August Gailiti nimelise novelliauhinna statuut

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 August Gailiti nimelist novelliauhinda annab välja Valga Linnavalitsus koos Valga Keskraamatukoguga aastast 2009.

1.2 Auhinda antakse välja kord kahe aasta jooksul.

2. AUGUST GAILITI NIMELISE NOVELLIAUHINNA EESMÄRK

2.1. Valgamaalt pärit kirjaniku August Gailiti loomingu väärtustamine.

2.2. Kaasaegsete  eesti novellide tutvustamine.

2.3. Kirjandushuvi ergutamine.

3. NOVELLIAUHINNA MÄÄRAMISE KORD

3.1. Hinnatakse eesti autorite novelle, mis on ilmunud auhinna väljaandmise aastale eelnenud kahe aasta jooksul.

3.2. Auhind määratakse eesti autorile kõige nipernaadilikuma novelli (kas fantaasiarikkus, seiklushimulised romantilised tegelased, maaliline kujutamislaad või lüüriline alatoon) eest.

3.3. Auhinna määrab 5-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad kirjanduskriitik, Valga Linnavalitsuse ja Valga Keskraamatukogu esindaja ning kaks Valga Keskraamatukogu nõukogu poolt määratud kirjandushuvilist.

3.4. Komisjoni isikulise koosseisu ja esimehe kinnitab Valga Keskraamatukogu nõukogu.

3.5. Komisjon teeb oma otsuse 15. aprilliks.

3.6. Komisjonil on õigus jätta auhind välja andmata, kui ei leita sobivat teost.

3.7. Auhinna määramisel võtab komisjon arvesse Valga Keskraamatukogus eelnevalt läbiviidud lugejate küsitluse tulemusi.

3.8. Küsitluse läbiviimise kord.

3.8.1. Küsitluse viib läbi Valga Keskraamatukogu novelliauhinna väljaandmise aastal ajavahemikul 15. jaanuar – 31. märts.

3.8.2. Küsitluslehed on saadaval Valga Keskraamatukogu teenindusosakonnas ja internetis aadressidel www.valgark.ee ning www.valga.ee

3.8.3. Valga Keskraamatukogu esitab väljavalitud autori Valga linnapeale tunnustusavalduse andmiseks.

4. NOVELLIAUHIND JA SELLE  ÜLEANDMINE

4.1. Auhinnaks on Jaak Soansi miniskulptuur “Nipernaadi”.

4.2. Auhind antakse laureaadile üle novelliauhinna väljaandmise aasta kirjandusüritusel.

5. AVALIKUSTAMINE

5.1. A. Gailiti nimelise novelliauhinna saaja avalikustatakse Valga Linnavalitsuse ja Valga Keskraamatukogu veebilehtedel ning vajadusel teistes meediaväljaannetes.