas ta Vanemuise teatri dramaturgina. 1944. aastal põgenes ta Soome kaudu Rootsi.

Aastatel 19501994 töötas ta ajakirja Tulimuld toimetajana ja Eesti Kirjanike Kooperatiivi direktorina. Oli seotud ka väljaannetega "Eesti sõna" (1942), "Puhkus ja elurõõm" (1943), "Kodukolle" (1945) ja "Stockholms-Tidningen" (1946).

Bernard Kangro oli Välismaise Eesti Kirjanike Liidu liige alates 1945.

Wikipedia

Kipitai“ (1992)

Romaani Kipitai(1992) alapealkirjaks on „Autobiograafiline romaan”, kuid tegemist on tavalise memuaariraamatuga. Pealkirja on “Kipitai” saanud Valga gümnaasiumi koolipoiste rõõmu väljendavast hüüdlausest: “Ai-ai kipitai, ilm suur ja lai, ai-ai!” “Kipitais” saab ülevaate Valga linnast, elust koolis, kaasõpilastest ja õpetajatest.

 

 

 

 

 

 

Rein Kalberg (1943)

 

 Rein Kalberg sündis 1943. aastal Otepää lähedal Päidlas Sillamäe talus.

„Noorusaja lood ja vanema ea filosoofia“ (2013)

Raamat on elust Otepää lähedal pärast sõda ja natuke hiljemgi. Mõnede inimeste nimed on privaatsuse huvides muudetud.

Raamatu esimese poole (aastatest 1948–1968) sisuks on kergelt nukra alatooniga humoorikad lühilood autori noorusajast isatalus ja sellest, mis juhtus samal ajal ümbritsevates külades.
Järgnevad kirjutajale meeldejäänud seigad koolides ja ülikoolides juhtunust.
Raamatu lõpuosas on autori sõnade kohaselt kodukootult, aga südamega kirjutatud mitmetest meid kaasajal ümbritsevatest probleemidest ning sekka ka poliitilis-filosoofilisi mõtisklusi.

Lugusid toetavad autori enda joonistatud naljakad illustratsioonid.

 

 

 

 

 

Madis Kõiv (1929-2014)

 

 

Madis Kõiv, füüsikateoreetik, filosoof ja kirjanik, sündis Tartus pedagoogide perekonnas. 1936-1944 käis Valgas koolis, 1948 lõpetas Tartu I Keskkooli. Lõpetas 1953 TRÜ füüsikuna. Füüsika-matemaatikakandidaat 1961. 1953-61 TPI õppejõud, 1961-91 Eesti TA Füüsika Instituudi teadur. Aastast 1989 ajakirja Akadeemia toimetuskolleegiumi liige. Avaldanud uurimusi väljade kvantteooria ja elementaarosakeste füüsika alalt. Madis Kõivu tegevus on mõjutanud oluliselt nii kaasaja Eesti teadust kui ka kunstielu. Tema algatusel 1992. aastast rakendunud analüütilise filosoofia seminar on andnud märgatava hulga filosoofiahuvilisi noori teadlasi. Oli kunstiühingu Pallas taasasutajaid (1988). Madis Kõiv on Tartu Ülikooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia audoktor (1999). 1994/95 oli Tartu Ülikooli vabade kunstide professor. Madis Kõivu maalidest on koostatud mitu isiknäitust. On kirjutanud nii romaane, näidendeid, kuuldemänge, esseid kui filmistsenaariume. Kasutanud oma teostes sageli murdekeelt, koostanud võru keele lugemiku.

Artikkel: https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c7-kirjandus/in-memoriam-madis-koiv/

„Rännuaastad. Studia Memoriae I“ (1994)

 

Autori varajased lapsepõlvemälestused ka Valgast.

,„Kolm tamme. Studia Memoriae III“ (1995)

Autori mälestused oma lapsepõlvest Valgas, aastast 1937.

