Valgamaa kodulooline sünnipäevakalender 2012

 

Jaanuar 

 

3.

Enn Kivi

95

Näitleja. Sündis 1917 Hummulis. Mängis Tartu töölisteatris, “Vanemuises”, 1945-1946 “Sädes”, “Ugalas”, 1940-1941 oli Valga kultuurimaja juhataja, ajalehe “Valga Bolševik” toimetaja.

Aastast 1944 elab välismaal.

5.

Aleksander Lipp

105

Kirjanik. Sündis 1907 Karula vallas, õppis Valga gümnaasiumis. Töötas lennunduses. On teinud kaastööd “Õhtulehele”, avaldanud lühijutte. Lasteraamat “Karjapoiss” jutustab taluelust Lõuna-Eestis.

Suri 4. veebr. 1989 Tallinnas.

10.

Tiit Vähi

65

Poliitik ja majandustegelane. Sündis 1947  Kaagjärvel, lõpetas Valga 1. kk 1965 ja TPI 1970. Töötas Valga autotranspordibaasis, oli selle direktor 1976-89. On olnud transpordiminister ja EV peaminister . Töötab a-st 1998 Silmeti Grupp nõukogu esimehena, on ASi Pühajärve puhkekodu esimees, OÜValga Group nõukogu esimees.

17.

Urmas Arumäe

55

Neurobioloog, bioloogiaknd. Sündis Karulas. Töötas teadurina  ENSV TA Eksperimentaalbioloogia Instituudis ja Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis.

A-st 1990 töötab Helsingi ülikoolis.

20.

Artur Taska

100

Õigusteadlane, dr. jur. Sündis Konguta vallas. Töötas ajalehtede “Postimees” ja”Lõuna-Eesti”(1933-37) ja “Päevalehe” toimetuses. Oli Valgas Töösturite ja Kaupmeeste Ühingu abiesimees, Valga Tenniseklubi juhatuse esimees.

1944 põgenes Rootsi.

Suri 29. sept. 1994 Lundis.

22.

Märt Mägi

70

Keemik, keemiadr. Sündis Helme vallas. Töötas TÜ-s teaduri ja õppejõuna, a-st 1986 prof. Olnud lektor Soomes ja Saksamaal.

22.

Haldur Õim

65

Keeleteadlane, filoloogia dr. Sündis 1942 Helmes.Töötas TÜ-s teaduri ja õppejõuna, lektorina Soomes ja Saksamaal. Uurimusi teoreetilise ja arvutilingvistka, semantika ning pragmaatika alalt.

25.

Paul Lill

130

Sõjaväelane, kindralleitnant. Sündis 1882 Jõgeveste vallas. Õppis Jõgeveste vallakoolis, Helme kihelkonnakoolis ja Valga linnakoolis. Lõpetas Peterburi sõjaväeakadeemia. Osales Vene-Jaapani sõjas ja I maailmasõjas. Vabadussõjas oli Operatiivstaabi operatiivosakonna ülem, Korraldusvalitsuse ülem, sõjavägede staabi ülem. On olnud EV sõjaministri abi ja kaitseminister. 1941 arreteeriti.

Suri 13. märts 1943 Sverdlovski vangilaagris.

29.

Aleksander Jaakson

120

Sõjaväelane ja riigitegelane, kindralmajor. Sündis 1892 Holdre vallas. Õppis Holdre valla- ja Helme kihelkonnakoolis ning Tartu Õpetajate Seminaris. Osales Vabadussõjas. Pärast TÜ lõpetamist töötas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülemana,  oli EV haridusminister. Arreteeriti Nõukogude okupatsioonivõimude poolt.

Hukkus 2. okt.1942 Vjatka vangilaagris.

 

Veebruar

 

2.

Harri Õunapuu

65

Poliitik, riigitegelane, omavalitsustegelane. Sündis 1947 Sangastes. Töötanud majandijuhina, maavanemana, on olnud Hoiupanga direktor, EV rahandusminister, EV Riigikogu liige.

16.

Rihet-Urmas

Ploomipuu

70

Graafik ja maalikunstnik. Sündis 1942 Hummulis. Oli Kunstifondi graafika eksperimentaalateljee juhataja. Ühendas graafikas tehnikaid omavahel, oli esimesi rastri kasutajaid. Loonud tarbegraafikat (sh. Eesti ühe- ja kahekroonise rahatähe), tegelenud kirjakunstiga. Illustreerinud raamatuid, 1970. a-te lõpus viljeles maali.

