Tähtpäevi Valga ajaloost

 

 

1266

Valga (Walk) nime mainitakse Liivimaa ordu dokumentides seoses maapäevade korraldamisega.

1284

Valgat mainitakse Novgorodi kroonikas.

1286

Valga esmamainimiseks on peetud sissekandeid Riia linna võlaraamatus.

11. juuni 1584

Poola kuningas Stefan Batory andis Valgale linna õigused.

3. juuli 1783

Valga kreisi moodustamine (suuresti praeguse Läti Vabariigi

territooriumil).

1788

Asutati kroonukool.

1789

Asutati esimene seltskondlik asutus - klubi „Harmonie“.

11. jaan. 1805

Valga kreiskoolis alustati õppetööd.

3. sept. 1816

Pühitseti Valga Jaani kirik.

1822

Avati Valgas elementaarkool poeglastele.

1837

Asutati Valgas tütarlaste riiklik elementaarkool

1849

Cimze (Valga, Valmiera) seminar toodi Valmierast Valka (lõpetas tegevuse 1881).

1862

Valmis kahekordne puust linnahaigla.

1865

Valmis Valga raekoda.

8. veebr. 1865

Avati Valga raamatukogu.

7. veebr. 1867

Moodustati Valga Vabatahtlik Tuletõrjeühing.

1876

Valgas hakkas ilmuma esimene ajaleht, saksakeelne „Walkscher Anzeiger“ (Lõpetas ilmumise 1906).

3. märts 1880

Tööd alustas esimene eestikeelne kool Valgas - Valga Peetri Kirikukool, kooli juhatas H. Einer.

7. veebr. 1881

Etendus Valgas esimene eestikeelne näitemäng I. Kansvey „Mihkel ja Liisa”.

1886

Saksakeelne kreiskool muudeti venekeelseks.

7. nov. 1887

Esimene rong sõitis Tartust Valka.

27. nov. 1889

Valga vaksalihoone ametlik avamine.

20. märts 1889

Esimene rong sõitis Valgast Pihkvasse.

16. dets. 1890

Asutati Valga Eesti Karskuse Selts.

6. nov. 1896

Esimene rong sõitis Pärnust Valka.

1898

Valmis Valga Apostliku Õigeusu Peakirik (Isidori kirik).

23. märts 1902

Valga linnapeaks sai Johannes Märtson, esimene eestlasest linnapea Eestis.

24. veebr. 1902

Asutati Säde selts (likvideeriti 1940).

1903

Asutati kirjastusäri „Kultura“.

1907

Hakkas ilmuma ajaleht „Sõna” (Valgamaalase eelkäija, lõpetas ilmumise 1908).

1907

Valmis Rooma-katoliku usu (Ristija Johannese) abikirik.

1907

Hakkas ilmuma ajaleht „Südlivländischer Anzeiger“ (Lõpetas ilmumise 1915).

1908

Tütarlaste progümnaasium muudeti gümnaasiumiks.

1907

Karskusseltsi juures avati Valga Eesti Lugemise Ringkond.

1910

Avati esimene kino „Illusion“.

11. aprill 1911

Avati Säde seltsi maja.

1911

Valmis Adamsoni trükikoda.

1912

Valga linnakool muudeti kõrgemaks algkoolis.

6. aprill 1913

Registreeriti Valga Kaubatarvitajate Ühisus „Koit“.

1914

Lühiajaliselt ilmus ajaleht „Kodumaa Uudised“.

1914

Avati kommertskool.

1919

A. Kõivu toimetamisel hakkas ilmuma ajaleht „Rajalane” (ilmus aastatel  1919-1921).

1919

Avati Valga eesti segagümnaasium, mis peatselt reorganiseeriti

tütarlaste ja poeglaste gümnaasiumiks.

31. jaan. 1919

Toimus Paju lahing.

1920

Alfred Neuland võitis Antverpeni OM-il kuldmedali (Eesti esimene olümpiakuld).

