Valgamaa kodulooline sünnipäevakalender

2020

 

 

1. jaan.

Gustav Wulff-155

 (pseudon. G. Õis)

1865-1946

 

Luuletaja. Sündis Vastse-Otepää vallas. Oli 1894-1937 Vana-Otepää vallasekretär.

Vanadusaastad veetis Nüpli külas Lõhmuse talus.

Avaldas 19. saj. lõpul ajakirjanduses umbes 70 isamaa- ja armastusluuletust. Tuntuim neist on Õrn ööbik, kuhu tõttad sa?” (1883, viisistanud K. Ramm). On kirjutanud ka mõned naljapalad ja paroodiad ning tõlkinud eesti keelde saksa ja vene luulet.

 

2. jaan.

Henrik Visnapuu-130

1890-1951

Luuletaja. Sündis  Leebiku (nimede muutmise järel Põdrala) vallas. Lapsepõlve- ja kujunemisaastail elas paljudes Lõuna-Eesti paikades, ka Pikasillal. Töötas mitmel pool Eestis kooliõpetajana. Vabadussõja ajal oli “Vaba Maa” kirjasaatja. Oli  vabakutseline kirjanik, riigiametnik ja ajakirjaVaramutoimetaja ning Tallinna Draamateatri dramaturg.

Põgenes 1944 Saksamaale, kust siirdus New Yorki.

Esimesed luuletused ilmusid trükis 1908, kuulus rühmitusseSiuru”. Oli loominguliselt väga aktiivne, tugeva isikupärase andelaadiga luuletaja. Kirjutanud ka näidendeid. Vabaõhu-lavastus “Otepää all lavastati 1934. Mälestusteraamat Päike ja jõgi ilmus postuumselt (1951).

 

7. jaan.

Kalju Toim-95

(1925-1996)

Psühholoog ja pedagoog, pedagoogikaknd. Sündis  Palupera vallas. Töötas Elva kk-s õpetajana ja TÜ-s õppejõuna. Uurimusi diferentsiaalpsühholoogia, psühhodiagnostika ja õppepsühholoogia alalt.

 

12. jaan.

Aleksander Läte-160

1860-1848

Helilooja, TÜ audoktor. Sündis Aakre valls, lõpetas 1879 Valga (Cimze) seminari. Tegutses Tartus koori- ja orkestrijuhina, esines klaveri- ja orelisolistina, oli IV üldlaulupeo üldjuhte. Asutas 1900 Eesti esimese sümfooniaorkestri. Juhtis klaveritöökoda „Sprenk-Läte”, täiustas klaver konstruktsiooni.

15. jaan.

August Englas-95

1925

Maadleja, maadlustreener. Sündis Pühajärve vallas. 1952 Helsingi OM-il vabamaadluses poolraskekaalus 4. koht, 1953 kreeka-rooma ja 1954 vabamaadluses maailmameister, 5-kordne NL-i meister vabamaadluses ja 2-kordne kreeka-rooma maadluses. 4-kordne Eesti meister vabamaadluses ja 3-kordne kreeka-rooma maadluses. Autasustatud Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

29. jaan.

Keete Ainver- 115

1905-1994

Proosakirjanik. Sündis Patküla vallas. Töötas aastatel 1932-1940 eesti keele õpetajana Valgas. 1944 aastal põgenes Rootsi.

Avaldanud ajakirjanduses luuletusi ja jutustusi, kirjutanud kuuldemänge. Lõuna-Eesti taluelu on kujutanud romaanides „Rongatare” (1952), „Ainult üks aasta” (1962).

31. jaan

Aleksander Thomson-175

1845-1917

Helilooja. Sündis Sangaste kihelkonnas, lõpetas 1865 Valga (Cimze) seminari. Töötas Eestis ja Peterburis õpetajana. On eesti rahvusliku koorimuusika alusepanijaid, lõi koorilaule ja tutvustas eesti rahvalaule.

 

6. veebr.