Suri 30. nov. 1990 Tallinnas.

19.

Peeter Hellat

155

Arstiteadlane ja ühiskonnategelane, dr. med. Sündis Aru vallas. Üliõpilasena uuris leepra levikut Balti kubermangudes ja selle tõrje viise, eitas leepra pärilikkust, sai doktorikraadi. Hiljem töötas Peterburis. Avaldas “Tervisõpetuse” (1913), millega rajas Eesti teadusliku sanitaarpropaganda ja arendas eestikeelset meditsiiniterminoloogiat.

Suri 29. jaan. 1912 Peterburis, maetud Sangaste kalmistule.

19.

Meeme Karolin

80

Põllumajandustehnikateadlane, tehnikaknd. Sündis 1932 Tõrvas.

Töötas EPA-s õppejõu ja teadurina, algatas põllumajandusliku bioenergeetika õpetamist ja peab sellealaseid loenguid.

24.

Jaan Junkur

125

Sõjaväelane, kolonel. Sündis 1887 Holdre. Õppis Helme kihekonna- ja Valga linnakoolis ning Vilno sõjakoolis. Osales Vabadussõjas. Oli sõjaväelises teenistuse välismaal ja kõrgetel sõjaväelistel ametkohtadel Eestis.

Hukkus 24. jaan. 1942 Sosva vangilaagris.

25.

Karl Ruut

150

Kooliõpetaja, kooliajaloolane. Sündis 1862 Koorkülas. Oli 1881-1884 Helme kihelkonnakoolis ja 1884-1929 Koorküla algkoolis õpetaja. Juhatas laulukoore, on loonud laule.

Suri 23. märtsil 1919 Tõrvas.

 

Märts

 

3.

Rein Tootmaa

55

Prosaist, kriitik. Sündis 1957 Tõrvas. 1975 lõpetas Tõrva keskkooli, 1980 TRÜ.

Töötanud Saaremaal õpetajana, on olnud ajalehtede kaastööline, vabakutseline 1977. a-st.

15.

Heino Tiivel

90

Arst, meditsiiniknd. Sündis 1922 Soorus. Lõpetas Valga gümnaasiumi 1940, TRÜ 1949. Töötanud Tartu Onkoloogia Dispanseri kirurgiaosakonna juhatajana, olnud TRÜ dotsent, Vabariikliku Onkoloogia Dispanseri peaarsti asetäitja.

18.

Liidia Tuulse

100

Luuletaja. Sündis 1912 Hummuli vallas. Lõpetas Valga tütarlastegümnaasiumi (1929) ja Tartu Ülikooli (mag.phil). Eestis töötas Tartu Koduse Kasvatuse Instituudis, 1994. aastast elab Rootsis. On töötanud arhiivitöölisena ja saksa keele lektorina. Avaldanud 4 luulekogu ja ajakirjanduses reisikirju ning lühiproosat.

22.

Rein Tammik

65

Maalikunstnik. Sündis 1947 Valgas. Töötas Rakvere teatri, ajalehe “Televisioon” ja ajakirja “Noorus” kunstnikuna. Oli “Tallinfilmi” kunstnik ja lavastaja. 1988. aastast elanud Prantsusmaal.

23.

Olga Torkoff-Tiedeberg

110

Laulja (sopran). Sündis 1902 Valgas. Töötas “Vanemuises” ja “Estonias”ooperisolistina. Esines kontserdilauljana, ka välisriikides. Põgenes 1944 Rootsi.

Suri 11. märtsil 1964 Stockholmis.

 28.

Mihkel Kampmaa

145

Pedagoog, koolikirjanik. Sündis 1867 Pärnumaal, õppis Cimze seminaris, oli Einer koolis asendusõpetaja. Töötanud õpetaja ja ajakirjanikuna. Õpikute autor.

Suri 30. sept.1943 Tartus.

 

Aprill

 

2.

Raimond Luts

60

Kergejõustiklane, treener, koolijuht. Sündis 1952 Valgas.

Lõpetas 1970 Valga I kk ja 1974 TRÜ KKT. Võitis 1975 Eesti mv-tel 800 m-s kulla ja 1973 hõbeda ning oli NL üliõpilasmeister teatejooksus. Kuulus 1973-74 Eesti koondisse. Oli 1974-82 Valga spordikoolid treener, 1982-85 Tallinna Kalevi kergejõustikukooli treener. 1985-92 Valga I kk kehalise kasvatuse õpetaja. Aastast 1992 Valga Gümnaasiumi direktor.

