Valga Keskraamatukogu arengukava aastateks 2017-2021

Tegevuskava 2019

1. Strateegiline eesmärk: Klientide rahulolu on tagatud, lugejate hõive püsib 28-30% tasemel

 

 

    piirkonna elanike arvust

 

 

 

Meede

Tegevus

Vahetu tulemus

Vastutaja

2019

 

 

 

 

 

1. Teenindamine

1. Laenutustegevus

80 000 laenutust (Valga)

R. Auksmann,  U. Lind

0

 

Hargla raamatukogu

2900

M. Sulev

0

 

Kaagjärve raamatukogu

3100

K. Vanags

0

 

Koikküla raamatukogu

3100

H. Tamman

0

 

Laatre raamatukogu

4600

E. Kahro

0

 

Lüllemäe raamatukogu

10300

T. Rätsepp

0

 

Sooru raamatukogu

3600

E. Tamm

0

 

Tagula raamatukogu

5000

E. Tiisler

0

 

Tsirguliina raamatukogu

9500

T. Pärnik-Pernik

0

 

Õru raamatukogu

8000

S. Puusepp

0

 

2. Raamatute laenutamine lasteaedades

Laenutuste ja lugejate arvu tõus

 U. Lind 

0

 

3. Koduteenindus

Laenutuste ja lugejat arvu tõus

A. Lehtmets, harukogude juhatajad

0

 

4. Suvelugemisprogramm õpilastele

Laenutuste arvu tõus

 U. Lind

50

2. Strateegiline eesmärk: Raamatukogul on kõikide lugejate huvigruppide vajadusi rahuldav kogu

 

Meede

Tegevus

Vahetu tulemus

Vastutaja

2019

2. Kogude kujundamine

1. Komplekteerimine ja järel- komplekteerimine

Kogude täiendamine (3 5000)

A. Värton

48 465

 

Hargla raamatukogu

100

M. Sulev

2 169

 

Kaagjärve raamatukogu

200

K. Vanags

2 500

 

Koikküla raamatukogu

130

H. Tamman

2 205

 

Laatre raamatukogu

120

E. Kahro

2 481

 

Lüllemäe raamatukogu

150

T. Rätsepp

3 250

 

Sooru raamatukogu

200

E. Tamm

2 950

 

Tagula raamatukogu

100

E. Tiisler

1 398

 

Tsirguliina raamatukogu

350

T. Pärnik-Pernik

2 898

 

Õru raamatukogu

460

S. Puusepp

2 755

 

2. Aegunud ja lagunenud teavikute eraldamine kogust (5000 teavikut)

Kaasaegne avakogu

R. Auksmann, U. Lind

0

 

Harukogud ….teavikut

3000

Harukogude juhatajad

0

3. Strateegiline eesmärk: Olemasoleva teavikutekogu säilimine

 

 

Meede

Tegevus

Vahetu tulemus

Vastutaja

2019

3. Teavikute säilimise tagamine

1.Turvaelemendiga varustamine

Vajalike mahakantavate teavikute arvu vähendamine

R. Auksmann,  U. Lind

100

 

2. Raamatute parandamine, kiletamine

Kasutusaja pikendamine

R. Auksmann, U. Lind,harukogude juhatajad

30

 

 

4. Strateegiline eesmärk: Raamatukogu on atraktiivne vaba aja hariva veetmise koht

 

Meede

Tegevus

Vahetu tulemus

Vastutaja

2019

4. Kultuurisündmuste regulaarne

1. Harivate loengute korraldamine

2 loengut aastas

E. Schasmin

300

korraldamine

2. Kirjanduslikud sündmused

3 salongiõhtut kohvikus Carl (Valga)

E. Schasmin

300

 

Hargla raamatukogu

2

M. Sulev

100

 

Kaagjärve raamatukogu

2

K. Vanags

100

 

Koikküla raamatukogu

3

H. Tamman

100

 

Laatre raamatukogu

0

E. Kahro

0

 

Lüllemäe raamatukogu

1-2 sündmust kuus

T. Rätsepp

900

 

Sooru raamatukogu

3

E. Tamm

100

 

Tagula raamatukogu

9

E. Tiisler

100

 

Tsirguliina raamatukogu

10

T. Pärnik-Pernik

600

 

Õru raamatukogu

0

S. Puusepp

0

 

3. Konkursid ja võistlused lastele

5 võistlust / konkurssi

R. Auksmann,  U. Lind

500

 

