Statistika

Teavikuid Lugejaid Laenutusi Külastusi
2012 117 657 3 770 102 951 70 140
2013 119 122 3 531 97 529 62 409
2014 118 828 3 488 89 981 61 229
2015 119 820 3 291 90 114 58 134
2016 118 636 3 103 82 409 49 284
2017 107 863 2 987 78 883 51 870
2018 104 183 2 882 81 092 48 149
2012. aasta jooksul toimus 77 raamatukoguüritust, neis osales 1 650 inimest.
2013. aasta jooksul toimus 68 raamatukoguüritust, neis osales 1333 inimest.
2014. aasta jooksul toimus 53 raamatukoguüritust, neis osales 1 075 inimest.
2015. aasta jooksul toimus 66 raamatukoguüritust, neis osales 1 589 inimest.
2016. aasta jooksul toimus 101 raamatukoguüritust, neis osales 1 637 inimest.
2017. aasta jooksul toimus 101 raamatukoguüritust, neis osales 1 743 inimest.
2018. aasta jooksul toimus 85 raamatukoguüritust, neis osales 1 300 inimest