5.

Linda Markus

90

Kunstnik. Sündis 1922 Palupera vallas. Töötas kunstiõpetajana Valga I Keskkoolis ja Hummuli koolis. On töötanud Valga Tarbijate Kooperatiivis ja Valga Õmblusvabrikus kunstnikuna, on juhendanud kunstihuvilisi. Kunstnikul on olnud 80 näitust Eestis ning 14 välisriikides. On väljaandnud raamatud “Eksliibris” (1997, 1998) ja “Vesitrükk”(2001).

Suri 4. juulil 2010.

16.

Mats Erdell

220

Esimene eesti soost mõisnik. Sündis 1792 Pöögle vallas. Oli a-st 1816 Sõnni talu peremees, 1830 võttis rendile Patküla rüütlimõisa, 1836 ostis Roobe mõisa.

Suri 12. dets. 1847 Patkülas, maetud Taagepera kalmistule.

17.

Valter Pormeister

90

Sisearhitekt. Sündis 1922 Valgas. Lõpetas 1941 Valga keskkooli, 1953 ERKI. Töötas “Arsis”. Kujundanud Tallinna hotelli ja Pirita näituseväljaku paviljonid.

 

Mai

 

10.

Elmar Maasik

80

Kdu-uurija. Sündis 1927 Puka vallas. Õppis Pikasilla algkoolis ja Aakre mittetäielikus keskkoolis.

Töötas Pühaste külanõukogu sekretärina, Pühaste sideagentuuri ja raamatukogu juhatajana. On rajanud eramuuseumi. Eriti põhjalikud materjalid on Vabadussõja,  metsavendluse ja represseeritute kohta.

12.

Tiit Käbin

75

Õgusteadlane, poliitik. Sündis 1937 Pukas. 1966 lõpetas TRÜ. Olnud Tallinna Linna TSN TK aseesimehe abi, Tallinna Keskrajooni TK sekretär, TA ühiskonnateaduste osak. teadussekretär, Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituudi teadur, Eesti Rahvarinde, Eesti Kongressi ja Eest Komitee liige, Põhiseaduse Assamblee liige, NSV Liidu rahvasaadik, Riigikogu liige.

Suri 5. märtsil 2011.

14.

Henn Tiivel

75

Rahvatantsupedagoog. Sündis 1937 Helmes. Lõpetanud TPedI koreograaf-lavastajana. Töötanud joonistamise ja tööõpetuse õpetajana, rahvatantsujuhina. On olnud tantsupidude üldjuht, loonud tantse (“Sangaste Jussi armulugu”) ja massilavastusi.

16.

Lembit Liivamägi

80

Näitleja. Sündis 1932 Otepääl.

Töötas näitejuhina kultuurimajades, on olnud Filharmoonia ja “Vanemuise” näitleja, mänginud Tartu Lasteteatris.

16.

Viktor Kollin

85

Ajakirjanik, laulutekstide autor. Sündis 1927 Karula vallas. Õppis Pikkjärve 6-klassilises koolis ja Valga Kaubanduskeskkoolis. Töötas 1947-1987 ajakirjanikuna Valgas ja selle lähikonnas.

Luulekogu “Kodutunne” (1994).

Suri 11. mail 2008.

17.

Linda Saul

105

Laulupedagoog ja dirigent. Sündis 1907 Tartus, lõpetas 1927 Valga tütarlastegümnaasiumi.

Õppis Tallinna konservatooriumis. On töötanud dirigendi, kontsertmeistri ja laulupedagoogina.

Suri 1997 aastal Tallinnas.

27.

Peeter Maspanov

65

Majandustegelane. Sündis 27. mail Otepääl. Töötanud liha- ja piimatööstuses, a-st 1995 Eesti Lihaliidu juhatuse esimees.

 

Juuni

 

9.

Kaarel Zilmer

65

Spordipedagoog, sporditegelane, pedagoogikaknd. Sündis 1947 Kaagjärvel. Lõpetas 1964 Valga 1. kk ja 1968 TRÜ KKT. On töötanud õppejõuna, TPÜ talispordi õppetooli juhatajana. Suusaliidu volikogu esimees ja peasekretär. Viibinud Eesti suusakoondise juhina MM-il ja Nagano OM-il.

18.

Karl Axel Christe von Bruiningk

230

Maanõunik. Sündis 1782 Hellenurmes. Liivimaa rüütelkonna tegelane, agraarreformi ettevalmistaja.