Karl Saral-140

1880-1942

Esimene eesti rahvusest loomaarstiteadlane, dr. med. vet. Sündis Kuigatsi vallas. Töötas TÜ-s. Tema algatusel ehitati Tartusse näituseväljak ja 1934 korraldati esimene põllumajandusnäitus. Ühtlasi pidas Kuigatsi vallas talu.

Uurimusi kirurgia valdkonnas.

16. veebr.

Friedrich von Berg- 175

1845-1938

Krahv, sordi- ja tõuaretaja, Tartu ülikooli audoktor. Sündis Tartus. Rakendas Sangaste mõisas (omanik a-st 1873) maaparanduse, sookultuuri- ja rohumaaviljeluse, kartuli- ning söödajuurviljakasvatuse, metsanduse jm. alal eesrindlikke võtteid. Alustas 1875 rukki aretamist (sort „Sangaste”).

19. veebr.

Ilmi Parmasto-85

1935

Mükoloog, bioloogiaknd. Sündis Valgas. Töötas 1958-61 Hargla koolis õpetajana, seejärel teadurina.

28. veebr.

Karl Talpak-115

1905-1991

Sõjaväelane, kapten. Sündis Rakveres. Teenis nooremleitnandina Kuperjanovi pataljonis. 1931 määrati jalaväepataljoni rühmaülemaks Valgas. Oli Valgamaa spordinõunik ja noorkotkaste Valga maleva pealiku abi.. 1940-41 oli võimlemisõpetaja Otepääl. 1941 organiseeris metsavendadest 200-mehelise võitlussalga. 1944 siirdus Soome kaudu Rootsi.

4. märts

Georg Hellat-150

1870-1943

Ehitusmeister. Sündis Puka vallas. Tema kavandatud EÜS-i majast (1902) loetakse Eesti professionaalse arhitektuuri algust. On projekteerinud Valgas „Säde” seltsimaja ja K. Vassili elamu Vabaduse 5 ning arvatavalt ka dr. Müllersoni maja Vabaduse 26.

7. märts

Ants Taul-70

1950

Rahvapilliõpetaja ja torupillimeister. Sündis Tõrvas. Töötanud inseneri ja mehhanisaatorina, a-st 1995 on Viljandi Kultuurikolledži rahvapilliõppejõud. Asutanud pereansambliTorupill” (1995), ansambel on esinenud paljudes riikides.

 

12. märts

Olev Lugus-85

1935

Majandusteadlane, majandusknd. Sündis Sangaste vallas. Töötanud TTÜ Eesti Majandus Instituudis teaduri ja direktorina. Suri 27.06. 2014

12. märts

Jaan Soots-140

1880-1941

Sõjaväelane ja riigitegelane, kindralmajor. Sündis Helme vallas. 1900 astus vabatahtlikult tsaariarmeesse, oli kõrgeima auastmega (polkovnik) eestlane Vene armees. 1917 tuli Eestisse, määrati Eesti jalaväediviisi staabiülemaks, 1919 ülemjuhataja staabiülemaks. 1920 lahkus tegevteenistusest, oli sõjaminister, I-IV Riigikogu liige.

13. märts

Kaarel Baars-145

1875-1942

Poliitika- ja majandustegelane, elukutselt jurist. Sündis Iigaste mõisas. Töötas Viljandis advokaadina, oli „Sakala” peatoimetaja, rahaminister, Maapäeva, Asutava Kogu ja I-V Riigikogu liige.

29. märts

Erni Hiir-120

1900-1989

Luuletaja. Sündis Taagepera vallas. Oli vabakutseline kirjanik. Nooruses äratas tähelepanu futuristlikult epateeriva luulega, nõukogudeaegne luule on retoorilis-deklaratiivne.

29. märts

Helju Tauk-90

1930

Muusikateadlane ja pianist. Sündis Tartus. Õppis Valga muusikakursustel ja oli samas ühe semestri tööl. 1947-48 oli „Sädemes” kontsertmeister. Töötas Tallinna muusikakeskkoolis ja TRK-s pedagoogina, oli „Estonias” kontsertmeister. Esinenud klaverisaatjana ja lektorina, koostanud raadio- ja telesaateid, avaldanud artikleid eesti muusikast. Suri 04.06. 2005

1. aprill

Tiina Jakobson-60

1960

Luuletaja. Sündinud Sangastes. Avaldanud luulekogud „Mängutoos”, „Maarjamaa paesel pinnal”, „Äraõitsenud meelespead”, „Ajavalgel”.