 

Artikkel: https://epl.delfi.ee/kultuur/madis-koiv-kui-agressioon?id=50722819

 

„Kalda ja raamatud. Studia Memoriae IV“ (1998)

"Kalad ja raamatud" loob mulje meenutamise ja kirjutamise sünkroonsusest. Kõivu huvitab mälu ulatuvus, intensiivsus ja saladuslikkus. Mälu valgustuslikkus (mälu kui paistus) ja mälu pimestus. Kord ja kaos mälus. "Kalade ja raamatute" raamat on tõeline mälustuudium, samas aga mitmekihiline kirjandusteos, mille kaante vahele on õnnelikult ühitatud dokumentalistika, filosoofia ja ilukirjandus.

 

 

„Poisid ja tüdrukud. Studia Memoriae V“ (2010)

 

 

Kirjanik ja mõtleja Madis Kõiv jätkab oma autobiograafilisi
mälu-uuringuid Studia Memoriae viiendas köites pealkirjaga „Poisid ja
tüdrukud“. Teos käsitleb muude põnevate teemade hulgas ka
sugudevahelisi suhteid autori lapsepõlves Valgas.

Are Pilv: “Studia” tegelevad mõlemad lapsepõlvemäluga, kujutavad ühtaegu nii tollaseid sündmusi kui ka mäletamise protsessi ennast. “Studia” I osa “Rännuaastad” kujutab varasemat lapsepõlve, II osa “Kolm tamme” varast kooliiga Valgas, võrukeelne III osa “Kähri ker’ko man Pekril” suvesid vanavanemate juures maal ning IV osa “Kalad ja raamatud” keskendub lapsepõlve kalalkäikudele ja loetud raamatutele. “

Studia memoriae” on nauditav lugemine just selle poolest, et siin on õnnestunud esile manada kunagise lapsepõlve fluidumit, atmosfääri, meeleolusid – pangem tähele, jutt ei ole nn ajastu atmosfäärist, vaid isikliku mälu põhjast esile kerkiva mineviku fluidumist ja isikliku mälu värvidest. Omaette lugemisnauding tuleb sellest, et kunagise lapse ja nüüdse mõtteterava vanamehe vaatepunktid pole eraldi, need sulavad kokku üheks kummaliselt aega läbistavaks “minaks”.

 

 

 

 

 

 

Elmar Orav (1941)

 

„Olen sündinud 23. juulil 1941 Hummulis. Õppisin Hummuli koolis, Tõrva ja Valga Keskkoolis ning Tartu ü. Ülikoolis. Hariduselt olen eesti filoloog. Töötanud põllul, karjas, metsas, koolis. Hummuli raamatukogus töötan 1968. aastast.“

 

Elma Orav on avaldanud 6 mälestusteraamatut elust Hummulis:

 „Lapsepõlve radadel“ (2005), „Igatsus õnne järele“ (2006),  „Kodupäikese all“ (2007), „Taas lapsepõlve maile“ (2009), „Kui me viil latse ollimi“ (2015) ja „Hetki minevikust“ (2017).

 

Tiit Loim: „Need, kes on lugenud Elmar Orava palu, teavad, et need on ühtaegu südamlikud ja muigama panevad, liigutavad ja siirad ja loomupäraselt huvitavad. Ning jäädvustavad autentsel moel maaelu läbi aastakümnete, visates siin-seal pilgu kaugemalegi. Tänu kirjamehe üliheale mälule ja tundlikule pilgule on talletatud suur jupp aja- ja kodulugu, mis vajunuks paratamatult aja sumedusse.“

 


 

 

 

 

 

 

Kalju Pähklamets (1921-2004)

 

 

„Ühe leegionäri päevik II maailmasõja päevilt“ (2011)

 Kalju Pähklamets mobiliseeriti Saksa sõjaväkke 1943. aasta kevadel. Tegemist on päevikuga sõdurielus
»Ühe leegionäri päevik» on rindemehe päevaraamat, pandud kirja sündmuste keskel 1943.a. kevadest kuni 1945.a. hilissuveni. Autori kirjaviis on jäetud võimalikult puutumata isikupära säilitamiseks.
Sõja ajal hoolikalt peidetud päevik on nüüd esimesena omalaadsete seast näinud ilmavalgust. Lugejani jõuab 60 aasta tagune sõjamehe tee algus, lahingud, võidurõõmud ja kaotusevalu.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalju Roolaine (1925-2010)

 

 

Kalju Roolaine pildil vasakul

 