Suri 2. nov.1848 Tartus.

28.

Erna Lõokene

90

Geoloog, geoloogia-mineraloogiaknd. Sündis 1922 Sangaste vallas. Oli TRÜ-s õppejõud ja teadustöötaja. On uurinud Sakala kõrgustiku kvaternaari geoloogiat ja Lõuna-Eesti allika- ja järvesetteid.

Suri 18. mail 2004.

 

Juuli

 

4.

Anne Veesaar

55

Näitleja. Sündis 1957 Valgas. Töötas Rakvere teatris ja “Vanalinnastuudios”. Töötab näitleja ja produtsendina.

11.

Ülo Mere

75

Käsipallur, treener. Sündis 1937 Valgas. Spordiga hakkas tegelema Valgas. Töötas Jõu Valga raj.-nõukogu esimehena, Valga 2. kk-i kehalise kasvatuse õpetajana, käsipalliklubi Käval treenerina.

21.

Ilmar Uibopuu

105

Näitleja. Sündis 1907 Pihkvas. Oli Valga likööritehase meister ja mängis 1933-40 “Sädes”. 1941 represseeriti.

Suri 1944 Prokovjevski vanglas.

 

24.

Hedio Meema

75

Suusakahevõistleja, treener. Sündis 1937 Otepääl. On lõpetanud Otepää keskkooli ja TRÜ. Töötas Otepääl Dünamo treenerina, Tehvandi suusaspordikeskuse direktorina. Tegutses spordikohtunikuna. Võitis Eesti meistrivõistlustel kahevõistlustel kulla ja pronksi.

24.

Johannes Taul

90

Rahvapillimängija, pillimister. Sündis 1922 Riidajas. Töötas 1944-77 Riidaja 8-kl. Kooli õpetajana. Asutanud ja juhatanud rahvapilliansambleid, tuntuim neist on “Torupill”(1972). Kogunud ja taaselustanud rahvamuusikat, loonud rahvapillipalu, valmistanud rahvapille, korraldanud rahvusvahelisi torupillipidusid ning tutvustanud eesti torupillimuusikat välismaal.

Suri 26. veebruaril 2010.

25.

Ali(i)de Ertel

135

Kirjanik ja õpetaja. Sündis 1877 Laatre vallas. Pidas aastatel 1894-1896 isatalus kodukooli, oli Venemaal koduõpetaja, viibis Pariisis, tegeles vaheldumisi kooli- ja talutööga Eestis. 1914. a. Oli Arula Rebaste algkooli juhataja.

Esikromaan “Rooste” (1910) on Laatre vaestemaja ainetel.

Suri 20. dets.1955 Arulas, maetud Puka kalmistule.

27.

Tõnu Vunn

65

Autosportlane. Sündis 1947 Tõrvas. Autorallis NL meistrivõistluste kuld, Eesti meistrivõistluste hõbe. Kuulunud Kalevisse ja Dünamosse.

 

August

 

12.

Milvi Jürgenson

70

Näitleja. Sündis 1942 Pikasillas. 1960 lõpetas Tõrva Keskkooli, 1965 TRK lavakunstikateedri.

On töötas näitlejana Noorsooteatris ja Draamateatris. 1993. aastast elab Soomes.

14.

Jaan Siirak

115

Sisearhitekt, mööblikujundaja. Sündis 1897 Laatre vallas. Õppis Valga alg- ja linnakoolis ning Penza kunstikoolis. Töötas Treffneri gümnaasiumis joonistusõpetajana. Elas 1924-32 Pariisis, kus tegutses moe alal. 1932. aastast elas Tallinnas ja tegutses mööblitööstuse ja tarbekunsti alal.

Suri 30. jaan. 1959 Tallinnas.

27.

Jaan Vares

85

Kujur, pedagoog. Sündis 1927 Valgas. 1946 lõpetas Valga 1. kk ja 1952 ERKI Tartu osakonna.

Oli TKÜ  õppejõud, loonud peamiselt klassikalisi skulptuurportreid.

29.

Harri Asi

90

Luuletaja, prosaist. Sündis 1922 Valgas. Õppis Valga ühisgümnaasiumis ja Toronto ülikoolis. 1943. aastast elab välismaal. Avaldanud 6 luulekogu ja proosateoseid. On tegutsenud ka kunstnikuna.

Suri 11. mail 2009.

 

September

 

3.

Luise Vaher

100

Kirjanik. Sündis 1912. a. Sangaste kihelkonnas.

