Maakondlik infootsingu võistlus õpilastele 2019

 

 

1.      Mis aastal oli esmakordselt laulupeo kavas laul „Mu isamaa on minu arm“?

Vastus: 1947 XII üldlaulupeol.

Allikad: raamat: „Laulupeod Postimehega“, lk. 232

               internet: https://kultuur.postimees.ee/6536270/kuidas-sundis-eestlastele-oluline-laul?_ga=2.122626507.1324474078.1551550020-721049736.1551442608

 

2.      Millist helilooja Mihkel Lüdigi laulu esitatakse laulupeo traditsioonilise avaloona?

Vastus: „Koit“

Allikad: raamat: „Eesti muusika 100 aastat“, lk. 46

              internet: https://sa.laulupidu.ee/ajalugu/viii-laulupidu/

 

3.      Kes olid 1869. aastal toimunud I üldlaulupeo üldjuhid?

Vastus: Johann Voldemar Jannsen ja Aleksander Kunileid

Allikad: raamat: „130 aastat eesti laulupidusid“, lk. 11

               internet: https://sa.laulupidu.ee/ajalugu/i-laulupidu/

 

4.      Mis aastal toimus I noorte laulu- ja tantsupidu?

Vastus: 1962. aastal

Allikad: raamat: „Noorte laulu- ja tantsupeod”, lk. 17

               internet: http://laulupidu.ee/ajalugu/noortepidu-1962/

 

5.      Mitu eestikeelset laulu lauldi Eesti I laulupeol?

Vastus: 2

Allikad: raamat: „Eesti entsüklopeedia“ 12. kd., lk. 282

              internet: http://maa-ja-ilm.laulupidu.ee/ajalugu/laulupeod/

 

6.      Legendi kohaselt olla kunagi korraldatud keelte kaunidusvõistlus, kus eesti keel tulnud II kohale.

Millise lausega see koht pälviti?

Vastus: „Sõida tasa üle silla“

Allikad: raamat: „Sõida tasa üle silla. Raamat eesti keelest ja meelest“, lk. 245

              internet: https://monikaundo.weebly.com/keelte-kaunidusvotildeistlus.html

 

7.      Mis oli eesti keele varasem nimetus?

Vastus: maakeel

Allikad: raamat: „Eesti Entsüklopeedia“. 2. kd., lk. 211

             internet: https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_keel

 

8.      Millised keeled on eesti keelele kõige lähemad sugulaskeeled?

Vastus: Vadja ja liivi keel

Allikad: raamat: „Eesti keele käsiraamat“, lk. 25

               internet: https://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=1&p1=1

 

 

9.      16. sajandil tekkis kaks eesti kirjakeelt.

Nimetage need.

Vastus: Põhja-Eesti ehk Tallinna ja Lõuna-Eesti ehk Tartu

Allikad: raamat: „TEA Entsüklopeedia“ 6kd., lk.86

             internet: https://www.hm.ee/sites/default/files/eesti_keele_ajalugu.pdf

 

10.  Kes oli esimese koostaja nime ja tiitellehega eestikeelse aabitsa „ABD ehk Luggemise-Ramat Lastele, kes tahawad luggema öppida" autor?

Vastus: Lüganuse pastor Otto Wilhelm Masing

Allikad: raamat: „Eesti Aabits: reformatsiooniajast iseseisvusajani“, lk. 48

              internet: https://et.wikipedia.org/wiki/Aabits

 

11.  Johannes Aavikule (1880-1973) kuulub tähelepanuväärne koht eesti tänapäeva kirjakeele kujundamisel.

Mis liikumise algataja ta oli?

Vastus: Johannes Aavik oli  eesti keeleuuendusliikumise algataja

Allikad: raamat: „Eesti keele 100 aastat“, lk. 20

              internet: http://krzwlive.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=301&table=Persons

 

12.  Mis aastal ilmus esimene eesti õigekeelsuse sõnaraamat?

Vastus: 1918. aastal

Allikad: raamat: „Sõida tasa üle silla. Raamat eesti keelest ja meelest“, lk. 151

               internet: https://www.hm.ee/et/uudised/oigekeelsussonaraamat-tahistab-100-aasta-juubelit-kahe-uue-valjaandega

 

13.  Millal sai eesti keel riigikeeleks?

Vastus: 04. juunil 1919. aastal

Allikad: raamat.: „Eesti keele 100 aastat“, lk. 23

              internet: https://www.hm.ee/et/uudised/eesti-keele-aasta-2019-tahistab-eesti-keele-seadustamist-riigikeelena-sajand-tagasi

 

14.  Mis aastast alates korraldab Vikerraadio emakeelepäeval Martin Ehala poolt algatatud  e-etteütlust?

Vastus: alates 2008. aastast

Allikad: raamat: „Sõida tasa üle silla. Raamat eesti keelest ja meelest“, lk. 181

              internet: https://et.wikipedia.org/wiki/E-ette%C3%BCtlus

 

15.  1989. aastal hakati Väike-Maarjas eraalgatusel välja andma F. J. Wiedemanni keeleauhinda.

Kes selle auhinna saavad?

Vastus: Need, kellel on eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel ja kasutamisel silmapaistvaid teeneid.

Allikad: raamat: „TEA Entsüklopeedia“ 6. kd., lk. 87

              internet: https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/f._j._wiedemanni_keeleauhind.pdf

 

16.  Vanimaks eestikeelseks lasteraamatuks peetakse 1782. aastal Friedrich Arveliuse koostatud kogumikku.

Kuidas on selle kogumiku pealkiri?

Vastus: „Üks Kaunis Jutto- ja Õppetusse-Ramat

Allikad: raamat: Eesti  Entsüklopeedia“, 11. kd, lk. 624

              internet: https://www.elk.ee/?page_id=606

 

17.   Mida tähendab sõna SÄUTS?

Vastus: Twitteri suhtlusvõrgustikus postitatud kuni 140 märgist koosnev tekst

Allikad: raamat: „Uudissõnu uue aastatuhande algusest“, lk. 132

              internet: https://monikaundo.weebly.com/saumluts.html

 

18.  Millal tähistatakse ülemaailmset kirjaoskuse päeva?

Esimest korda tähistati seda 1965. aastal.

Vastus: 8. septembril

Allikad: raamat: „Maailma tähtpäevad“, lk. 200

              internet: https://monikaundo.weebly.com/kirjaoskuse-paumlev.html

 

19.  Keel on märgisüsteem, mida kasutatakse ...

Keelelise väljenduse aluseks on ….

Täitke lüngad.

Vastus: suhtlemiseks ja häälikud

Allikad: raamat: „Eesti keele käsiraamat“, lk. 42

               internet: https://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?link=SJ_10

 

20.  Mitut erinevat murrakut räägiti vanasti Hiiumaal?

Vastus: 5

Allikad: raamat: „Ümber Eesti“, lk. 37

              internet: http://www.hiiumaa.ee/general/huvitavat.html