Artikkel: https://lounapostimees.postimees.ee/2222469/raamat-malestuste-kutkeis-vaarib-lugemist

 „Skaudipoisina elu miiniväljadel : Kodu-, kooli- ja sõjamälestusi aastaist 1925-1945“ (1999)

 

 

 „Mälestuste kütkeis : Kodu-, kooli- ja sõjamälestusi aastaist 1925-1967“ (2007)

Vello Jaska:“Romantilise hingelaadiga Kalju Roolaine kirjutatu pole sugugi puhas sõjaraamat. Väga huvitavalt ja värvikalt jutustas ta lapsepõlve- ja koolipoisiaastatest, skaudiliikumisest Valgas enne ja pärast juunisündmusi 1940, poliitvangide sõjast platnoidega, elust vangilaagris ja raskustest töö otsimisest sünnimaal.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liina Reiman (1981-1961)

Liina Reiman oli üksi esimesi eesti kutselisi näitlejaid. Ta sündis 1891. aastal Valgas. Õppis aastatel1902-1908Valga C. Schützi erakoolis. Täiendas end Saksamaal, võttis eralaulutunde. Mängis „Vanemuises“, „Endlas“, „Estonias“, Draamateatris ja Soome  teatrites. Aastast 1944 elas Soomes ja töötas seal näitlejana, lavastajana ja teartipedagoogina, on mänginud ka filmis.

 

Artikkel: https://sobranna.postimees.ee/4053255/eesti-lavade-primadonna-liina-reimani-poorane-nooruspolv-armuvalus-grusiin-ja-traagiline-enesetapp

 

 „Rambivalgus süttib“ (1956)

Üle «Vanemuise», «Endla» ja «Estonia» kulges Liina Reimani näitlejatee - ta sai eesti sõnalavastuse suurimaks täheks. Sellesse teekonda mahub tükk eesti teatri elavat ajalugu. Selle argi- kui ka pühapäevseist pooltest jutustab Liina Reiman oma mälestustes. Niisama suur nagu Liina Reiman on dramaatilise lavakujuna, niisama võluv ja kaasakiskuv on ta jutustajana. Inimesed, sündmused ja olukorrad saavad tema sule all elavaiks. Me kas nutame või naerame koos autoriga, kuid külmaks ei saa me jääda kunagi.

„Lava võlus“ (1960)

„Lava võlus“ on järg Liina Reimani teatrimälestustele ja hõlmab peamiselt aastaid 1917–1924, mil autor töötas Draamateatri juures. Tollest perioodist pärinevad ta kuulsad kujud paljudest suurdraamadest. Seekord on autor eriti üksikasjalikult süvenenud teatritöö probleemidesse. Teatrielu murede ja rõõmude kõrval antakse värvirikast ajatausta, eriti meie iseseisvuse algaastate rõõmsast kultuurioptimismist ja reipast rühkimisest edu ning arengu suunas. See on tark ja teadmisterikas raamat, kirjutatud sügava kaasaelamisega, tõeline suursündmus meie memuaarikirjanduses.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valve Saretok (1911-2004)

 

Valve Saretok oli eest kirjanik ja tõlkija. Ta sündis Valgas ärimehe tütrena. Ta õppis aastatel 1924–1931 Valga tütarlaste gümnaasiumis. Aastatel 1932–1936 õppis ta Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas eesti kirjandust ja Põhjamaade ajalugu, hiljem jätkas ta õpinguid Helsingi Ülikoolis. Aastatel 19381943 töötas ta ajakirjanikuna ja Riigi Ringhäälingus Tallinnas. Ta avaldas jutte ja vesteid väljaannetes Uus Eesti, Perekonnaleht, Kirilind, Rahvaleht, Noorte Hääl ja Rahva Hääl. Aastatel 19421944 ilmusid ajalehes Eesti Sõna (pseudonüümi Säde all) kümned tema ajakajalised vestekesed ja artiklid.

Siirdus aastal 1944 Saksamaale, kust aastal 1950 omakorda lahkus. Aastast 1957 elas ta USA-s, alguses Chicagos, aastast 1967 aga New Yorgis, töötades kindlustusametnikuna ning tegutsedes kirjaniku ja tõlkijana.