1938-40 oli ametnik Karula vallamajas. Töötas ajalehtede “Lõuna-Eesti” ja “Valga Enamlane” toimetuse sekretärina, on olnud Valgamaa TK haridusosakonna juhataja, maakonnalehe “Valgamaalane” (“Valga Kommunist”) vastutav toimetaja. Kutseline kirjanik aastast 1960.

Suri 14. veebr. 1992 Viljandis.

3.

Friedrich Stern

200

Baltisaksa graafik ja maalikunstnik. Sündis 1812 Kuigatsi mõisas. A-st 1841 oli Kuressaares aadlikrieskooli õpetaja. Tuntuks sai Saaremaa rahvarõivaid tutvustavate litodega.

Suri 22. mail 1889.

12.

Elem Treier

85

Kirjandusloolane, kriitik, näitekirjanik. Sündis 1927 Karula vallas. On õppinud Valga algkoolis, lõpetas 1948 TÜ. Töötas E. Vilde ja A. H. Tammsaare ühendatud memoriaalmuuseumi direktorina.

17.

Peeter Rahu

85

Arst. Sündis 1927 Vilnos (Petserimaa). 1952 lõpetas TRÜ arstiteaduskonna. Tööle asus Valka. On olnud Valga rajooni tervishoiuosakonna juhataja, Valga Rajooni Keskhaigla peaarst.

Suri 10. augustil 2008.

19.

Niels Haug

90

Kirurg, meditsiiniknd. Sündis 1922 Valgas. Töötas teadurina Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudis, Tallinna Keskhaigla ja Kivimäe haigla kirurgiaosakonnas, on Sotsiaalministeeriumi ekspert. Uurinud pikkade toruluude ja tuberkuloosihaigete kirurgilist ravi.

26.

Lembit Eelmäe

85

Näitleja. Sündis 1927 Holdres. 1946 lõpetas Tõrva KK ja 1951 Teatriinstituudi.

Töötas näitlejana Endlas ja 1957. aastast Vanemuises.

Suri 2. juulil 2009.

27.

Värdi Velner

105

Omavalitsustegelane, õigusteadlane. Sündis 1907 Sangaste vallas.

Töötas Maaomavalitsuste Liidu teadusliku sekretärina, siseministeeriumi maaomavalitsuste osakonnas inspektorina oli Valga maavanem 1936-1940, oli Riigivolikogu liige. Toimetas ajakirja “Maaomavalitsus”.

Vangistuses aastatel 1944-1955.

Suri 1992 Tartus.

 

Oktoober

 

1.

Armin Tuulse

105

Arhitektuuri- ja kunstiajaloolane, dr. phil. Sündis 1907 Tsooru vallas. On õppinud Tõrva ja Valga gümnaasiumis ja Valga muusikakoolis viiulit. Töötas viiuldajana Tartu kohvikutes ning Pärnu ja Valga suveorkestris. 1940. a-st oli TÜ-s kunstiajaloo õppejõud. 1944 läks Rootsi, oli a-st 1952 Sockholmi ülikooli dotsent ning 1962-74 Põhjamaade ja võrdleva kunstiajaloo prof. Saavutas rahvusvahelise tunnustuse keskaja kunsti, eriti kindlusarhitektuuri eriteadlasena.

Suri 9. dets. 1977 Stockholmis.

7.

Jaan Hellat

120

Metsandustegelane. Sündis 1872 Kuigatsis. Lõpetas Saksamaa Eberswalde metsaakadeemia. Töötas välimaal, 1921. aastast Eestis metsandusjuht. Teinud katseid võõrpuuliikidega ja introdutseerinud neid Eestisse, avaldanud artikleid metsakasvatuse kohta.

Suri 6. juulil 1946 Tallinnas.

7.

Johannes Jaks

145

Luuletaja ja tõlkija. Sündis 1867. a. Palupera vallas, Arula külas. Töötanud õpetajana Tartumaal ja Narvas, teinud kaastööd ajalehtedele.

Suri 24. sept. 1917 Narvas, maetud Otepää kalmistule.

15.

Ingrid Mardi

85

Arhitekt. Sündis 1927 Valgas. Töötas Eesti Maaehitusprojektis, koostas kolhoosikeskuste planeeringuskeeme. Projekteeris Puka koolimaja, tema kavandi järgi on rekonstrueeritud TÜ botaanikaaia palmimaja.

15.