19. aprill

Elmar Roots-120

1900-1962

Loomaarstiteadlane, dr. med. vet. Sündis Kuigatsi vallas. Oli TÜ õppejõud. 1941 läks Saksamaale, töötas seal Berliini ja Giesseni ülikoolis.

23. aprill

Urmas Ott-65

1955-2008

Teleajakirjanik. Sündis Otepääl. Teinud saateid ER-ile ning töötanud ETV-s diktori ja toimetajana. Kirjutanud oma saadete põhjal raamatuid.

 

20. mai

Ferdinand Linnus-125

1895-1942

Etnoloog, dr. phil. Sündis Riidaja vallas. Töötas Eesti Rahva Muuseumi direktorina, oli TÜ õppejõud. Kogus Kuramaa liivi külades etnograafilist ainest.

30. mai

Ants Pahla-130

1890-1966

Näitleja. Sündis Lustivere vallas. Asutas 1919 Valgas raudteelaste näiteringi, mängis 1922-24. 1933-41 ja 1944-48 „Sädemes” ja 1948-51 Lõuna-Eesti Teatris.1950. a-il oli kultuuritöötaja (pms. Tõrvas).

31. mai

Endel Ani-95

1925-1985

Laulja (tenor). Sündis Laatre vallas. Lavategevust alustas „Vanemuise” koorilauljana, oli samas ooperi- ja operetisolist. Esinenud kontserdilauljana, mänginud filmides.

8. juuni

Ernst Enno-145

1875-1934

Kirjanik. Sündis Valguta vallas. 1909-1919 töötas asjaajajana Valga krediidiühingus ja andis koolis emakeeletunde, seejärel oli koolinõunik Läänemaal. Avaldanud luulekogusid, lühiproosakogu ja ajakirjanduses lastelaule.

24. juuni

Johan Müllerson-150

1870-1942

Arst, seltsitegelane. Sündis Sangaste vallas. Töötas Karulas eraarstina, 1903 siirdus Valka. Algul töötas kooliarstina, siis kuni 1941a aastani linnaarstina. Oli legendaarne ja hinnatud arst. Oli a-tel 1921-22 Valga linnapea ning 1914-1918 ja 1929-40 „Säde” seltsi esimees.

24. juuni

Arve Veidenberg-80

1940

Puuviljandusteadlane ja sordiaretaja. Sündis Valgas. Töötas Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse TUI puuviljanduse osakonnas teadurina. Uurinud elektroforeetiliselt õunapuu valke ja isoensüüme, õunapuu pookekomponente, hübriidseemikuid. Aretanud õunapuude kloonaluseid.

 

25. juuni

Salme Raatma-105

1915-2008

Luuletaja ja lastekirjanik. Sündis Helme vallas. Lõpetas Tõrva ühisgümnaasiumi. Elanud Saksamaal ja Soomes. Avaldanud lastelaule- ja jutte, lühiproosat, luulet ja  esseid (ka soome ja saksa keeles.

29. juuni

Aksel Aaviste-95

1925

Sporditegelane. Oli 1950 Valgamaa meister teivashüppes, 1956 Tõrva malemeister, 1986 Eesti Pimedate Ühingu kabemeister. Töötanud ajalehtede Valgamaalane ja Uus Elu (Tõrva) kaastöölisena. Suri 25.03. 2010

29. juuni

Inge Kudisiim-70

1950

Kunstnik, graafik. Õppis aastani 1966 Valga 1. keskkoolis. Tegutseb vabakutselise kunstnikuna.

11. juuli

Albert Puusta-110

1910-1999

Muusik, dirigent ja koolijuht. Sündis Elistveres. 1936. aastast oli Hargla kiriku organist, juhatas Harglas koore ja orkestrit. 1944 sai Valga I Keskkooli muusikaõpetajaks. 1944-48 töötas osalise koormusega „Säde” muusikaala juhatajana. 1949-70 oli Valga Muusikakooli direktor. Juhatas segakoor.

