Kodanikupäeva viktoriin 2019

8.-9. klass

 

 

 1. Kes on kodakondsuseta isik?

Vastus: Kodakondsuseta isik ehk määratlemata kodakondsusega isik on inimene, kellel pole kodakondsust.

Allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/Kodakondsuseta_isik

 

 1. Kas Eesti kodaniku isikutunnistus ehk ID-kaart on kohustuslik?

Vastus: Jah

Allikas: https://www2.politsei.ee/et/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/

 

 1. Millised on õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused?

·         Vastus: õpilase haigestumine või raviprotseduuridel viibimine.

·         läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sh ilmastikutingimused.

·         olulised perekondlikud põhjused.

·         muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused.

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/13337919

 

 1. Kes on varjupaigataotleja?

Vastus: Varjupaigataotleja ehk rahvusvahelise kaitse taotleja on inimene, kes on lahkunud oma koduriigist ning palunud rahvusvahelist kaitset teiselt riigilt, kuid kelle taotluse kohta ei ole veel tehtud lõplikku otsust.

Allikas: https://www.pagulasabi.ee/kes-pagulane

 

 1. Kes oli Eesti esimene riigivanem?

Vastus: Ants Piip (20. detsember 1920 - 25. jaanuar 1921).

Allikas: https://www.president.ee/et/eesti-vabariik/eesti-riigipead/4140-ants-piip/layout-headofstate.html

 

 1. Kes võtab vastu riigi kõigi kulude ja tulude eelarve ja kontrollib selle täitmist?

Vastus: Eesti Vabariigi Riigikogu.

Allikas: https://www.riigikogu.ee/tutvustus-ja-ajalugu/riigikogu-ulesanded-ja-tookorraldus/mida-riigikogu-teeb/

 

 1. Millised on Riigikogu kolm tähtsamat ülesannet?

Vastus: Riigikogu kolm tähtsamat ülesannet on

·         vastu võtta seadusi ja otsuseid,

·         teha parlamentaarset kontrolli,

·         arendada välissuhtlust.

Allikas: https://www.riigikogu.ee/tutvustus-ja-ajalugu/riigikogu-ulesanded-ja-tookorraldus/mida-riigikogu-teeb/

 

 1. Kes on kirjutanud sõnad Eesti Vabariigi hümnile?

Vastus: Johann Voldemar Jannsen.

Allikas: http://www.president.ee/et/eesti-vabariik/suembolid/index.html

 

 1. Millise Eesti linna vapil on meie rahvuslill rukkilill?

Vastus: Keila

Allikas: https://www.riigikantselei.ee/et/node/1132

 

 1. Alates 2009. aastast antakse Valgas välja August Gailiti novelliauhinda.

            Millise auhinna sai August Gailit ise 1939. aastal romaani „Karge meri” eest?

Vastus: Vabariigi Presidendi auhind.

Allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/Vabariigi_Presidendi_auhind

 

 1. Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid on lõpetanud 1992. aastal Tartu Ülikooli.

Mis erialal?

Vastus: Loodusteaduskonna geneetika.

Allikas: https://www.president.ee/et/vabariigi-president/elulugu/index.html

 

 1. Kes on praegune Eesti Vabariigi peaminister ja millist erakonda ta esindab?

Vastus: Jüri Ratas ja Eesti Keskerakond.

Allikas: https://www.valitsus.ee/et/peaminister-juri-ratas

 

 1. Nimetage erakonnad, kes kuuluvad praegusesse Eesti Vabariigi Valitsusse.

Vastus: Valitsuskoalitsiooni kuuluvad Eesti Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja erakond Isamaa.

Allikas: https://www.valitsus.ee/et

 

 1. Mis aastal võttis Riigikogu vastu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, mis sätestas kohustuslikuks üldharidusmiinimumiks 9-klassilise põhikooli?

Vastus: 1993. aastal.

Allikas: http://www.nlib.ee/html/expo/p90/p3/9394.html

 

 1. Kes oli esimene Eesti Vabariigi välisminister?

Vastus: Jaan Poska.

Allikas: https://vm.ee/et

 

 1. Kuni 1987. aastani oli see Toompeal asuv maja kohtuhoone. 2000. aastast on see Vabariigi Valitsuse ning Riigikantselei koduks.

Millist nime see maja kannab?

Vastus: Stenbocki maja.

Allikas: https://www.riigikantselei.ee/et/stenbocki-maja-ja-arhitektuur