Infoteenindus

 

Infoteenust osutatakse lastekirjanduse osakonna ja teenindusosakonna lugemissaalis

Lugejaid nõustatakse:

  • Teemaotsingul
  • Faktide ja andmete täpsustamisel
  • Andmebaaside kasutamisel
  • Teavikute leidumuse kohta raamatukogus

Info- ja teemapäringud saab esitada raamatukogutöötajale kohapeal, helistada telefonil 766 9981 või saata e-posti teel: lugemissaal@valgark.ee