21. juuli

Hugo Kulbok-130

1890-1942

Sõjaväelane, kolonelleitnant. Sündis Kuigatsi vallas. Lõpetas Valga linnakooli. Osales I maailmasõjas ja Vabadussõjas. Teeninud Eesti soomusrongide. 1938-40 Kaitseliidu Valga maleva pealik.

17. aug.

Adik Levin-80

1940

Lastearst, meditsiinidr. Sündis Valgas. Rajas nn. neonataalse meditsiini filosoofia. Tähtsaim uurimus hõlmab ema ja enneaegse lapse kontakti vastsündinute osakonnas.

18. aug.

Alexander Theodor von Middendorff-205

1815-1894

Baltisaksa päritolu biogeograaf, ornitoloog ja põllumajandusteadlane ja uurimisreisija. Sündis Peterburis. Lapsepõlvekodu oli Pööraveres, hilisem elukoht Hellenurmes. Oli ökoloogilise zoogeograafia rajajaid Euroopas. Uuris lindude rännet, oli eesti punase veise ja tori hobuse aretajaid. Tema Järgi on nime saanud 17 looma- ja 11 taimeliiki, tema nime kannavad laht Taimõril ja neem Novaja Zemljal.

31. aug.

Abi Zeider-100

1920-1999

Trompetist. Sündis Valgas. Mänginud dzhässi- ja estraadiorkestrites, oli ETV ja ER-i estraadiorkestri kontsertmeister. Esinenud solistina.

1. sept.

Andres Dido-165

1855-1921

Literaat, rahvusliku liikumise tegelane. Sündis Riidaja vallas. 1890.aastas elas Pariisis. Andis seal välja ajakirja Õigus, tutvustas prantsuse keeles eesti rahvaluulet.

5. sept.

Meta Luts-115

1905-1958

Näitleja. Sündis Riidaja vallas. Alustas lavateed „Endlas”, töötas „Estonias” ja Tallinna Draamateatris. Esines ka balletis ja mängis filmis.

7. sept.

Friedrich von Martens-175

1845-1909

Diplomaat ja õigusteadlane. Sündis Pärnus. Oma elu lõpu veetis Valgas. Oli Peterburi Ülikooli professor ja Rahvusvahelise Õiguse Instituudi president. Kirjutas palju töid rahvusvahelise õiguse ja diplomaatia ajaloo alalt.

18. sept.

Bernard Kangro-110

1910-1994

Kirjanik ja kirjastaja, TÜ audoktor. Sündis Vana-Antslas. 192-29 õppis Valga gümnaasiumis. 1944 põgenes Rootsi. Toimetas Lundis ajakirja „Tulimuld”. Oli Eesti Kirjanike Kooperatiivi direktor. Avaldanud 14 luulekogu ja 16 romaani. Kirjutanud lühinäidendeid, kirjandus- ja kultuuriloolisi ülevaateid ja eesti pagulaskirjanduse biograafiaid.

26. sept.

Jüri Raiend-115

1905-1983

Näitleja. Sündis Irkutskis.  Juhatas Valga Kaitseliidu orkestrit, mängis 1936-42 „Sädemes”

26. sept.

Voldemar Sõõro-100

1920

Näitleja ja dekoraator. Sündis Ropkas. Alustas lavategevust 1936 „Sädeme” lavatöölise ja dekoraatorina. 1938-47 oli „Sädeme” näitleja. 1953-56 oli Valga kultuurimaja kunstiline juht, hiljem Draamateatri lavameister. Suri 29.11. 1990.

1. okt.

Peeter Grünfeldt- 155

1865-1937

Ajakirjanik ja kirjanik. Sündis Aakre vallas. Töötas 1886-87 õpetajana Aakres, 1887-89 Valgas ja 1888-91 Pühastes. 1893-1896 pidas Valgas raamatukauplust. Avaldanud üle 450 raamatu, millest enamik on ajaviitelised tõlketeosed.

10. okt.