4. Viktoriinid ja konkursid täiskasvanutele

Raamatukogu kodulehel

E. Schasmin

75

 

5. Üritused lastele

Meisterdamisring, koolivaheaja filmineljapäevad, muinasjututunnid, suvelugemine(Valga)

U. Lind

500

 

Hargla raamatukogu

0

M. Sulev

0

 

Kaagjärve raamatukogu

5

K. Vanags

25

 

Koikküla raamatukogu

1

H. Tamman

0

 

Laatre raamatukogu

0

E. Kahro

0

 

Lüllemäe raamatukogu

7-10 sünmust kuus

T. Rätsepp

300

 

Sooru raamatukogu

10

E. Tamm

75

 

Tagula raamatukogu

5

E. Tiisler

75

 

Tsirguliina raamatukogu

12

T. Pärnik-Pernik

250

 

Õru raamatukogu

15

S. Puusepp

75

 

6. Raamatunäituste ja väljapanekute korraldamine

ca 50 näitust, väljapanekut

R. Auksmann, U. Lind

0

 

Hargla raamatukogu

3

M. Sulev

0

 

Kaagjärve raamatukogu

20

K. Vanags

0

 

Koikküla raamatukogu

11

H. Tamman

0

 

Laatre raamatukogu

5

E. Kahro

0

 

Lüllemä raamatukogu

10-15 näitust

T. Rätsepp

0

 

Sooru raamatukogu

6

E.Tamm

0

 

Tagula raamatukogu

5

E. Tiisler

0

 

Tsirguliina raamatukogu

10

T. Pärnik-Pernik

0

 

Õru raamatukogu

60

S. Puusepp

0

 

7. Novelliauhinna väljaandmine

Lugemishuvi kasvatamine

E. Schamin,           R. Auksmann

2 500

5. Strateegiline eesmärk: Raamatukogu on kohaliku teabe keskus

 

 

Meede

Tegevus

Vahetu tulemus

Vastutaja

2019

5. Paikkonda puudutava teabe hankimine

1. Kodulooliste andmebaaside täendamine

Andmebaaside täiustumine

M. Mändmets

0

 

2. Kodulooliste raamatunäituste korraldamine

Kaks näitust aastas

M. Mändmets

0

 

3. Raamatuesitlused

Valgamaaga seotud autori loomingu tutvustamine

M. Mändmets

50

6. Strateegiline eesmärk: Raamatukogu on maakonna kõikide raamatukogude kompetentne nõustamiskeskus

Meede

Tegevus

Vahetu tulemus

Vastutaja

2017

6. Maakonna kõikide raamatukogude

1. Koolitused/loengud

6 koolituspäeva aastas

K. Simson,                     E. Schasmin

1000

töötajate kaasamine

2. Individuaalsed koolitused

Vähemalt 24 koolitust aastas

K. Simson

0

koolitustele / loengutele

3. Kultuurireis

Töötajate silmaringi avardumine

K. Simson,                   E. Schasmin

500

 

4. Maakonna raamatukogude komplekteerimise koordineerimine

Tasakaalustatult komplekteeritud kogud

A. Värton

0

7. Strateegiline eesmärk: Raamatukogus on kaasaegne töökeskkond ja head olmetingimused

 

 

 

 

Meede

Tegevus

Vahetu tulemus

Vastutaja

2019

7. Riistvara uuendamine

1. Uuete arvutite ost (2)

Töötingimuste parandamine

E. Schasmin

800

 

2. Värviprinteri ost Tagula raamatukogule

Töötingimuste parandamine

E. Tiisler

350

8. Inventari ost

1. Projektori ost

Koolitustingimuste paranemine

E. Schasmin

500

 

2. Veeboileri paigaldamine Tagula raamatukokku

Lugejaürituste toitlustaminse tagamine

E. Tiisler

200

 

3. Rulood Lüllemäe raamatukogule

Töötingimuste parandamine

T. Rätsepp

180

 

4. Trepp-tumba

Ohutuse tagamine

T. Rätsepp

40

 

5. Tolmuimeja Sooru raamatukogu

Töötingimuste parandamine

E. Tamm

100

 

6. Istepadjad 6 tk (Valga)

Lasteosakonna tingimuste parandamine

E. Schasmin

180

 

7. Tolmuimeja Õru raamatukogule

Töötingimuste parandamine

S. Puusepp

100

9. Remont

1. Tagumise trepi remont (Valga)

Ohutuse tagamine

E. Schasmin

3 500