Raamat kadunud, viivised

 

NB! Iga kuu esimesel tööpäeval ning juuni – ja detsembrikuus on lugejatel võimalus viivisevabalt tagastada laenutustähtaja ületanud teavikud.

Viivis iga tähtaja ületanud trükise eest päevas on  0.05 eurot.

Kaotatud lugejapileti asendamine:
Täiskasvanutel  0.65 eurot
Lastel 0.30 eurot

Kaotatud või rikutud teaviku peab lugeja asendama sama teavikuga või tasuma selle hinna
kuni 10-kordses suuruses.

Kinnitatud Valga Linnavalitsuse määrusega nr. 2  06. veebruar 2008