Kasutajakoolitused

 

Individuaalkoolitus RIKS WEB-i kasutamiseks (teavikute leidumuse otsinguvõimalused, reserveerimine, tagastustähtaja pikendamine)

Soovijail palume pöörduda laenutusletti  või tel. 766 9988 või laenutus@valgark.ee

 

Rühmakoolitused:

Raamatukogu tutvustus lasteaiarühmadele ja algklassidele (30-45 minutit).

Mis on raamatukogu, mis on raamatu laenutamine, kuidas saab laps end raamatukogu lugejaks vormistada ja raamatuid laenata. Mida huvitavat saab raamatukogus veel teha ja  millised ruumid on lastekirjanduse osakonnas. Muinasjututornis loeme ette jutukese.

Raamatukogutöö tutvustamine alg- ja keskastme klassidele (45  minutit).

Räägime sellest, milliseid töid tehakse raamatukogus veel peale raamatute laenutamise. Milliseid töid peab enne tegema, kui raamat lugejani jõuab.

Lastekirjanduse osakonna uute raamatute tutvustus kõikidele  huvirühmadele (45 minutit).

Tutvustame uusi raamatuid, loeme neist ette katkendeid.

Tarbekirjandus ja selle kasutamine alg- ja keskastme klassidele (45 minutit).

Tutvustame lastekirjanduse osakonnas olevaid tarberaamatuid (meisterdamise, käsitöö, voltimise jne raamatud). Teeme praktilise töö.

Teatmeteoste tutvustamine alg- ja keskastme klassidele (45 minutit)

Erinevate teatmeteoste ülesehitus, vajaliku teabe leidmine. Teeme läbi praktilise otsingu.

Tuntud lastekirjanike tutvustamine 1.- 4. kl õpilastele (45 minutit).

Räägime kooliprogrammis käsitletud lastekirjanike lapsepõlvest. Toimumise koht kas raamatukogus või koolis.

Vajalik eelregistreerimine tel. 766 9984 või e-post: laste@valgark.ee