1. juuli 1920

Rahvusvaheline komisjon, mida juhtis Briti kolonel Stephen George Tallents, jagas Valga linna kaheks. Määrati kindlaks Eesti ja Läti vaheline riigipiir.

6. sept. 1920

Moodustati Valga maakond.

19. sept. 1921

Ajaleht „Rajalane” muutis nime „Lõuna-Eestiks” (Lõpetab ilmumise 1940).

1. juuni 1922

Asutati Valga Muusikakool.

23. juuni 1923

Valmis Säde aia kõlakoda.

1923

O. Lepik asutas Valgas trükikoja.

5. dets. 1924

Asutati Kaitseliidu Valga malev.

23. aprill 1925

Avati Valga Linna Avalik Raamatukogu.

1925

Tegevust alustab Valga Tööstuskool.

1925

Avati Vabadussõja Valga ausammas.

1926

Hakkas ilmuma ajaleht „Uus Rajalane“ (Lõpetab ilmumise 1929).

1928

Ilmus A. Gailiti romaan „Toomas Nipernaadi” (Valgas antakse välja A. Gailiti nimelist novelliauhinda).

1928

Hakkas ilmuma ajaleht „Ugala“ (Lõpetab ilmumise 1929).

20. sept. 1930

Avati Valga Naiskutsekool.

1932

Valga poeglaste ja Valga tütarlaste gümnaasium liidetakse Valga ühisgümnaasiumiks.

1932

Ilmus teos „Valgamaa. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus“.

24. august 1933

Asutati Valga Teatriühing.

1.veebr. 1934

Jaani kiriku seinal avati Vabadussõjas langenud Soome Põhja Poegade mälestustahvel.

1939

Valga ühisgümnaasiumist sai Valga gümnaasium.

1941

Säde teatrist sai kutseline teater (lõpetas tegevuse 1948).

19. juuli 1941

Saksa väed okupeerisid Valga.

19. sept. 1944

Saksa okupatsioon Valgas asendus Nõukogude okupatsiooniga.

6. nov. 1944

Maakonna ajaleht saab nimeks „Valgamaalane”.

1944

Algab õppetöö Valga Arve-tööstustehnikumis.

1948

Valga Arve-tööstustehnikumist saab Valga Arve-plaanindustehnikum.

1950

Ajaleht „Valgamaalane“ saab nimeks „Valga Bolševik“.

1952

Ajalehest „Valga Bolševik“ saab nimeks „Valga Kommunist“.

1. jaan. 1955

Asutati Valga Rajoonide-vaheline Koduloomuuseum.

1955

Valga Arve-plaanindustehnikum nimetatakse ümber Valga Statistikatehnikumiks (lõpetas tegevuse 1958).

1963

Ajaleht „Valga Kommunist“ saab nimeks „Kommunist“.

1965

Valmib kultuurimaja.

1. sept 1984

Avati Valga Kutsekool.

6. nov. 1988

Ajaleht „Kommunist” saab nimeks „Valgamaalane”.

24. mai 1992

Valgas võeti üle Nõukogude sõjaväeosa, millest kujunes hiljem Valga Piirivalvelinnak.

17. okt. 1993

Toimusid esimesed vabad kohalike volikogude valimised.

31. jaan. 1993

Avati Paju lahingu mälestusmärk.

1995

Püstitati mälestussammas tõstjale Alfred Neulandile .

29. sept. 2000

Asutati püsiekspositsioon „Lõuna-Eesti Ühistöö“.

2002

Avati mälestusmärk Poola kuningas Stefan Batory’le.

2003

Hakkab ilmuma venekeelne ajaleht „Walk“ (Lõpetab ilmumise 2011).

2. juuli 2008

Püsiekspositsiooni „Lõuna-Eesti Ühistöö“ baasil loodi SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon.

2009

Anti välja esimene August Gailiti nimeline novelliauhind, Säde pargis avati kuju „Nipernaadi“.

16. aug. 2013

Taasavati Vabadussõja Valga ausammas.