KASUTAMISE EESKIRJAD

Valga Keskraamatukogu lastekirjanduse osakonna kasutamise eeskiri

1. Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik lugejad. 

2. Meilt saad laenutada teavikuid* nii lugemissaalis kui ka kodus kasutamiseks, võimalik on kasutada internetituba (alates 12. eluaastast).

3. Teavikute laenutamine on tasuta.

4. Lapsed ja noored, kes soovivad laenutada teavikuid, kasutada internetti peavad registreerima end lastekirjanduse osakonnas lugejaks.

5. Koju saad laenutada korraga kuni 10 teavikut. Nende tagastamise tähtaeg on 21 päeva, enamnõutavatel 7-14 päeva.

6. Tagastamistähtaega võid pikendada ka telefoni 766 9984 või interneti teel ( laste@valgark.ee ). Teavikute tagastamistähtaega ei saa pikendada juhul, kui trükistele on nõudmisi teistelt lugejatelt.

7. Sinu laenutus registreeritakse arvuti andmebaasis lugejapileti esitamisel. Tagastatud teavikud kustutatakse laenutuste andmebaasist.

8. Lastekirjanduse osakond laenutab lugemissaalis asuvaid teatmeteoseid
(punase täpiga raamatud) ja lugemissaali CD plaate, kasutamiseks ainult meie lugemissaalis.

9. Kui soovid laenutada teavikut, mis on välja laenutatud, see reserveeritakse*. Reserveeritud raamat ootab Sind 3 päeva.

10. Laenutatud teavikuid peab hästi hoidma ja nende rikkumistest peab teatama raamatukoguhoidjale.

11. Lugemissaalis ja muinasjututornis ei tohi oma käitumisega häirida ja segada teisi lugejaid. Raamatukogus on keelatud:
a) söömine, joomine ja suitsetamine;
a) mobiiltelefonide häälekas kasutamine;
c) loomade kaasavõtmine.

12. Tagastamata või rikutud teavikud tuleb asendada uutega või tasuda nende hind kuni 10 kordselt.

13. Tähtajaks tagastamata teavikute iga ületatud  päeva eest on raamatukogul õigus nõuda viivist  0,05 €.  Enne viivise tasumist Sulle uusi teavikuid ei laenutata.

14. Iga kuu esimesel tööpäeval ning juuni- ja detsembrikuus on Sul võimalus tagastada laenutähtaja ülatanud teavikud ilma viivist maksmata.

15. Raamatukogul on õigus selle eeskirja rikkujalt kuni üheks aastaks raamatukogu kasutamise õigus ära võtta.

 

*****
*Teavik võib olla : raamat, ajakiri, ajaleht, kassett, CD jne.

 

*Reserveerimine tähendab järjekorda panemist.