Nõupidamise ruum

Ruumis on 20 kohta, olemas on arvuti, multimeediaprojektor, grafoprojektor ja muusikakeskus.

Nõupidamise ruumi rent 1 tund 6,40 EUR

Nõupidamise ruumi on võimalik kasutada raamatukogu lahtioleku aegadel

info@valgark.ee

tel.: 525 7246