Emakeelepäeva viktoriin 2020

 

1.      Koosta antud silpidest mõistatus. Mis on mõistatuse vastus? (2 punkti)

mu Üks i tamm kaks pe na? teist gas ha ha ne ru li rus seit sas se pe i gas sa

Vastu: Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas pesas seitse muna? Aasta

2.      Nimeta sõna „tumba“ neli erinevat tähendust. (4 punkti)

Vastus: seljatoeta iste, hauamärk, kõnekeeles rumal inimene, löökpill

3.      Keda peetakse eesti vägilase Kalevipoja vanaemaks? (1 punkt)

Vastus: Kalevipoja vanaema on teder.

4.      Missugune kirjandusteos algab järgneva lõiguga? Nimeta autor ja pealkiri. (2 punkti)

„Hakka rääkima!“

„Käige persse!“

„Palun ära ropenda.“

„Kui ei meeldi siis tõmmake uttu.“ Ma olin ikka jumalast vihane. Oleksin võinud talle hetkel  ükskõik millega vastu pead virutada…“

Vastus: Diana Leesalu „Kaks grammi hämaruseni“

5.      Paranda lauses „Pildi tahaplaanile jäi kobrase poolt ehitatud tamm“ vead. (2 punkti)

Vastus: Pildi tagaplaanile jäi kopra (kobraste) poolt ehitatud tamm.

6.      Läti, liivi, rootsi. Soome, ungari ja udmurdi keel – millised neist keeltest ei kuulu eesti keele sugulaskeelte hulka? (2 punkti)

Vastus: läti ja rootsi keel

7.      Kes eesti kirjanikest (sünd. 1865) on kasutanud pseudonüümi Päevavaras?(1 punkt)

Vastus: Eduard Vilde

      8.   Mitu A. Gailiti nimelist novelliauhinda on välja antud ja kellele need anti?

            (7 punkti)

Vastus: kuus, Valdur Mikita, Mehis Heinsaar, Kärt Hellermaa, Ervin Õunapuu, Maimu Berg, Armin Kõomägi

      9.   Kirjuta jutuke, kus kõik sõnad algavad „p“ tähega. Kokku vähemalt 20 sõna.

           (3 punkti)

      10.  NimetaFred Jüssi sünnikoht, millises meres see saar asub? (2 punkti)

Vastus: Fred Jüssi sündis Aruba saarel, mis asub Kariibi meres.

 

        11. Millisest lasteraamatust pärineb järgnev katkend? Kes on selle raamatu autor?   „Vanaema oli nõus Mardile näitama, kuidas päris nukke tehakse. Ta tõi kapist riidetükke ja vatti ja võttis lauasahtlist oma käsitöökarbi välja. Seal olid vanaemal käärid ja niidirullid ja   lõngakerad ja nõelatopsik ja sõrmkübar ka veel.“ (2 punkti)

Vastus: See katkend pärineb raamatust „Sipsik“, mille autor on Eno Raud.

         12.  Mõista, mõista, mis see on? (3 punkti) Üks ütleb: öö pikk, teine ütleb: päev   

                  pikk, kolmas ütleb: üks mul öö, üks mul päev?

Vastus: Säng, tool, põrand.

         13. Kes on nende luuleridade autor?  Mis on selle luuletuse pealkiri? (2 punkti)

                 Entel-tentel-trikatrei,

                 laululapsed kõik me head.

                 Uhtsi-kaaru-kommerei,

                 kes meist laule rohkem teab?“

Vastus: Selle luuletuse autor on Manivald Kesamaa, luuletuse pealkiri on „Laulmata me laul    ei jää“ (Allikas: „Eesti lasteluule valimik I“ Avita, 2000. Koostanud: Raivo Kuusk)

         14. Mida tähendab sõna prototüüp (kirjanduslikus tähenduses)? (1 punkt)

Vastus: Prototüüp on konkreetne isik, keda kirjanik on kasutanud oma tegelaskuju loomisel, laenates enamal või vähemal määral selle isiku karakterjooni, detaile välimusest, eluloost, kõnepruugist. Üldteada on näiteks O. Lutsu „Kevade“ prototüübid. (Allikas: „Lastekirjanduse sõnastik“ Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus Tallinn, 2006)

         15. Pane järgnev võrukeelne lause kirjakeelde. „Hüüvliga höölitsedäs lavvaq   

                silles.“ (1 punkt)

Vastus: Höövliga hööveldatakse lauad siledaks.

         16. Mitmes Nukitsa konkurss toimus 2020. aasta jaanuaris-veebruaris? (1 punkt)

Vastus: Toimus 15. Nukitsa konkurss.

         17. „Imä hõikas kõva helüga: „Tulkõq sõsarõga süüma!“ Pane see setukeelne  

                 lause kirjakeelde. (1 punkt)

Vastus: Ema hõikas kõva häälega: „Tulge õega sööma!“

         18. Ühiskonnategelane, publitsist, kirjanik ja pedagoog Carl Robert Jakobson on  

                 õppinud ka Valgas. Nimeta see kool? (1 punkt)

Vastus: Jânis Cimze seminar

 

           19. Mis on selle 100 aastat tagasi ilmunud eesti muinasjuturaamatu pealkiri? Selles raamatus langevad õde-venda kohutava kollipere küüsi, kes sunnivad lapsi enda heaks tööd rügama. Lapsed peavad väikest sarvilist kollipoissi hoidma ja sigadele umbrohtu viima. Kes on selle raamatu autor ? (2 punkti)

Vastus: See raamat on „Nukitsamees“, autor Oskar Luts.

        20. Millist raamatutega seotud päeva tähistatakse 2. aprillil? Miks tähistatakse seda päeva justnimelt 2. aprillil? (2 punkti)

Vastus: 2. aprillil, Hans Christian Anderseni sünnipäeval,

tähistatakse rahvusvahelist lasteraamatupäeva.