Wikipedia

 „Läbi uduliniku. [I, II], Noore vabariigi koolis“ (1956-1957)

Helju Keskpalu:

„Rain Soosaar peatus pikemalt romaanil „Läbi uduliniku“. „Pole teist nii mahukat ega detailset raamatut, mis käsitleks noorte  igapäevaelu 1920. aastatel Valgas,“ on Soosaare hinnang. Saretokki nimetab ta väga andekaks lugejaga lobisejaks. Lugedes soovitab aga arvestada sellega, et Valve Saretoki lapsepõlv oli mõneti erandlik, kuna tema isa oli rikas ja mõjukas mees ning kodus oli kehtestatud palju kõlbelisi reeglid, mida tuli täita“.

 

    

Jaan Sõrmus (1926)

 

Jaan Sõrmus on sündinud 21. juunil 1926 Meremäe vallas Vasla külas. Asus 1950 tööle Keeni koolis, 1952 Laatre algkoolis, kus töötas kooli likvideerimiseni 1971. Seejärel töötas Tsirguliina koolis aastani 1994. Töötas pensionärina aastatel 1994–2002 Laatre lasteaias muusikakasvatajana.

 


„Külakoolmeister : Tõsilugusid elust“ (2007)

Autor mälestused tööst Keeni, Laatre ja Tsirguliina koolis.

Artikkel: https://lounapostimees.postimees.ee/2226425/laatre-rahvas-austas-omakandi-kirjameest-kulakoolmeistrit

 

 

 

 

 

 

 

Rosalie Säinas (1911-2007)

 

 Rosalie Säinas sündis Valgamaal Tõlliste vallas Pruksi talus 1911. aastal. Põhihariduse omandas Valgas.

Artikkel: https://lounapostimees.postimees.ee/3365173/armastatud-opetaja-kodukula

Rosalie Säinas: Jäljed elumurul“ (2008)

Hea sõnaga meenutab autor oma noorusaja õpinguaastaid Valga 2. algkoolis, tütarlaste gümnaasiumis ja Kehtna Kõrgemas Põllumajanduskoolis, kus omandas majandusgeograafia ja keemia õpetaja kutse. Raamatus on meenutusi ekskursioonidest, vemmalvärsse ja õpilaste mälestusi õpetaja Rosalise Säinasest.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hella Wuolijoki (1886-1954)

 

 

Hella Wuolijoki (aastani 1908 Ella Marie Murrik; 21. juuli 1886 Ala, Taagepera vald2. veebruar 1954 Helsingi) oli eesti päritolu soome kirjanik ja ühiskonnategelane. Tuntud ka pseudonüümi Juhani Tervapää all. Tema tuntuim teos oli näidenditsükkel „Niskamäe noorperenaine“.

Murrikute perekond siirdus 1897. aastal Taageperast Valka. Kolimise põhjustas laste koolitamise vajadus. Ella Murrika õppis Ha. Eineri koolis aastatel 1897-1901.

Aastal 1908 lõpetas ta Helsingi ülikooli, õppides folkloristikat, ajalugu ja esteetikat.

Samal aastal abiellus Sulo Wuolijokiga (1881–1957), kes oli Lenini lähedane sõber. Nad lahutasid aastal 1923.

Ta on maetud Helsingi Hietaniemi kalmistule.

Wikipedia

Bibliograafia aadressil: http://www.valgark.ee/Hella%20Wuolijoki%20bibliograafia.htm

Elulugu aadressil: https://sobranna.postimees.ee/3868199/labi-aegade-rikkaim-eesti-kirjanik-draamakuninganna-hella-wuolijoki

Hella Wuolijoki on kirjutanud 3 mälestusteraamatut: „Koolitüdrukuna Tartus 1901-1904“ (1986). „Ülikooliaastad Helsingis : 1904-1908“ (1996) ja „Minust sai ärinaine, ehk, Valge vares 1908- 1918“ (2004). *

 

*Ilmumisaastateks on eestikeelse tõlke ilmumise aasta.

Raamatus „Koolitüdrukuna Tartus“ on peatükk „Mu lapsepõlve Eesti“, kus on sissevaade 19. sajandi lõpuaastate elusse Eestis ja mõne reaga on iseloomustatud Valga tütarlastekooli.