Jüri Orgusaar

155

Näitekirjanik. Sündis 1857. a. Kolga-Jaani kihelkonnas. Töötas õpetajana, lühiajaliselt olnud kohtupristav. 1894. aastast kaupmees ja kontoriametnik Valgas. Juhtis harrastajate näitetruppi, oli Valga karskusseltsi teatrirühma aktiivsemaid liikmeid, kuulus 1912. a. asutatud “Säde” seltsi rajajate hulka.

Suri 18. mail 1912 Valgas.

15.

Heljo Sepp

90

Pianist, pedagoog. Sündis 1922 Valgas. Õppis klaverit Valga muusikakoolis. 1947 lõpetas TKR-i. Olnud klaveri õppejõud Tallinna muusikakoolis. Esinenud iseseisvate kontsertidega nii kodu- kui välismaal.

20.

Silvia Laidla

85

Näitleja. Sündis 1927 Valgas. 1946 lõpetas Türi kk ja 1953 GITIS-e Eesti stuudio.

Töötas Draamateatris, Noorsooteatris, mängis filmides, telelavastustes, kuuldemängudes.

20.

Kristjan Kaarna

130

Ajakirjanik ja poliitik. Sündis 1882 Paluperas.

Töötanud Tallinnas, Tartus ja Narvas ajakirjanikuna. Oli aastatel 1924-1926 töö- ja hoolekandeminister, I-III Riigikogu liige.

Hukkus 1. jaan. 1943 Venemaal vangilaagris.

 

November

 

2.

Nigolas Loone

105

Ajaloolane ja arhivaar. Sündis 1907 Valgas, 1925 lõpetas Valga Poeglaste Gümnaasiumi. Töötas Eesti Riigi Keskarhiivis.

Suri 9. mail 1937 Taageperas.

16.

Riho Hütt

55

Klaasikunstnik. Sündis 1957 Valgas. 1973 lõpetas Keeni 8-kl kooli, 1977 Tartu kunstikooli, 1989 ERKI.

On töötanud Valgamaal õpetajana. Viljelenud vitraaži.

16.

Leo Kerge

90

Ajakirjanik, följetonist. Sündis 1922 Karulas.

Töötanud velsker-laborandina, tehes samal ajal kaastööd “Edasile” ja “Pikrile”.

Suri 13. jaan. 1982 Tallinnas.

 

Detsember

 

1.

Marta Pärna

145

Koolijuht, õpetaja, tõlkija ja kirjanik. Sündis 1867. a. Rannus. Töötanud koduõpetaja ja õpetajana. Aastatel 1908-1932 oli Valga tütarlaste gümnaasiumi juhataja. Etendas silmapaistvat osa Valga ühiskondlikes organisatsioonides.

Suri 16. aug. 1939 Tartus.

1.

Hans Madissoon

125

Arstiteadlane. Sündis 1887 Kuigatsi vallas. Töötanud arstina Riias, Võnnus ja Tartus. Avaldanud töid meditsiinikorralduse alal.

1945 arreteeriti, vabanes 1954.

Suri 23. mail 1956 Tartus.

7.

Joann Hiob

115

Sõjaväelane, kolonelleitnant. Sündis 1897 Sangastes. Õppis Karula Vissi apostliku õigeusu kihelkonnakoolis, Vladimiri sõjakoolis. Osales Vabadussõjas. Töötas kõrgetel sõjaväelistel ametikohtadel, 1925 määrati Valga maleva pealikuks.

Hukkus 17. veebr. 1942 Saranskis.

10.

Paul Varul

60

Õigusteadlane, riigitegelane, õigusteaduste knd. Sündis 1952 Valgas.

Töötanud TÜ-s õppejõuna, EV justiitsminister 1995-99.

17.

Lea Tormis

80

Teatriteadlane, teatrikriitik, kunstiteaduste knd. Sündis 1932 Aakre vallas.

Kirjutanud teatriloolisi ja –kriitilisi artikleid, olnud teatriajaloo õppejõud Lavakunstikoolis.

19.

Alfred Kurlentz

110

Kirjandusteadlane, kirjanik ja tõlkija, (mag. phil rahvaluules). Sündis 1902 Hummuli vallas, Soe külas. Lõpetas Valga poeglaste gümnaasium 1920 ja Tartu Ülikooli. Töötas õpetajana ja toimetajana. 1944 põgenes Rootsi, sealt siirdus Kanadasse, oli Montreali prantsuse ülikooli lektor.

Suri 1990 Montrealis.