Alfred Neuland-125

1895-1966

Tõstja ja sporditegelane, esimene eestlasest olümpiavõitja. Sündis Valgas. Võitis 1920 Antverpeni OM-il kuldmedali ja 1924 Pariisi OM-il hõbemedali. Tegutses 1924-40 Valgas äri alal.

13.okt.

Valli Helde-95

1925

Tõlkija ja toimetaja. Sündis Taheva vallas. Õppis Valga keskkoolis. Eestindanud läti kirjandust, s.h. ümberjutustuse eeposest „Karutapja”. Suri 02.02. 2012.

13. okt.

Peeter Lilje- 70

1950-1993

Dirigent. Sündis Valgas. Õppis Valga muusikakoolis. Oli „Estonia” kontsertmeister ja dirigent, ERSO ja Oulu linnaorkestri peadirigent, juhatanud sümfooniaorkestreid paljudes riikides.

20. okt.

Friedrich-Karl Pinka-125

1895-1942

Sõjaväelane, kolonel. Sündis Kärstna vallas. Moodustas Vabadussõjas Scouts-rügemendi, oli selle ülem ning 1921-25  Kalevi pataljoni ülem. 1934-36 oli Valga Kaitseringkonna ja garnisoni ülem.

22. okt.

Ants Kukrus-80

1940

Majandusteadlane. Sündis Valgas. Töötanud TTÜ-s. Tegelenud majandusõiguse, töökaitse ja patendinduse küsimustega.

23. okt.

Piers Bohl-155

1865-1921

Saksa päritoluga läti matemaatik. Sündis Valgas. Oli Riia Polütehnilise Instituudi ja Riia Ülikooli prof. Oli silmapaistev maletaja, Hispaania avangu Riia variandi looja.

30. okt.

Ott Raudheiding-110

1910-1971

Näitleja ja lavastaja. Sündis Peterburis. Oli 1936-41 ja 1944-48 (vaheaegadega) „Sädeme” näitleja ja näitejuht. Hiljem töötas Valga kultuurimaja juhatajana ning juhendas Otepääl ja Valgas taidlusringe.

11. nov.

Fredi Sannamees-125

1895-1963

Kujur. Sündis Arula vallas. Oli Riigi Kunsttööstuskooli skulptuuriklassi juh. Loonud vaba-, dekoratiiv- ja monumentaalskulptuuri.

12. nov.

Aleksander Kurvits-135

1885-1970

Pedagoog ja sordiaretaja, mag. phil. Sündis Sangaste vallas. Töötanud õpetaja ja haridusametnikuna. Aretanud ploomi-, pirni-, punase sõstra, õuna- ja kirsisorte.

1. dets.

Ernst Masik-130

1890-1949

Laevaehitusinsener. Sündis Helme vallas. Uurimusi laevanduse, sadamate ja ühendusteede kohta. II Riigikogu liige.

2. dets.

Johannes Hirv-120

1900-1953

Skulptor, kunstiõpetaja. Sündis Koigi vallas. Töötas joonistusõpetajana 1931-38 Valgas. Lõi põhiliselt portreid, materjalidest eelistas marmorit.

14. dets.

Julius Tarmisto-130

1890-1956

Põllumajandus- ja piimandustegelane. Sündis 14. dets. 1890 Otepääl. Töötas õpetaja ja agronoomina, oli seejärel Võru Maakonna-nõukogu ja Maavalitsuse esimees. 1922-1940 oli Õisu Piimanduskooli juh., ajakirjaPiimandusasutaja ja toimetaja. Avaldanud kirjutisi piimandusliku kutsehariduse ja piimamajanduse kohta.

15. dets.

Endel Nirk-95

1925

Kirjandusteadlane, kriitik ja kirjanik, filoloogiadr. Sündis Koorküla vallas. Uurinud eesti vanemat kirjandust ja eesti romaani kujunemislugu. Algatas „Eesti kirjanduse biograafilise leksikoni” koostamise ja oli selle tegevtoimetaja. Kirjutanud arenguloolisi ülevaateid ja biograafiaid. Suri 15.04.2018.